Pustaka .NET untuk Mencipta Dokumen Pemprosesan Perkataan

Open Source .NET API membenarkan untuk Membaca, Menulis, Memanipulasi & Menukar fail Microsoft® Word.

Apakah NPOI?

NPOI ialah versi .NET bagi Projek Java POI. Ia adalah perpustakaan .NET sumber terbuka untuk membaca dan menulis format fail Office® Microsoft. Ruang nama NPOI.XWPF membolehkan anda memanipulasi DOCX format fail.

NPOI membolehkan anda menambah teks & perenggan, memasukkan hiperpautan, mencipta & menghuraikan jadual, memasukkan imej, dan dengan menggunakan kelas XWPFWordExtractor anda juga boleh mengekstrak teks daripada Dokumen Pemprosesan Kata sedia ada.

Previous Next

Bermula dengan NPOI

Sebaik sahaja anda telah memenuhi prasyarat, anda boleh memasang menggunakan NuGet

Pasang NPOI daripada NuGet

 Install-Package NPOI -Version 2.4.1

Manipulasi fail DOCX menggunakan C#

NPOI membenarkan pengaturcara .NET untuk mencipta serta mengubah suai pemprosesan perkataan daripada aplikasi .NET mereka sendiri. Untuk mengubah suai fail sedia ada, anda boleh membuka fail sedia ada dan menambahkan perubahan seperti teks, perenggan, jadual dan banyak lagi.

Buat DOCX menggunakan NPOI - C#

XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
doc.CreateParagraph();
using (FileStream sw = File.Create("fileformat.docx"))
{
  doc.Write(sw);
}
      

Buat Jadual dalam DOCX menggunakan C#

API membenarkan pembangun menambah jadual dalam dokumen Pemprosesan Kata. Anda boleh menambah jadual, tetapkan sifat jadual, tetapkan grid jadual dan sifat grid lajur. Tambahan pula, anda boleh mengurus sel jadual dan baris menggunakan kelas TableCell dan TableRow masing-masing. Baris kod ringkas berikut boleh menambah Jadual dalam dokumen Word dalam C#.

 1. Cipta dokumen DOCX baharu menggunakan XWPFDocument
 2. Tambahkan jadual dalam dokumen dengan menggunakan kaedah doc.CreateTable() dan tetapkan nombor baris dan lajur sebagai int
 3. Dapatkan baris pertama dan sel pertama dengan menggunakan table.GetRow(1).GetCell(1) dan tambahkan teks padanya menggunakan kaedah setText()
 4. Simpan fail dengan menggunakan kaedah FileStream() dan tetapkan nama fail output dan mod fail penciptaan

Cipta Jadual dalam DOCX menggunakan NPOI - C#

XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
XWPFTable table = doc.CreateTable(3, 3);
table.GetRow(0).GetCell(0).SetText("File Format Developer Guide");
FileStream out1 = new FileStream("table.docx", FileMode.Create);
doc.Write(out1);
out1.Close();
      
 Melayu