1. Producten
  2.   PDF
  3.   Java
  4.   OpenPDF
 
  

Java-bibliotheek voor beheer van PDF-documenten

Open Source Java API voor het maken, bewerken en manipuleren van PDF-bestanden vanuit uw eigen applicaties.

OpenPDF is een open-source PDF-bibliotheek voor Java-ontwikkelaars. Hiermee kunt u pdf-bestanden maken en wijzigen vanuit Java-apps zonder externe afhankelijkheden. OpenPDF is gelicentieerd met een LGPL- en MPL-licentie en is een afsplitsing van iText-versie 4.

PDF is een van 's werelds favoriete documentformaten en nog steeds erg handig. OpenPDF API ondersteunt verschillende belangrijke functies, zoals het maken en wijzigen van PDF-documenten, het toevoegen van afbeeldingen aan PDF, het invoegen van nieuwe pagina's aan een bestaand PDF-bestand, het maken van alinea's, het toevoegen van kop- en voetteksten, het maken van inhoudsopgave, het bewerken van inhoud en meer.

Previous Next

Aan de slag met OpenPDF

Java 8 of hoger is vereist om de OpenPDF-bibliotheek te gebruiken. Alle Java-versies van 8 tot Java 12 zijn getest om te werken. Het zal de Java-bronnen compileren en de binaire klassen standaard in jar-pakketten verpakken.

OpenPDF Maven-afhankelijkheid

<dependency>
  <groupId>com.github.librepdf</groupId>
  <artifactId>openpdf</artifactId>
  <version>1.3.11</version>
</dependency>

PDF-bestanden maken en bewerken via Java API

OpenPDF biedt de functionaliteit voor het maken van PDF-documenten en voor wijzigingen vanuit Java-toepassingen. Softwareontwikkelaars kunnen eenvoudig PDF-documenten maken met inhoud en afbeeldingen. Om een nieuw document te maken, moet u eerst een documentobject maken en vervolgens een schrijver maken die naar het document luistert en een PDF-stream naar het bestand stuurt. Zodra het document is gemaakt, kunt u gemakkelijk alinea's toevoegen, nieuwe pagina's toevoegen en afbeeldingen invoegen.

PDF-document maken - Java

// Intialize Document object
Document document = new Document();
PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream("FileFormat.pdf"));
// Open document
document.open();
// Add pargraph
document.add(new Paragraph("FileFormat Developer Guide"));
// Close document
document.close();

Afbeeldingen invoegen in PDF-documenten via Java

Met OpenPDF kunnen Java-programmeurs afbeeldingen invoegen in PDF-documenten in hun eigen Java-applicaties. Afbeeldingen voegen altijd meer waarde toe aan de inhoud. Om een afbeelding in te voegen, moet u een afbeeldingsnaam en locatie opgeven. Door het documentobject aan te roepen, kunt u het document openen en de afbeelding op de gewenste pagina of locatie toevoegen. Als u klaar bent, hoeft u alleen maar het document te sluiten om wijzigingen door te voeren.

Afbeelding toevoegen in PDF - Java

// Intialize Document object
Document document = new Document();
PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream("output.pdf"));
// Open document
document.open();
Image jpg = Image.getInstance("sample.jpg");
document.add(jpg);
// Close document
document.close();

Lijsten toevoegen aan PDF-documenten

OpenPDF API helpt Java-ontwikkelaars om lijsten toe te voegen aan PDF-documenten. U kunt eenvoudig een lijst maken en vervolgens lijstitems aan PDF toevoegen. U kunt ook een symbool doorgeven voor het markeren van de lijstitems (Unicode-teken). U kunt ook een genummerde of geletterde lijst selecteren. Er zijn ook gespecialiseerde lessen voor Romeinse letters en Griekse letters.

Bladwijzers toevoegen aan lijst in PDF via Java

 Document document = new Document(PageSize.A4);
PdfWriter instance = PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream("out.pdf"));
instance.setViewerPreferences(PdfWriter.PageModeUseOutlines);
document.open();
List list = new List();
list.add(new ListItem(new Chunk("ABC").setLocalDestination("dest1")));
list.add(new ListItem(new Chunk("XYZ").setLocalDestination("dest2")));
document.add(list);
// add outline items
PdfOutline root = instance.getDirectContent().getRootOutline();
new PdfOutline(root, PdfAction.gotoLocalPage("dest1", false), "abc-item");
new PdfOutline(root, PdfAction.gotoLocalPage("dest2", false), "xyz-item");
document.close();

Kop- en voettekst toevoegen aan PDF-documenten via Java

Kop- en voetteksten kunnen belangrijke informatie over een document of gegevens bevatten om langere documenten overzichtelijk te houden en ze gemakkelijker leesbaar te maken. Kop- en voetteksten bevatten normaal gesproken aanvullende informatie, zoals paginanummers, datums, de naam van een auteur en voetnoten, enzovoort. OpenPDF API stelt Java-ontwikkelaars in staat om kop- en voetteksten toe te voegen aan hun PDF-documenten met slechts een paar regels code.

Kop- en voettekst starten vanaf de eerste pagina via Java

 Document document = new Document();
document.setPageSize(PageSize.A7.rotate()); // just to make output smaller
document.setMargins(15f, 15f, 24f, 20f);
HeaderFooter header = new HeaderFooter(new Phrase("This is a header."), false);
HeaderFooter footer = new HeaderFooter(new Phrase("This is a footer on page "), new Phrase("."));
document.setHeader(header);
document.setFooter(footer);
document.open(); // only open the document after header/footer have been set
document.add(new Paragraph("Hello World"));
document.add(Chunk.NEXTPAGE);
document.add(new Paragraph("Hello new page."));
 Dutch