1. Produk
  2.   Pemprosesan perkataan
  3.   .NET
  4.   DOCXToPDFConverter
 
  

Perpustakaan .NET Percuma untuk Menukar Dokumen Pemprosesan Kata Microsoft®

Pustaka Sumber Terbuka untuk Menukar DOCX kepada PDF

Apakah DOCXToPDFCConverter?

Terdapat sekumpulan API sumber terbuka tersedia yang membolehkan penjanaan dokumen PDF melalui kod. Masalahnya ialah, walaupun satu baris perubahan, pembangun perlu mengemas kini kod, mengujinya, mengeluarkan versi baharu dan pengguna akhir akan mengesahkan kemas kini. Proses ini terlalu panjang dan sibuk untuk kemas kini kecil seperti ini. DOCXToPDFConverter dibangunkan dengan tujuan untuk membolehkan pengguna akhir mengemas kini dokumen output melalui Word. Pengguna akhir boleh mengemas kini DOCX dan API akan menjana fail PDF output untuknya. Bukan sahaja anda boleh menukar DOCX kepada PDF, tetapi juga boleh mendapatkan HTML sebagai output.

Semasa bekerja dengan penukaran DOCX kepada PDF dan DOCX kepada HTML, API menghuraikan dokumen sumber dan memperkenalkan kandungan dinamik ke dalam ruang letak yang telah ditetapkan. API berfungsi pada Windows, Linux dan macOS.

Previous Next

Bermula dengan DOCXToPDFConverter

Pertama sekali, anda perlu mempunyai .NETCoreApp 2.1. Selepas itu, sila muat turun repositori secara manual daripada GitHub atau pasangnya daripada NuGet.

Pemasangan DOCXToPDFConverter melalui NuGet

 Install-Package DocXToPdfConverter -Version 1.0.5

Tukar DOCX kepada PDF melalui API .NET Percuma

DOCXToPDFConverter membenarkan pengaturcara .NET menukar DOCX kepada PDF secara pengaturcaraan. Untuk menukar DOCX kepada PDF, anda perlu mentakrifkan fail sumber, mentakrifkan laluan ke LibreOffice, menetapkan ruang letak dan menukar dokumen menggunakan kaedah Convert(). Dengan menggunakan coretan kod berikut, anda boleh menukar DOCX kepada PDF.

Tukar DOCX kepada PDF dalam C#

  1. Mulakan laluan ke LibreOffice soffice.exe
  2. Mulakan ruang letak yang anda mahu gunakan dalam Dokumen Word anda. Terdapat 3 jenis ruang letak: satu untuk teks biasa, satu untuk baris jadual dan satu untuk imej
  3. Mulakan ReportGenerator dan lulus locationOfLibreOfficeSoffice sebagai parameter
  4. Tukar DOCX kepada PDF dengan menggunakan kaedah Convert() ReportGenerator dan lulus laluan fail DOCX input, laluan PDF output dan ruang letak sebagai parameter.

API .NET percuma untuk Menukar DOCX kepada PDF


// initialize LibreOffice soffice.exe filepath
string locationOfLibreOfficeSoffice = @"C:\PortableApps\LibreOfficePortable\App\libreoffice\program\soffice.exe";
// define placeholders
placeholders.NewLineTag = "
"; placeholders.TextPlaceholderStartTag = "##"; placeholders.TextPlaceholderEndTag = "##"; placeholders.TablePlaceholderStartTag = "=="; placeholders.TablePlaceholderEndTag = "=="; placeholders.ImagePlaceholderStartTag = "++"; placeholders.ImagePlaceholderEndTag = "++"; // initialize report generator var test = new ReportGenerator(locationOfLibreOfficeSoffice); // convert DOCX to PDF test.Convert("Test-Template.docx", "Test-Template-out.pdf", placeholders);
 Melayu