PHPWord

 
 

Perpustakaan PHP Sumber Terbuka untuk Microsoft® Dokumen Word

Baca, Tulis, Proses & Tukar fail MS Word DOC, DOCX, ODT, RTF & HTML kepada format PDF melalui API PHP.

Apakah PHPWord?

PHPWord ialah perpustakaan sumber terbuka yang terdiri daripada kelas untuk membantu anda dalam membangunkan aplikasi PHP yang boleh berinteraksi dengan pelbagai format fail dokumen. PHPWord dilesenkan di bawah LGPL Versi 3 dan membolehkan anda bekerja dengan tetapan dokumen, gaya, templat dan pelbagai elemen lain.

Previous Next

Bermula dengan PHPWord

Untuk mencipta dokumen perkataan menggunakan PHPWord anda memerlukan sumber berikut dipasang dalam sistem pengendalian anda:

 • PHP versi 5.3.3+
 • Komposer
 • Sambungan Penghurai XML ( Sambungan ini didayakan secara lalai )
 • Zend Escaper Component Install it using komposer memerlukan zendframework/zend-escaper
 • Komponen Zend Escaper Pasangnya menggunakan komposer memerlukan zendframework/zend-escaper

Buat Dokumen Word menggunakan PHPWord

PHPWord membenarkan pembangun mencipta Dokumen Word (DOCX) baharu dari awal. Ia membolehkan anda menambah perenggan baharu, tajuk, teks, imej, hiperpautan, carta dan banyak lagi. Mencipta dokumen perkataan adalah mudah, anda perlu mencipta dokumen baharu menggunakan kaedah PhpWord().

Cipta Word dalam PHP

 1. Buat dokumen perkataan menggunakan PhpWord
 2. Tambah bahagian dalam dokumen
 3. Tambah teks dalam bahagian
 4. Simpan dokumen

Buat Dokumen Word - PHP

<?php
require_once 'vendor\phpoffice\phpword\bootstrap.php';
// Create the new document..
$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();
// Add an empty Section to the document
$section = $phpWord->addSection();
// Add Text element to the Section
$section->addText(
 'File Format Developer Guide - '
 . 'Learn about computer files that you come across in '
 . 'your daily work at: www.fileformat.com'
);
// Save document
$objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'Word2007');
$objWriter->save('HelloWorld.docx');
 

Konfigurasikan Tetapan Dokumen dengan Mudah

Anda boleh melakukan pelbagai tetapan dokumen. Pembesaran lalai untuk dokumen ialah 100% tetapi anda boleh menukarnya kepada beberapa nilai lain. Untuk dokumen bermuka dua, mis. majalah, anda boleh menyediakan halaman menghadap dengan mencerminkan margin halaman. Anda boleh mengubah status pilihan semak automatik ralat tatabahasa atau ejaan.

Ciri untuk menjejak semakan dokumen juga tersedia. PHPWord boleh dikonfigurasikan untuk berfungsi dengan bahasa Latin, bahasa Asia Timur serta bahasa Kompleks (Dua Arah). Anda boleh melindungi dokumen atau bahagiannya dengan kata laluan.

Terdapat banyak ciri lain yang PHPWord membenarkan anda untuk mengkonfigurasi untuk dokumen, beberapa daripadanya termasuk, maklumat dokumen, unit ukuran, tanda sempang, dan pengiraan semula automatik medan dokumen apabila dokumen dibuka.

Tetapkan Sifat DOCX - PHP

<?php
require_once 'vendor\phpoffice\phpword\bootstrap.php';
// Create the new document..
$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();
// Set document properties
$properties = $phpWord->getDocInfo();
$properties->setCreator('Ali Ahmed');
$properties->setCompany('File Format');
$properties->setTitle('PHPWord');
$properties->setDescription('File Format Developer Guide');
$properties->setCategory('My category');
$properties->setLastModifiedBy('My name');
$properties->setCreated(mktime(0, 0, 0, 3, 12, 2019));
$properties->setModified(mktime(0, 0, 0, 3, 14, 2019));
$properties->setSubject('PHPWord');
// Save document
$objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'Word2007');
$objWriter->save('DocumentProperties.docx');
 

Bekas untuk Menyusun Elemen Dokumen

PHPWord mempunyai objek yang dipanggil bekas, yang memegang pelbagai elemen (jadual, teks, dll) dokumen. Terdapat 3 bekas utama; bahagian, pengepala dan pengaki. Juga, terdapat 3 elemen yang boleh bertindak sebagai bekas; tekstur, sel jadual dan nota kaki.

Semua elemen dokumen yang boleh dilihat perlu diletakkan di dalam bahagian. Anda boleh menetapkan nombor halaman, nombor baris, menukar reka letak kepada berbilang lajur dan membuat pengepala/pengaki.

Tambah Bekas Pengepala

<?php
require_once 'vendor\phpoffice\phpword\bootstrap.php';
// Create the new document..
$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();
// Add an empty Section to the document
$section = $phpWord->addSection();
// Add Header
$header = $section->addHeader();
$header->addImage('word-processing-image.png');
// Save document
$objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'Word2007');
$objWriter->save('Container.docx');

Lindungi Dokumen Word melalui PHPWord API

Adalah bijak untuk melindungi atau melindungi dokumen penting anda yang merangkumi maklumat sensitif. Pustaka PHPWord sumber terbuka membolehkan pembangun Perisian melindungi dokumen Word mereka dengan menyediakan kata laluan unik di dalam aplikasi PHP mereka. Perlindungan akan berfungsi sebagai perlindungan, menghalang akses tanpa kebenaran atau perubahan pada dokumen Word.

 Melayu