1. Producten
 2.   Presentatie
 3.   .NET
 4.   NetOffice
 
  

Gratis .NET-bibliotheek voor het manipuleren van presentatiedocumenten

Presentatiebestanden lezen, schrijven, manipuleren en converteren, dia's en vormen toevoegen aan bestaande PPT/PPTX-bestanden via Open Source .NET API.

NetOffice is een open source API, ontwikkeld door Microsoft en gedistribueerd onder de open source gedragscode van Microsoft om presentatiedocumenten te manipuleren

Met behulp van de API kunt u tekst, koptekst, voettekst, eindnoten, voetnoten, stijlen, thema's en meer toevoegen. Hiermee kunt u hoogwaardige presentatiedocumenten genereren en daaruit gegevens extraheren. De API ondersteunt verschillende .NET-platforms, waaronder .NET 3.5, .NET 4.0, .NET 4.6 en .NET Standard 1.3.

Previous Next

Aan de slag met NetOffice

Allereerst moet u .NET Framework 4.5 of hoger hebben. Download daarna de repository handmatig van GitHub of installeer het vanuit NuGet.

Installatie NetOffice van NuGet

 Install-Package NetOfficeFw.Presentation

Voeg dia's toe in PowerPoint met behulp van de gratis C# API

Met NetOffice kunnen .NET-programmeurs dia's programmatisch toevoegen aan Microsoft PowerPoint-bestanden. Om dia's in een PowerPoint-bestand toe te voegen, moet u eerst een PowerPoint-toepassing initialiseren en berichtvensters uitschakelen. Nadat uw PowerPoint-toepassing is gestart, kunt u er een nieuwe presentatie aan toevoegen met behulp van de PowerApplication.Presentations.Add()-methode. Ten slotte kunt u dia's aan uw presentaties toevoegen met de methode Presentation.Slides.Add().

Maak presentaties en voeg er dia's aan toe via C# API

      // start powerpoint
      PowerPoint.Application powerApplication = new PowerPoint.Application();
      // create a utils instance, no need for but helpful to keep the lines of code low
      CommonUtils utils = new CommonUtils(powerApplication);
      // add a new presentation with two new slides
      PowerPoint.Presentation presentation = powerApplication.Presentations.Add(MsoTriState.msoTrue);
      PowerPoint.Slide slide1 = presentation.Slides.Add(1, PpSlideLayout.ppLayoutBlank);
      PowerPoint.Slide slide2 = presentation.Slides.Add(1, PpSlideLayout.ppLayoutBlank);
      // add shapes
      slide1.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShape4pointStar, 100, 100, 200, 200);
      slide2.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShapeDoubleWave, 200, 200, 200, 200);
      // change blend animation
      slide1.SlideShowTransition.EntryEffect = PpEntryEffect.ppEffectCoverDown;
      slide1.SlideShowTransition.Speed = PpTransitionSpeed.ppTransitionSpeedFast;
      slide2.SlideShowTransition.EntryEffect = PpEntryEffect.ppEffectCoverLeftDown;
      slide2.SlideShowTransition.Speed = PpTransitionSpeed.ppTransitionSpeedFast;
      // save the document
      string documentFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example04", DocumentFormat.Normal); 
      presentation.SaveAs(documentFile);
      // close power point and dispose reference
      powerApplication.Quit();
      powerApplication.Dispose();
      // show end dialog
      HostApplication.ShowFinishDialog(null, documentFile);

Label, lijn & toevoegen Schitter in presentaties met de gratis C# API

Met NetOffice kunnen .NET-programmeurs label-, lijn- & sterren in Microsoft Presentation File programmatisch. Om inhoud aan het presentatiebestand toe te voegen, moet u eerst een PowerPoint.Application initialiseren en berichtenvensters uitschakelen en een nieuwe presentatie toevoegen met behulp van de PowerApplication.Presentations.Add()-methode en een nieuwe dia toevoegen met de presentatie.Slides.Add()-methode. U kunt een label, lijn en ster in uw dia invoegen door respectievelijk de methode Slide.Shapes.AddLabel(), Slide.Shapes.AddLine() en Slide.Shapes.AddShape(() te gebruiken.

Label, lijn en ster toevoegen in presentaties via C# API

// add a new presentation with one new slide
PowerPoint.Presentation presentation = powerApplication.Presentations.Add(MsoTriState.msoTrue);
PowerPoint.Slide slide = presentation.Slides.Add(1, PpSlideLayout.ppLayoutBlank);
// add a label
PowerPoint.Shape label = slide.Shapes.AddLabel(MsoTextOrientation.msoTextOrientationHorizontal, 10, 10, 600, 20);
label.TextFrame.TextRange.Text = "This slide and created Shapes are created by NetOffice example.";
// add a line
slide.Shapes.AddLine(10, 80, 700, 80);
// add a wordart
slide.Shapes.AddTextEffect(MsoPresetTextEffect.msoTextEffect9, "This a WordArt", "Arial", 20,
                      MsoTriState.msoTrue, MsoTriState.msoFalse, 10, 150);
// add a star
slide.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShape24pointStar, 200, 200, 250, 250);
// save the document
string documentFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example02", DocumentFormat.Normal); 
presentation.SaveAs(documentFile);
 Dutch