1. Producten
 2.   Afbeelding
 3.   Swift
 4.   SwiftGD
 
  

Open source Swift API voor beeldverwerking aan de serverzijde

Swift Library voor inbegrepen ondersteuning voor het laden, opslaan en manipuleren van afbeeldingen. Hiermee kunt u afbeeldingen maken met aangepaste breedte en hoogte, het formaat van afbeeldingen wijzigen en een specifiek deel van de afbeelding bijsnijden

SwiftGD is een prachtige bibliotheek van klein formaat die ondersteuning biedt voor Swift-beeldmanipulatie aan de serverzijde. Het is een fantastische Swift-wrapper voor libgd, waarmee u afbeeldingen en tekenvormen kunt maken op plaatsen waar Core Graphics-functionaliteit niet beschikbaar is. De bibliotheek is heel eenvoudig te gebruiken en kan gemakkelijk afbeeldingen laden, opslaan en manipuleren met behulp van Swift-code. Een geweldige eigenschap van de bibliotheek is dat het GD-bronnen voor gebruikers beheert, dus het onderliggende geheugen wordt vrijgegeven wanneer de afbeeldingen worden vernietigd.

De bibliotheek biedt ondersteuning voor verschillende belangrijke functies met betrekking tot het verwerken van afbeeldingen, zoals het laden van PNG's en JPEG's vanaf schijf, het opslaan van PNG's en JPEG's op schijf, het maken van afbeeldingen met aangepaste breedte en hoogte, ondersteuning voor het wijzigen van het formaat van afbeeldingen, het bijsnijden van een specifiek deel van de afbeelding, het tekenen van vormen en lijnen, kleurarchivering vanaf coördinaten, horizontaal of verticaal spiegelen van afbeeldingen, ondersteuning bij het strijken van afbeeldingen, tekenen of tekst vullen en nog veel meer. De bibliotheek heeft ook verschillende belangrijke effecten opgenomen, zoals pixeleren, vervagen, inkleuren, de-verzadiging, enzovoort. . De bibliotheek is open source en is beschikbaar onder de MIT-licentie.

Previous Next

Aan de slag met SwiftGD

Kloon de nieuwste bronnen met behulp van de volgende opdracht.

Installeer SwiftGD via Github 

Install SwiftGD via Github 

 $ git clone https://github.com/twostraws/SwiftGD.git

Nieuwe afbeeldingen maken met Swift

Met de open source Swift-bibliotheek SwiftGD kunnen softwareontwikkelaars nieuwe afbeeldingen maken met slechts een paar regels Swift-code. Ontwikkelaars kunnen eenvoudig een geheel nieuwe afbeelding maken door de breedte en hoogte van de afbeelding op te geven. Het ondersteunt ook het maken van afbeeldingen van gegevensinstanties. Het genereert ook afbeeldingen terwijl gebruikers het formaat wijzigen of bijsnijden, wat betekent dat de originele afbeelding onaangetast blijft. U kunt ook gemakkelijk enkele basiseffecten op afbeeldingen toepassen.

Vertaling:

 import Foundation
import SwiftGD
// figure out where to save our file
let currentDirectory = URL(fileURLWithPath: FileManager().currentDirectoryPath)
let destination = currentDirectory.appendingPathComponent("output-1.png")
// attempt to create a new 500x500 image
if let image = Image(width: 500, height: 500) {
  // flood from from X:250 Y:250 using red
  image.fill(from: Point(x: 250, y: 250), color: Color.red)
  // draw a filled blue ellipse in the center
  image.fillEllipse(center: Point(x: 250, y: 250), size: Size(width: 150, height: 150), color: Color.blue)
  // draw a filled green rectangle also in the center
  image.fillRectangle(topLeft: Point(x: 200, y: 200), bottomRight: Point(x: 300, y: 300), color: Color.green)
  // remove all the colors from the image
  image.desaturate()
  // now apply a dark red tint
  image.colorize(using: Color(red: 0.3, green: 0, blue: 0, alpha: 1))
  // save the final image to disk
  image.write(to: destination)
}

Vormen tekenen met Swift

De SwiftGD-bibliotheek maakt het voor softwareontwikkelaars gemakkelijk om vormen in hun Swift-applicaties te tekenen en te manipuleren. De bibliotheek biedt verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om in uw afbeeldingen te tekenen, zoals het toepassen van opvulling van het ene punt naar het andere, het tekenen van een lijn van het ene punt naar het andere, pixel instellen van een specifiek punt, het vullen van een ellips in het midden , een lege ellips in het midden tekenen, een lege rechthoek van de ene naar de andere kant tekenen, enzovoort.

Draws Rectangs via Swift API

 import Foundation
import SwiftGD
let currentDirectory = URL(fileURLWithPath: FileManager().currentDirectoryPath)
let destination = currentDirectory.appendingPathComponent("output-2.png")
if let image = Image(width: 500, height: 500) {
  var counter = 0
  for i in stride(from: 0, to: 250, by: 10) {
    let drawColor: Color
    if counter % 2 == 0 {
      drawColor = .blue
    } else {
      drawColor = .white
    }
    image.fillRectangle(topLeft: Point(x: i, y: i), bottomRight: Point(x: 500 - i, y: 500 - i), color: drawColor)
    counter += 1
  }
  image.blur(radius: 10)
  image.write(to: destination)
}

Beeldmanipulatie in Swift Apps

Met de open source Swift-bibliotheek SwiftGD kunnen computerprogrammeurs afbeeldingen gemakkelijk manipuleren in Swift-apps. De bibliotheek biedt verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om effecten op afbeeldingen toe te passen, zoals het toepassen van een Gaussiaans vervagingseffect, het toepassen van een afbeeldingtint, het weergeven van uw afbeelding in grijswaarden, uw afbeelding zowel horizontaal als verticaal spiegelen, uw afbeelding vereenvoudigen met te grote pixels en nog veel meer. meer.

Create Gradit via Swift API

 import Foundation
import SwiftGD
let currentDirectory = URL(fileURLWithPath: FileManager().currentDirectoryPath)
let destination = currentDirectory.appendingPathComponent("output-3.png")
let size = 500
if let image = Image(width: size, height: size) {
  for x in 0 ... size {
    for y in 0 ... size {
      image.set(pixel: Point(x: x, y: y), to: Color(red: Double(x) / Double(size), green: Double(y) / Double(size), blue: 0, alpha: 1))
    }
  }
  image.write(to: destination)
}

Afbeeldingen laden en lezen

De gratis Swift-bibliotheek SwiftGD geeft software-apps de mogelijkheid om afbeeldingen in hun eigen Swift-apps te laden en te lezen. U moet de locatie van de afbeelding op de schijf opgeven voor succesvol laden. De bestandsextensie wordt door de bibliotheek gebruikt om het juiste bestandsformaat te laden, dus het is belangrijk dat u uw bestanden een naam geeft met "jpg", "jpeg" of "png".

Images lezen via Swift API

 let location = URL(fileURLWithPath: "/path/to/image.png")
let image = Image(url: location)
 Dutch