1. Producten
 2.   Presentatie
 3.   Swift
 4.   Presentation
 
  

Swift-bibliotheek om presentaties en dia's te maken en te beheren

Open Source Swift-bibliotheek voor het maken en beheren van dia's, overgangen, animaties en andere presentatiegerelateerde functies in Swift-applicaties.

Presentation is een krachtige open source Swift-bibliotheek waarmee softwareontwikkelaars presentatiebestanden in hun Swift-applicatie kunnen maken en beheren zonder gebruik te maken van Microsoft PowerPoint. Open source-software wint in de loop der jaren aan populariteit omdat het ontwikkelaars toegang biedt tot code en bibliotheken die vrijelijk kunnen worden gebruikt, aangepast en gedistribueerd. Een ander voordeel van de Presentation API is dat deze is ontworpen om goed samen te werken met andere Swift-bibliotheken en -frameworks. De bibliotheek geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om eenvoudig dia's, overgangen, animaties en andere presentatiegerelateerde functies te maken en te beheren.

De Presentation API is ontworpen om zeer eenvoudig te gebruiken en flexibel te zijn, waardoor softwareontwikkelaars presentaties kunnen maken voor verschillende gebruiksscenario's. De bibliotheek heeft ondersteuning voor verschillende belangrijke functies voor het werken met presentaties, zoals het maken van een nieuwe dia, het beheren van bestaande dia's, het toevoegen van inhoud aan elke dia, het invoegen van afbeeldingen in een dia, het toevoegen van overgangen en animaties aan de presentatie, het regelen van de timing van de productie ervan, stel de duur van elke dia in, voeg triggers toe aan hun dia's en nog veel meer.

Met de presentatiebibliotheek kunt u met minder moeite en kosten dynamische en boeiende presentaties maken. Het kan met name handig zijn voor ontwikkelaars die de API willen aanpassen aan hun specifieke behoeften. De Presentation API is ook ontworpen om platformonafhankelijk te zijn, wat betekent dat deze kan worden gebruikt op iOS, macOS en andere platforms die Swift ondersteunen. Over het geheel genomen is de Presentation API een krachtige en flexibele bibliotheek voor het maken en beheren van presentaties in Swift. Of u nu een eenvoudige diavoorstelling of een complexe interactieve presentatie maakt, de Presentation API heeft de functies die u nodig heeft om de klus te klaren.

Previous Next

Aan de slag met 'Presentatie'

De aanbevolen manier om de Presentation Swift-bibliotheek te installeren is met behulp van CocoaPods. Gebruik het volgende commando voor een vlotte installatie.

Installeer 'Presentatie' via CocoaPods

pod 'Presentation' 

Presentatie installeren via winkelwagenbestand

github "hyperoslo/Presentation" 

Je kunt het rechtstreeks downloaden van GitHub

Dia's toevoegen en beheren in presentaties via Swift

Met de open source Swift Presentation-bibliotheek kunnen softwareontwikkelaars met presentatiedia's werken in hun eigen Swift-applicaties. Het helpt softwareontwikkelaars om aangepaste positionerings- en animatiefuncties op hun pagina's te gebruiken. Er zijn verschillende andere functies die kunnen worden gebruikt om de presentatie te verbeteren, zoals het toevoegen van animatie aan dia's, het invoegen van animatiepictogrammen, het invoegen van tekst in dia's, het verwijderen van ongewenste dia's, het toevoegen van een afbeelding aan dia's, het invoegen van meerdere dia's op een pagina en nog veel meer. Softwareontwikkelaars kunnen de methode addSlide() van de klasse Presentation gebruiken om een nieuwe dia aan uw presentatie toe te voegen.

Importeer PPTX-presentatiegegevens via Ruby API

let presentation = Presentation(url: Bundle.main.url(forResource: "MyPresentation", withExtension: "pptx")!)
let title = Text(content: "My Slide Title", style: TextStyle(font: "Arial", size: 36), position: CGPoint(x: 0, y: 0))
let bullets = [
  Text(content: "Bullet Point 1", style: TextStyle(font: "Arial", size: 24), position: CGPoint(x: 0, y: 50)),
  Text(content: "Bullet Point 2", style: TextStyle(font: "Arial", size: 24), position: CGPoint(x: 0, y: 80))
]
let slide = Slide(background: .color(.white), elements: [title] + bullets)
presentation.addSlide(slide)

try presentation.save(to: URL(fileURLWithPath: "MyModifiedPresentation.pptx"))

Animatie toevoegen en beheren via Swift Library

Met de gratis Swift Presentation-bibliotheek kunnen softwareontwikkelaars animaties maken en toepassen op hun presentatiepagina's in Swift-applicaties. Met de bibliotheek kunnen ontwikkelaars eenvoudig de weergave van een weergave op een specifieke pagina animeren. De presentatiebibliotheek biedt talloze opties voor het aanpassen van de animatie. U kunt verschillende soorten animaties toepassen, zoals pop-animatie, overvloei-animatie, overgangsanimatie en nog veel meer. Het volgende voorbeeld laat zien hoe u paginaanimatie toepast met behulp van Swift-code.

Hoe pas ik pagina-animatie toe via de Swift API?

 let contents = ["Slide 1", "Slide 2", "Slide 3"].map { title -> Content in
 let label = UILabel(frame: CGRect(x: 0, y: 0, width: 200, height: 100))
 label.text = title

 let position = Position(left: 0.3, top: 0.4)

 return Content(view: label, position: position)
}

var slides = [SlideController]()

for index in 0...2 {
 let content = contents[index]
 let controller = SlideController(contents: [content])
 let animation = TransitionAnimation(
  content: content,
  destination: Position(left: 0.5, top: content.initialPosition.top),
  duration: 2.0,
  dumping: 0.8,
  reflective: true)
 controller.add(animations: [animation])

 slides.append(controller)
}

presentationController.add(slides)

 Dutch