1. Producten
 2.   PDF
 3.   .NET
 4.   PDFjet for .NET

PDFjet for .NET

 
 

Open Source .NET API voor PDF-rapportage

Genereer pdf-documenten, universele rapportageondersteuning in uw web- of desktop-app via .NET API's.

PDFjet voor .NET is een open source .NET-bibliotheek waarmee softwareontwikkelaars universele PDF-rapporten kunnen genereren in hun web- of desktoptoepassing zonder externe speciale software te installeren. De programmeerbibliotheek van PDFjet is zeer eenvoudig te gebruiken dan verschillende andere beschikbare bibliotheken. Het mooie is dat de broncode goed gedocumenteerd is, heel eenvoudig, schoon, logisch en gemakkelijk te begrijpen. 

De PDFjet-bibliotheek biedt ondersteuning voor geavanceerde tekstgerelateerde functies, zoals Unicode-ondersteuning, tekstspatiëring, het insluiten van hyperlinks, het insluiten van OpenType- en TrueType-lettertypen. Het biedt ook geavanceerde tekenondersteuning voor punten, lijnen, vakken, cirkels, Bézier-curven, polygonen, sterren en complexe paden, evenals vormen in PDF-documenten.

Previous Next

Aan de slag met PDFjet voor .NET

PDFjet voor .NET vereist .NET Framework versie 2.0 Software Development Kit of hoger. PDFjet voor .NET voldoet ook aan .NET Core 2.1.402. PDFjet voor .NET compileert ook netjes en werkt feilloos op Linux met Mono v1.9 en hoger.

NuGet-opdracht

 Install Package PDFjet

.NET API om PDF-rapporten te genereren

PDFjet voor .NET biedt softwareontwikkelaars de mogelijkheid om PDF-rapporten binnen uw eigen toepassingen te genereren. U kunt rapporten met meerdere pagina's maken met slechts een paar regels code met behulp van de klasse "Tabel". Nadat het document is gemaakt, kunt u eenvoudig nieuwe pagina's invoegen en afbeeldingen of tekstelementen toevoegen aan de bestaande PDF. U kunt ook het bestaan van PDF-bestanden aanpassen aan uw wensen en deze opslaan op een externe schijf.

PDF-bestanden maken via .NET

 //Create PDF Files via .NET
 PDF pdf = new PDF();
 Font f1 = new Font(pdf, "Helvetica");
 Image image1 = new Image(pdf, "images/eu-map.png");
 Image image2 = new Image(pdf, "images/fruit.jpg");
 Image image3 = new Image(pdf, "images/mt-map.gif");
 // Please note:
 // All font and image objects must be created
 // before the first page object.
 Page page = new Page(pdf, A4.PORTRAIT);
 text.SetText("The map on the right is an embedded GIF image");
 text.SetPosition(90.0, 800);
 text.DrawOn(page);
 image3.SetPosition(390, 630);
 image3.ScaleBy(0.5);
 image3.DrawOn(page);
 pdf.wrap();
 pdf.save("Example_03.pdf");

Combineer meerdere PDF-documenten

Soms moet een organisatie meerdere PDF-documenten combineren tot één groot document. De PDFjet-bibliotheek biedt ontwikkelaars de functionaliteit voor het combineren van meerdere PDF-bestanden in één enkele met slechts een paar regels code. Het stelt gebruikers ook in staat om een nieuw PDF-document te genereren op basis van het bestaande. Geef gebruikers de mogelijkheid om gemakkelijk rapporten naar keuze te maken.

Lijst invoegen in PDF-bestanden

PDFjet voor Java vereenvoudigt het toevoegen van een lijst aan PDF-documenten in hun eigen applicatie. Om een lijst met items in een PDF-document weer te geven, moet u eerst een lijst maken en er vervolgens lijstitems aan toevoegen. Het biedt ook ondersteuning om een symbool (Unicode-teken) door te geven voor het markeren van de lijstitems. Genummerde of geletterde lijsten worden ondersteund. Er zijn ook gespecialiseerde lessen voor Romeinse letters en Griekse letters.

Pagina's toevoegen aan PDF-documenten via .NET

De open source bibliotheek PDFjet geeft softwareontwikkelaars de mogelijkheid om nieuwe pagina's aan PDF-bestanden toe te voegen en bestaande pagina's in korte tijd en met minimale middelen aan te passen. Het ondersteunt het toevoegen van nieuwe inhoud aan een bestaande pagina in PDF met slechts een paar regels .NET-code. De volgende voorbeeldcode illustreert hoe u een nieuwe pagina aan een PDF toevoegt met .NET-code.

Pagina's toevoegen aan PDF via C# .NET

 //Add Pages to PDF via C# .NET
public Page(PDF pdf, float[] pageSize, bool addPageToPDF)
  {
   this.pdf = pdf;
   contents = new List();
   annots = new List();
   destinations = new List();
   width = pageSize[0];
   height = pageSize[1];
   buf = new MemoryStream(8192);
   if (addPageToPDF) {
   pdf.AddPage(this);
   }
  }
 Dutch