1. Producten
 2.   Spreadsheet
 3.   Java
 4.   GcExcel-Java
 
  

Java-bibliotheek voor het verwerken van spreadsheetdocumenten

Gratis Java API waarmee softwareprogrammeurs Microsoft Excel-bestanden kunnen maken en wijzigen met behulp van Java-code.

GcExcel-Java is een open source snelle Java Excel-spreadsheetverwerkings-API waarmee softwareprogrammeurs Excel-bestanden kunnen maken en wijzigen met behulp van Java-opdrachten. De feature-rijke API is zeer eenvoudig te gebruiken en kan probleemloos worden gebruikt op populaire besturingssystemen zoals Windows, MAC en Linux. De bibliotheek ondersteunt met gemak bereikbewerkingen op cellen, rijen of kolommen in Excel-documenten.

U kunt eenvoudig uw eigen aangepaste functies maken en gebruiken. De bibliotheek biedt ook volledige ondersteuning voor het genereren van PDF's vanuit Excel-sjablonen die functies zoals sparklines en tabellen ondersteunen. U kunt de werkmap/het werkblad/het bereik ook eenvoudig exporteren naar HTML. Het mooie is dat u eenvoudig Excel-sjabloonbestanden aan de serverzijde kunt importeren en exporteren.

De GcExcel-Java-bibliotheek biedt ondersteuning voor verschillende belangrijke functies met betrekking tot het maken en beheren van spreadsheets, zoals het lezen van bestaande Excel-bestanden, het importeren van spreadsheets, filterondersteuning, het berekenen van gegevens, query's, het converteren van spreadsheets naar PDF, het toevoegen van sorteren, voorwaardelijke opmaak en gegevens valideren, grafieken invoegen, vormen of afbeeldingen toevoegen, opmerkingen toevoegen, hyperlinks invoegen, thema's en nog veel meer.

Previous Next

Aan de slag met GcExcel-Java

De aanbevolen manier om GcExcel-Java in uw project te installeren, is door GitHub te gebruiken. Gebruik de volgende opdracht voor een vlotte installatie:

Installeer GcExcel-Java via GitHub 

$ git clone https://github.com/GrapeCity/GcExcel-Java.git 

Converteer Excel-bestand naar PDF

Met de open source GcExcel-Java-bibliotheek kunnen softwareontwikkelaars een Excel-bestand converteren naar PDF-documenten in hun eigen apps. De bibliotheek biedt verschillende belangrijke functies voor het exporteren van Excel-bestanden, zoals het opslaan van werkblad naar PDF, het exporteren van de overzichtskolom van het werkblad naar PDF-bestanden, Excel-randen naar PDF, het exporteren van spreadsheets met tabellen naar PDF en nog veel meer.

Export Excel File naar PDF via API 

// Create a new workbook and add worksheets
Workbook workbook = new Workbook();
IWorksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);
IWorksheet worksheet1 = workbook.getWorksheets().add();
// Set value and apply styles to the worksheet
worksheet1.getRange("A1").setValue("Sheet1");
worksheet1.getRange("A1").getFont().setName("Wide Latin");
worksheet1.getRange("A1").getFont().setColor(Color.GetRed());
worksheet1.getRange("A1").getInterior().setColor(Color.GetGreen());
// Export Workbook to pdf file, the exported file has two pages.
workbook.save("ConvertWorkbookToPDF.pdf", SaveFileFormat.Pdf);
// Just export a particular worksheet to pdf file
worksheet1.save("ConvertWorksheetToPDF.pdf", SaveFileFormat.Pdf)

Een nieuwe werkmap maken via Java

Met de GcExcel-Java-bibliotheek kunnen softwareprogrammeurs een geheel nieuwe werkmap maken met slechts een paar regels Java-code in hun apps. Het biedt alle benodigde eigenschappen en methoden die nodig zijn om een werkmap te maken. Nadat u de spreadsheet hebt gemaakt, kunt u deze eenvoudig wijzigen en kunt u met gemak complexe bewerkingen uitvoeren op de gegevens in de spreadsheets.

Vertaling: 

// Add a worksheet to the workbook. 
IWorksheet worksheet1 = workbook.getWorksheets().add();
// Add a new worksheet before worksheet1 and reset its name
IWorksheet worksheet2 = workbook.getWorksheets().addBefore(worksheet1);
worksheet2.setName("MySheet2");
// Add a sheet after worksheet2
workbook.getWorksheets().addAfter(workbook.getWorksheets().get(1));

Tabel maken en draaien in spreadsheets

De gratis bibliotheek GcExcel-Java biedt functionaliteit voor het maken en beheren van een draaitabel met behulp van Java-opdrachten. Draaitabel is erg handig voor het samenvatten van gegevens en kan worden gebruikt om automatisch te tellen en het totaal of gemiddelde te berekenen van de gegevens die in een spreadsheet zijn opgeslagen. De bibliotheek heeft ondersteuning geboden voor verschillende belangrijke functies, zoals het weergeven van het eindtotaal, het wijzigen van draaivelden, het instellen van voorwaardelijke opmaak, sorteren, tellen, het instellen van nummer- of tekstopmaak en nog veel meer.

Create PivotTable in Spreadsheet via Java 

// Source data for PivotCache
Object sourceData = new Object[][] 
{ 
 { "Order ID", "Product", "Category", "Amount", "Date", "Country" },
 { 1, "Carrots", "Vegetables", 4270, new GregorianCalendar(2018, 0, 6),"United States" },
 { 2, "Broccoli", "Vegetables", 8239, new GregorianCalendar(2018, 0, 7),"United Kingdom" },
 { 3, "Banana", "Fruit", 617, new GregorianCalendar(2018, 0, 8),"United States" },
 { 4, "Banana", "Fruit", 8384, new GregorianCalendar(2018, 0, 10),"Canada" },
 { 5, "Beans", "Vegetables", 2626, new GregorianCalendar(2018, 0, 10),"Germany" },
 { 6, "Orange", "Fruit", 3610, new GregorianCalendar(2018, 0, 11),"United States" },
 { 7, "Broccoli", "Vegetables", 9062, new GregorianCalendar(2018, 0, 11),"Australia" },
 { 8, "Banana", "Fruit", 6906, new GregorianCalendar(2018, 0, 16),"New Zealand" },
 { 9, "Apple", "Fruit", 2417, new GregorianCalendar(2018, 0, 16),"France" },
 { 10, "Apple", "Fruit", 7431, new GregorianCalendar(2018, 0, 16),"Canada" },
 { 11, "Banana", "Fruit", 8250, new GregorianCalendar(2018, 0, 16),"Germany" },
 { 12, "Broccoli", "Vegetables", 7012, new GregorianCalendar(2018, 0, 18),"United States" },
 { 13, "Carrots", "Vegetables", 1903, new GregorianCalendar(2018, 0, 20),"Germany" },
 { 14, "Broccoli", "Vegetables", 2824, new GregorianCalendar(2018, 0, 22),"Canada" },
 { 15, "Apple", "Fruit", 6946, new GregorianCalendar(2018, 0, 24),"France" }, 
};
// Initialize the workBook and fetch the default workSheet
Workbook workbook = new Workbook();
IWorksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);
// Assigning data to the range
worksheet.getRange("A1:F16").setValue(sourceData);
worksheet.getRange("A:F").setColumnWidth(15);
// Creating pivot 
IPivotCache pivotcache = workbook.getPivotCaches().create(worksheet.getRange("A1:F16"));
IPivotTable pivottable = worksheet.getPivotTables().add(pivotcache, 
worksheet.getRange("H7"), "pivottable1");
worksheet.getRange("D2:D16").setNumberFormat("$#,##0.00");
worksheet.getRange("I9:O11").setNumberFormat("$#,##0.00");
worksheet.getRange("H:O").setColumnWidth(12);

Grafieken toevoegen en wijzigen in Excel-werkmap

De GcExcel-Java biedt ondersteuning voor het toevoegen en wijzigen van grafieken in een Excel-werkmap met behulp van Java-opdrachten. Het biedt verschillende functies en methoden met betrekking tot het beheren en maken van diagrammen, zoals het toevoegen van gegevensreeksen, het aanpassen van diagramtitels en legenda's, het openen en aanpassen van een groepsreeks, het toevoegen of verwijderen van gegevenslabels, het gemakkelijk aanpassen van waarde-assen en categorie-assen.

Createer Charts tot Worksheets via JavaAPI 

// Add Chart
IShape shape = worksheet.getShapes().addChart(ChartType.ColumnClustered, 300, 10, 300, 300);
worksheet.getRange("A1:D6").setValue(
    new Object[][] { { null, "S1", "S2", "S3" }, { "Item1", 10, 25, 25 }, { "Item2", -51, -36, 27 },
        { "Item3", 52, -85, -30 }, { "Item4", 22, 65, 65 }, { "Item5", 23, 69, 69 } });
// Create Chart
shape.getChart().getSeriesCollection().add(worksheet.getRange("A1:D6"), RowCol.Columns, true, true);
 Dutch