Open source Python API voor afbeeldingen

On-demand bijsnijden, formaat wijzigen en omdraaien van afbeeldingen via gratis Python API

Thumbor is een open source Python API om afbeeldingen bij te snijden, te vergroten of verkleinen en om te draaien. U hebt toegang tot de functie van de API, thumb of biedt een eindpunt om afbeelding en metagegevens van afbeeldingen op te halen. Met behulp van de API kunt u de ruimte rond de afbeeldingen verwijderen met behulp van de bijsnijdfunctionaliteit, u kunt de handmatige bijsnijdfunctionaliteit toevoegen aan uw toepassing met behulp van de handmatige bijsnijdfunctie of u kunt gewoon in de afbeelding precies de opgegeven grootte passen.

Bovendien kunt u met behulp van de API filters gebruiken, metadata extraheren, de grootte van de uitvoerafbeelding specificeren, de afbeelding horizontaal en verticaal uitlijnen met behulp van de API-eindpunten.

Previous Next

Aan de slag met Thumbor

De aanbevolen manier om thumbor te installeren is via Pip. Gebruik de volgende opdracht om thumbnail te installeren.

Thumbor installeren via Pip

pip install thumbor

Handmatig bijsnijden in afbeeldingen via gratis Python API

Met Thumbor API kunt u de functionaliteit van het handmatig bijsnijden van afbeeldingen in uw eigen applicaties. Om handmatig bij te snijden, moet u twee punten doorgeven als argumenten, gescheiden door een dubbele punt. waarbij het eerste punt het linkerbovenpunt van de bijsnijdrechthoek is en het tweede punt het rechteronderpunt is. Deze bijsnijding wordt uitgevoerd vóór de rest van de bewerkingen, dus het kan worden gebruikt als voorbereidingsstap voordat het formaat wordt gewijzigd en slim wordt bijgesneden

Vertaling:


$thumbor
  ->url($url)
  ->smartCrop(true)
  ->resize(150,400);

Horizontale en verticale beelduitlijning - Python

Met de thumbnail van de Open Source-beeldbibliotheek kunnen afbeeldingen horizontaal en verticaal worden uitgelijnd. De horizontaal uitgelijnde afbeelding bepaalt waar de afbeelding wordt bijgesneden. U kunt drie parameters gebruiken voor de functie voor horizontaal uitlijnen. Links alleen de linkerkant, het midden zal van beide kanten gelijk worden bijgesneden en de rechterkant zal alleen vanaf de rechterkant worden bijgesneden. Evenzo, bij het gebruik van verticale uitlijning, trimt de bovenkant alleen de onderkant, wordt het midden van zowel de boven- als de onderkant bijgesneden en wordt de afbeelding vanaf de bovenkant bij de onderste uitlijning bijgesneden.

Filters in afbeeldingen toevoegen via gratis Python API

Thumbor stelt python-ontwikkelaars in staat om programmatisch filters in afbeeldingen toe te voegen. De API voert de filters in een pijplijn uit en elk filter wordt in een opgegeven volgorde op de afbeelding toegepast. De API biedt een breed scala aan filters, waaronder AutoJPG, Achtergrondkleur, Vervaging, Helderheid, Contrast, Convolutie, Egaliseren, Focuspunten extraheren, Vullen, Focus, Formaat, Grijswaarden, Maxbytes, Geen upscale, Ruis, Aandeel, Kwaliteit, Rode ogen , RGB, Roteren, Hoeken afronden, Verscherpen, Uitrekken, Strip EXIF, Strip ICC en watermerk.

Python

from preggy import expect
from tests.base import FilterTestCase
class StretchFilterTestCase(FilterTestCase):
  def test_stretch_filter(self):
    self.get_filtered('source.jpg', 'thumbor.filters.stretch', 'stretch()')
    expect(self.context.request.stretch).to_be_true()
 Dutch