1. Producten
 2.   Presentatie
 3.   Swift
 4.   SwiftEntryKit
 
  

Gratis Swift-presentatiebibliotheek voor iOS-applicaties

Open Source Swift-bibliotheek om eenvoudig pop-ups, inhoud, banners en meldingen zoals vVews weer te geven in uw iOS-apps.

SwiftEntryKit is een zeer nuttige open source-bibliotheek die softwareontwikkelaars een lichtgewicht en aanpasbare manier biedt om eenvoudig iOS-applicaties te maken. Het werd in 2018 gemaakt door Roman Sakhnievych en is sindsdien populair geworden onder iOS-ontwikkelaars vanwege de flexibiliteit en het gebruiksgemak. Meldingen zijn een cruciaal onderdeel van moderne mobiele applicaties. Ze stellen ontwikkelaars in staat gebruikers te informeren over belangrijke gebeurtenissen of updates, zoals nieuwe berichten, app-updates of promoties. Het maken van aangepaste meldingen kan echter een uitdagende taak zijn, vooral voor ontwikkelaars met beperkte ervaring in iOS-ontwikkeling.

De open source-bibliotheek SwiftEntryKit heeft tot doel dit proces te vereenvoudigen door ontwikkelaars te voorzien van een vooraf gebouwd meldingssysteem dat eenvoudig kan worden aangepast aan het uiterlijk van hun applicatie. De bibliotheek heeft een aantal aanpassingsopties geboden voor het gedrag van de melding. Softwareontwikkelaars kunnen ervoor kiezen om de melding na een bepaalde tijd automatisch te laten sluiten, of de gebruiker deze handmatig te laten sluiten. Ze kunnen ook opgeven hoe de melding aan de gebruiker moet worden gepresenteerd, bijvoorbeeld of deze bovenaan of onderaan het scherm moet verschijnen.

Kortom: de SwiftEntryKit-bibliotheek is een krachtige en flexibele bibliotheek voor het maken van pop-upweergaven in iOS-applicaties. De uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, ondersteuning voor complexe animaties en compatibiliteit met meerdere iOS-versies maken het een uitstekende keuze voor ontwikkelaars die aangepaste pop-ups willen maken zonder veel tijd te besteden aan implementatiedetails. Als je op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke en veelzijdige bibliotheek voor het maken van pop-upweergaven in je iOS-app, dan is SwiftEntryKit zeker de moeite van het bekijken waard.

Previous Next

Aan de slag met SwiftEntryKit

De aanbevolen manier om de SwiftEntryKit Swift-bibliotheek te installeren is met behulp van CocoaPods. Gebruik het volgende commando voor een vlotte installatie.

Installeer SwiftEntryKit via CocoaPods

$ gem install cocoapods 

Installeer SwiftEntryKit via GitHub

$ git clone https://github.com/huri000/SwiftEntryKit.git 

Je kunt het rechtstreeks downloaden van GitHub

Beheer animaties via Swift API

De open source Swift API biedt ondersteuning voor het toevoegen en beheren van animaties in pop-upweergaven en presentaties in Swift-applicaties. De bibliotheek biedt ook ondersteuning voor complexe animaties, zoals parallaxeffecten, vervagingseffecten en 3D-transformaties. Deze animaties kunnen pop-upweergaven aantrekkelijker en meeslepender maken en de aandacht vestigen op belangrijke informatie. De volgende voorbeelden demonstreren de vertaling van bovenaf met vering, schaal in en zelfs fade-in als een enkele ingangsanimatie.

Hoe kan ik een vertaling van bovenaf weergeven via de Swift API?

attributes.entranceAnimation = .init(
         translate: .init(duration: 0.7, anchorPosition: .top, spring: .init(damping: 1, initialVelocity: 0)), 
         scale: .init(from: 0.6, to: 1, duration: 0.7), 
         fade: .init(from: 0.8, to: 1, duration: 0.3))

Maak nieuwe pop-upweergaven via de Swift API

Met de open source Swift Presentation-bibliotheek kunnen softwareontwikkelaars eenvoudig nieuwe pop-upweergaven maken in hun iOS-applicaties. Hiermee kunnen banners of pop-ups in een apart UIWindow worden weergegeven, zodat gebruikers vrij door de app kunnen navigeren terwijl de vermeldingen op een niet-intrusieve manier worden weergegeven. De pop-ups of andere items zijn in hoge mate aanpasbaar en kunnen eenvoudig bovenaan, in het midden of onderaan het scherm worden geplaatst. Het is ook mogelijk om het binnen of buiten het schermveilige gebied weer te geven en er verschillende stijlen op toe te passen. Het is ook mogelijk om eenvoudig de weergaveprioriteit en weergaveduur in te stellen.

Hoe stel ik de weergaveprioriteit in binnen Swift-applicaties?

let highPriorityAttributes = EKAttributes()
highPriorityAttributes.precedence.priority = .high

let normalPriorityAttributes = EKAttributes()
normalPriorityAttributes.precedence.priority = .normal

// Display high priority entry
SwiftEntryKit.display(entry: view1, using: highPriorityAttributes)

// Display normal priority entry (ignored!)
SwiftEntryKit.display(entry: view2, using: normalPriorityAttributes)

// view2 won't be displayed!

How to Generate Top Floating Entry & Set Properties via Swift API?

var attributes = EKAttributes.topFloat
attributes.entryBackground = .gradient(gradient: .init(colors: [EKColor(.red), EKColor(.green)], startPoint: .zero, endPoint: CGPoint(x: 1, y: 1)))
attributes.popBehavior = .animated(animation: .init(translate: .init(duration: 0.3), scale: .init(from: 1, to: 0.7, duration: 0.7)))
attributes.shadow = .active(with: .init(color: .black, opacity: 0.5, radius: 10, offset: .zero))
attributes.statusBar = .dark
attributes.scroll = .enabled(swipeable: true, pullbackAnimation: .jolt)
attributes.positionConstraints.maxSize = .init(width: .constant(value: UIScreen.main.minEdge), height: .intrinsic)

let title = EKProperty.LabelContent(text: titleText, style: .init(font: titleFont, color: textColor))
let description = EKProperty.LabelContent(text: descText, style: .init(font: descFont, color: textColor))
let image = EKProperty.ImageContent(image: UIImage(named: imageName)!, size: CGSize(width: 35, height: 35))
let simpleMessage = EKSimpleMessage(image: image, title: title, description: description)
let notificationMessage = EKNotificationMessage(simpleMessage: simpleMessage)

let contentView = EKNotificationMessageView(with: notificationMessage)
SwiftEntryKit.display(entry: contentView, using: attributes)

 Dutch