1. Producten
 2.   PDF
 3.   JavaScript
 4.   PDFMake-Wrapper
 
  

PDF-bestanden maken via gratis JavaScript-API

Open Source JavaScript Bibliotheek staat toe om PDF documenten te genereren, toe te voegen, foto's, PDF's of voetspeler naar PDF.

Op zoek naar een makkelijke bibliotheek om PDF documenten te creëren en te beheren op de server en ook de klantenkant. PDFMake-Rapper kan een goede keuze zijn om je PDF documenten in je eigen JavaScript aanvragen te nemen met kleinere inspanningen en minder kosten. Het is een open bron van pure JavaScript bibliotheek die softwaretechnicuss de mogelijkheid geeft om nuttige PDF documenten te genereren zonder externe afhankelijkheid.

De PDFMake-Rapper-bibliotheek heeft ondersteuning voor verschillende belangrijke basissen en geavanceerde kenmerken gerelateerd aan PDF documenten creëren en managementen, zoals line-rupprapping, tekst-alignmenten, met margins, met gebruik maken van tafels, met tandtacoupiers, met tandtacoupiers, met extraabonnementen, met tapagina's, met tapagina's, met tapagina's, PDF platuur, minelen, met tapagina's, platuur, platuur, met tapagina's, PDF platuurpagina's, tapagina's, platuur, platuur, pedoftapiers, stellen, tapagina's, pedofiers, pedofielen, pedofiers, pedofielen en pedofielen, pedofielen, pedofielen, pedof Het is een wikkelbibliotheek die functionaliteiten geeft om PDF documenten te ontwikkelen op een makkelijke en snellere manier. Een groot kenmerk van PDFMake-Rapper is dat het een declaratieve aanpak heeft geadopteerd, waardoor gebruikers zich gemakkelijk kunnen richten op wat ze willen bereiken. De bibliotheek is zeer stabiel en kan gemakkelijk gebruikt worden bij de cliënt en de server kant.

Previous Next

Beginnen met PDFMake-Rapper

PDFMake-Rapper is beschikbaar op Num, Je kunt het makkelijk downloaden en installeren op je machine. Om deze bibliotheek te gebruiken moet je deze drie pakketten installeren.

Vertaling:

npm install pdfmake --save

@types/pdfmake bevat de types voor pdfmake om typefouten te vermijden.

npm install @types/pdfmake --save-dev

Vertaling: _

npm install pdfmake-wrapper --save

Vertaling:

De open source PDFMake-Wrapper-bibliotheek is een uitstekende keuze voor het genereren van PDF-documenten in JavaScript. Hiermee kunnen softwareontwikkelaars PDF-documenten maken in de browser (clientzijde) en in Node.js (serverzijde) met slechts een paar regels JavaScript-code. Zodra het PDF-bestand is gemaakt, kunt u het ook wijzigen, tekst invoegen, lettertypen en afbeeldingen insluiten, verschillende stijlen selecteren en toepassen, externe afbeeldingen invoegen en nog veel meer. Het is ook mogelijk om vanuit HTML een PDF-bestand te maken, maar daarvoor heeft u html2canvas nodig.

Hoe te creëren PDF File van HTML via JavaScript


html2canvas(document.getElementById('exportthis'), {
 onrendered: function (canvas) {
  var data = canvas.toDataURL();
  var docDefinition = {
   content: [{
    image: data,
    width: 500,
   }]
  };
  pdfMake.createPdf(docDefinition).download("Score_Details.pdf");
 }
});

Leiders Vooter Additie tot JavaScript

De open bron PDFMake-Rapper bibliotheek maakt het makkelijk voor softwareontwikkelaars om de koper te voegen in hun PDF documenten met slechts een paar regels code. Het is ook mogelijk om een beeld te gebruiken in de hoofd/voeter sectie. Het is ook mogelijk om andere inhoud toe te voegen als paginanummer, bedrijfslogo, auteursnaam, paginagrote, etc. aan de hoofd/footer sectie. Het is ook mogelijk om verschillende soorten styling en formateren toe te passen. Je kunt beter gebruik maken van inline styling wanneer nodig in het hoofd of voetstuk.

Vertaling:

De PDFMake-Rapper bibliotheek heeft volledige steun aangeboden voor gebruik van tafels in PDF documenten. Het geeft verschillende nuttige kenmerken voor het managen van complexe tafels binnen JavaScript aanvragen, zoals het creëren van nieuwe tafels van de krassen, kopers toevoegen voor tafels, bestaande tafels, vormen aan hoofdstukken toevoeigen, in de cellen en apparaten aan de cellen.

Hoe gaat het met Combining Columns in PDF Tables via SAPI?

new Table([
  [
    new Txt('Name').bold().end,
    new Txt('Address').bold().end,
    new Txt('Email').bold().end,
    new Txt('Phone').bold().end
  ],
  [new Cell(new Txt('A').end).colSpan(4).end, null, null, null],
  ['Anastasia', 'Some direction 1', 'anastasia@domain.com', '123 4566 187'],
  ['Alexander', 'Some direction 2', 'alexander@domain.com', '123 4566 187'],
  [new Cell(new Txt('C').end).colSpan(4).end, null, null, null],
  ['Clementine', 'Some direction 3', 'clementine@domain.com', '123 4566 187'],
  ['Chelsey', 'Some direction 4', 'chelsey@domain.com', '123 4566 187'],
  [new Cell(new Txt('N').end).colSpan(4).end, null, null, null],
  ['Nicholas', 'Some direction 5', 'nicholas@domain.com', '123 4566 187'],
])
.widths(...)
.heights(...)
.end;

Draw Sectors in PDF via JavaScript API

De P PDFMake-Rapper bibliotheek stelt softwareontwikkelaars in staat om vectorvormen binnen PDF documenten te tekenen met gemak. Om vectoren in PDF bestanden te tekenen, is het nodig om een doek te creëren waar vectoren worden aangetrokken. Onthoud dat de orde telt op het doek, de laatste vector bovenop de anderen. Eenmaal gecreëerd kun je het ook herhalen volgens je eigen behoeften en vervullen met gemak.

Draw Line in PDF

import { Line } from '../../../src';
describe('Line definition class', () => {
  it('should be instanced', () => {
    const line = new Line(10, 10);
    expect( line.end ).toBeTruthy();
  });
  it('should be a simple line', () => {
    const line = new Line(10, 10).end;
    expect( line ).toEqual({ 
      type: 'line',
      x1: 10,
      y1: 10,
      x2: 10,
      y2: 10
    });
  });
  it('should be a line vector with full properties', () => {
    const line = new Line(10, 10)
      .color('red')
      .dash(5)
      .fillOpacity(0.1)
      .lineColor('blue')
      .lineWidth(3)
      .linearGradient(['green', 'yellow'])
      .lineCap('round')
      .end;
    expect( line ).toEqual({ 
      type: 'line',
      x1: 10,
      y1: 10,
      x2: 10,
      y2: 10,
      color: 'red',
      dash: { length: 5 },
      fillOpacity: 0.1,
      lineColor: 'blue',
      lineWidth: 3,
      linearGradient: ['green', 'yellow'],
      lineCap: 'round'
    });
  });
});
 Dutch