Open source Image Processing Go-bibliotheek op hoog niveau

Go API waarmee afbeeldingen kunnen worden gedraaid, afbeeldingen passend gemaakt, miniatuurafbeeldingen kunnen worden gemaakt, op de afbeelding kan worden ingezoomd, een afbeelding kan worden ingesloten of uitgebreid, vervagingseffecten aan een afbeelding kunnen worden toegevoegd en nog veel meer.

bimg is een open source Go-bibliotheek op hoog niveau voor beeldverwerking die de mogelijkheid biedt om afbeeldingen te lezen en te manipuleren met slechts een paar regels Go-code. De bibliotheek is kleiner van formaat, maar levert zeer overzichtelijke en efficiënte resultaten op. De bibliotheek is erg snel in vergelijking met andere beschikbare bibliotheken die zeer weinig geheugen nodig hebben om de taak te voltooien.

De bimg is een C-bibliotheek op hoog niveau die bovenop de libvips is gebouwd, een zeer krachtige bibliotheek voor het verwerken van afbeeldingen. Het biedt ondersteuning voor het lezen van een aantal zeer populaire afbeeldingsbestandsindelingen zoals JPEG, PNG, WEBP, TIFF, PDF, GIF, SVG, enz. U kunt afbeeldingen ook eenvoudig exporteren naar JPEG-, PNG-, WEBP-indelingen en naar transparante afbeeldingen.

De bimg-bibliotheek biedt ondersteuning voor verschillende belangrijke functies voor beeldverwerking, zoals het formaat van afbeeldingen wijzigen, de afbeelding vergroten, het bijsnijden van afbeeldingen inclusief ondersteuning voor slim bijsnijden, afbeeldingen omdraaien of roteren, het maken van afbeeldingsminiaturen, ondersteuning voor het zoomen van afbeeldingen, het toevoegen van een watermerk en Gaussiaans vervagingseffect, extraheer specifiek gebied van een afbeelding, afbeeldingen bijsnijden, afbeeldingsconversie naar andere formaten en nog veel meer.

Previous Next

Aan de slag met bimg

De gemakkelijkste en aanbevolen manier om bimg te installeren is via GitHub.

Installeer bimg via GitHub

 go get -u gopkg.in/h2non/bimg.v1

Beeldconversie naar andere formaten via Go

Met de open source bimg-bibliotheek kunnen softwareontwikkelaars afbeeldingen programmatisch converteren naar andere ondersteunde bestandsindelingen met slechts een paar regels Go-code. Stel dat u een in JPEG-indeling heeft en deze naar PNG wilt converteren. U moet afbeeldingsinformatie opgeven, zoals de naam, het adres en het conversieformaat van de afbeelding. De afbeelding wordt gemakkelijk met succes geconverteerd naar het voorgestelde formaat.

Quality over Quantity (QoQ) Releases Vertaling:

buffer, err := bimg.Read("image.jpg")
if err != nil {
 fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
}
newImage, err := bimg.NewImage(buffer).Convert(bimg.PNG)
if err != nil {
 fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
}
if bimg.NewImage(newImage).Type() == "png" {
 fmt.Fprintln(os.Stderr, "The image was converted into png")
}

Afbeeldingen bijsnijden of formaat wijzigen

De gratis bimg-bibliotheek geeft softwareontwikkelaars de mogelijkheid om hun afbeeldingen in hun eigen Go-applicaties te verkleinen en bij te snijden. U moet ook de breedte en hoogte van de nieuwe afbeelding en locatie opgeven. Het ondersteunt ook het forceren van formaatwijzigingen zonder de beeldverhouding te behouden. U kunt ook tekst toevoegen en het gebied van uw keuze uit een afbeelding halen. Bijsnijden snijdt de afbeelding bij tot de exacte opgegeven grootte.

Resize Image via Go bibliotheek

buffer, err := bimg.Read("image.jpg")
if err != nil {
 fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
}
newImage, err := bimg.NewImage(buffer).Resize(800, 600)
if err != nil {
 fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
}
size, err := bimg.NewImage(newImage).Size()
if size.Width == 800 && size.Height == 600 {
 fmt.Println("The image size is valid")
}
bimg.Write("new.jpg", newImage)

Watermerken aan afbeeldingen toevoegen

De bimg-API heeft functionaliteit toegevoegd om gemakkelijk watermerken aan afbeeldingen in Go-applicaties toe te voegen. Het toevoegen van een watermerk is een zeer handige functie om uw afbeeldingen te beschermen. Watermerken is de gemakkelijkste en zeer nuttige manier om uw foto's op internet te beschermen. U kunt eenvoudig een logo of tekstwatermerk plaatsen. De bibliotheek helpt u om programmatisch een watermerk aan uw afbeelding toe te voegen op elke geselecteerde positie, evenals de dekking.

Add Watermark To Image via Go API

buffer, err := bimg.Read("image.jpg")
if err != nil {
 fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
}
watermark := bimg.Watermark{
 Text:    "Chuck Norris (c) 2315",
 Opacity:  0.25,
 Width:   200,
 DPI:    100,
 Margin:   150,
 Font:    "sans bold 12",
 Background: bimg.Color{255, 255, 255},
}
newImage, err := bimg.NewImage(buffer).Watermark(watermark)
if err != nil {
 fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
}
bimg.Write("new.jpg", newImage)

Afbeeldingen omdraaien en roteren

De open source bimg-bibliotheek geeft softwareontwikkelaars de mogelijkheid om hun afbeeldingen te roteren volgens hun behoeften met behulp van Go-taalopdrachten. Er is een methode voor automatische beeldrotatie. De AutoRotate-functie roteert de afbeelding automatisch zonder extra transformatie op basis van de EXIF-oriëntatiemetagegevens, indien beschikbaar. Het biedt ook ondersteuning voor flip- of flop-afbeeldingen, beeldinterpretatie, beeldlengte, beeldmetadata en nog veel meer.

Rotate Image in Go App

buffer, err := bimg.Read("image.jpg")
if err != nil {
 fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
}
newImage, err := bimg.NewImage(buffer).Rotate(90)
if err != nil {
 fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
}
bimg.Write("new.jpg", newImage)
 Dutch