API JavaScript untuk Mengendalikan Dokumen Word dengan React

Pustaka JavaScript Sumber Terbuka untuk membuat, mengubah suai dan menukar fail Word, menambah perenggan dan senarai titik pada dokumen sedia ada & sebagainya.

Redocx ialah perpustakaan sumber terbuka yang sangat berguna yang membolehkan pembangun perisian mencipta dan mengurus dokumen perkataan dengan bertindak balas menggunakan arahan JavaScript. Pustaka menyediakan set komponen yang sangat berkuasa yang boleh digunakan untuk menjadikan elemen React kepada objek dokumen Word dengan mudah. Anda perlu memberikan nama fail dan laluan untuk dokumen tersebut. Pembangun juga boleh membuat dokumen terus ke aliran dipetakan memori.

Pustaka redocx sangat mudah dikendalikan dan telah menyertakan ciri yang sangat berkuasa yang berkaitan dengan penciptaan dan pemaparan dokumen Word, seperti menjana dokumen baharu dari awal, menambah perenggan pada dokumen sedia ada, menambah senarai titik, menambah senarai nombor ke dokumen perkataan, masukkan pengepala/pengaki ke fail perkataan, lukis garisan mendatar atau menegak, masukkan jadual, tambah imej ke tempat pilihan anda dan banyak lagi.

Previous Next

Bermula dengan redocx

Cara yang disyorkan untuk memasang perpustakaan redocx adalah melalui npm. Sila gunakan arahan berikut untuk pemasangan yang lancar

Pasang redocx melalui npm

 npm install --save react redocx 

Penjanaan Dokumen Word melalui API JavaScript

Microsoft word ialah program pemprosesan perkataan terkemuka yang digunakan terutamanya untuk mencipta dokumen yang digunakan di seluruh dunia seperti surat, brosur, kuiz atau ujian dan sebagainya. Pustaka redocx membolehkan pembangun perisian menjana dokumen Word baharu menggunakan Java. Ia juga sangat mudah untuk mengubah suai dokumen sedia ada menggunakan beberapa arahan mudah. Anda boleh menambah perenggan baharu, imej, jadual, senarai dan banyak lagi dengan mudah.

Render Text to Word Document melalui API JavaScript

import React from 'react'
import { render, Document, Text } from 'redocx'
class App extends React.Component {
 render() {
  return (
   
    Hello World
   
  )
 }
}
render(, `${__dirname}/example.docx`)

Pengendalian Jadual dalam Word Docs

Jadual ialah elemen pemformatan paling penting yang membantu pengguna pemprosesan Word menyusun kandungan mereka dengan cara yang lebih baik di dalam dokumen perkataan mereka. Pustaka redocx sumber terbuka telah menyertakan sokongan lengkap untuk memasukkan serta menguruskan jadual menggunakan arahan JavaScript. Ia telah memasukkan beberapa fungsi penting untuk mengendalikan jadual, seperti menetapkan lebar setiap lajur, saiz jadual, menyelaraskan kandungan, menetapkan saiz sempadan, memasukkan baris dan lajur, menggunakan tajuk jadual dan banyak lagi.

Cara Mengurus Jadual di dalam Apl JavaScript

import React, { Component } from 'react';
import { Table, Document } from '../src/';
const tableStyle = {
	tableColWidth: 4261, // Width of each column
	tableSize: 24, // Table size
	tableColor: 'red', // Content color
	tableAlign: 'center', // Align content
	borders: true, // Borders
};
const HEADERS = [
 {
  value: 'Phone',
  styles: {
   color: 'red',
   bold: true,
   size: 10
  }
 },
 {
  value: 'Capacity',
  styles: {
   color: 'blue',
   bold: true,
   size: 10
  }
 }
]
const DATA = [
 ['iPhone 7', '128GB'],
 ['iPhone 5SE', '64GB']
]
export default TableComponent;

Masukkan Pengepala dan Pengaki dalam Fail MS Word

Pengepala dan pengaki adalah bahagian yang sangat berguna dalam dokumen perkataan yang boleh digunakan untuk menyusun dokumen yang lebih panjang dengan menyimpan maklumat yang pengguna mahu muncul pada setiap halaman dokumen Word seperti nama pengarang, tajuk dokumen, atau nombor halaman, dsb. Pustaka redocx sumber terbuka telah menyediakan fungsi lengkap untuk memasukkan serta mengendalikan pengepala dan pengaki tersuai di dalam dokumen Word dengan mudah. Ia juga mungkin untuk menetapkan berbilang pengepala dan pengaki untuk bahagian dokumen perkataan yang berbeza.

Urus Pengepala dalam Dokumen Word melalui API JavaScript

import React, { Component } from 'react';
import { Header, Document } from '../src/';
class HeaderComponent extends Component {
 render () {
  return (
   
    
Heading
); } } export default HeaderComponent

Pengendalian Imej di dalam Fail Word

Pembangun perisian dan pengaturcara boleh dengan mudah memasukkan dan mengubah suai imej ke tempat pilihan mereka di dalam dokumen MS Word menggunakan perpustakaan redocx sumber terbuka. Anda perlu memberikan nama imej dan alamat lengkap. Perpustakaan telah memasukkan fungsi penting untuk menjajarkan imej anda, menetapkan lebar dan ketinggian imej, menggunakan gaya pada imej dan sebagainya.

Cara Mengurus Imej dalam Fail Word melalui API JavaScript

import React, { Component } from 'react';
import { Image, Document } from '../src/';
class ImageComponent extends Component {
 render () {
  return (
   // image file path will be provided here 
   
 }
}
 Melayu