1. Producten
 2.   Spreadsheet
 3.   .NET
 4.   ExcelDataReader
 
  

Open Source .NET-bibliotheek voor het lezen van Excel-spreadsheets  

Met ExcelDataReader kunt u Microsoft Excel-bestandsindelingen lezen met C#.

ExcelDataReader is een open source lichtgewicht API geschreven in C# voor het lezen van Microsoft Excel-bestanden. Met behulp van de API kunt u eenvoudig Microsoft XLS, XLSX en CSV lezen. De API ondersteunt oudere versies van XLS-bestanden terug naar Excel 2.0, ondersteunt tekstdatums, formulewaarden in de cache en lege bladpaden in XLSX.

Verder ondersteunt de API fallback-codering in XLS en flexibelere verwerking van kolomnamen in datasets. Het is eenvoudig te configureren en beschikbaar op NuGet.

Previous Next

Aan de slag met ExcelDataReader

De aanbevolen manier om ExcelDataReader te installeren is van NuGet. Gebruik de volgende opdracht voor een snellere installatie.

Installeer ExcelDataReader van NuGet

 Install-Package ExcelDataReader -Version 3.6.0

Lees Excel-bestanden via .NET API

ExcelDataReader stelt C# .NET-ontwikkelaars in staat om Microsoft Excel-bestanden gemakkelijk en efficiënt te lezen. De uitbreidingsmethode AsDataSet() is een handige hulp om snel de gegevens te verkrijgen. IExcelDataReader breidt de interfaces System.Data.IDataReader en IDataRecord uit om op een lager niveau te navigeren en gegevens op te halen.

Hoofd en Voeter van Excel Files via CET

sing System;
using System.Text;
namespace ExcelDataReader.Core.BinaryFormat
{
  /// 
  /// Represents a string value of a header or footer.
  /// 
  internal sealed class XlsBiffHeaderFooterString : XlsBiffRecord
  {
    private readonly IXlsString _xlsString;
    internal XlsBiffHeaderFooterString(byte[] bytes, uint offset, int biffVersion)
      : base(bytes, offset)
    {
      if (biffVersion < 8)
        _xlsString = new XlsShortByteString(bytes, offset + 4);
      else if (biffVersion == 8)
        _xlsString = new XlsUnicodeString(bytes, offset + 4);
      else
        throw new ArgumentException("Unexpected BIFF version " + biffVersion, nameof(biffVersion));
    }
    /// 
    /// Gets the string value.
    /// 
    public string GetValue(Encoding encoding)
    {
      return _xlsString.GetValue(encoding);
    }
  }
}

Lees beschermde Cookbooks via ET API

Met de open source .NET API ExcelDataReader kunt u ook wachtwoordbeveiligde Microsoft Excel-documenten lezen. U kunt met een wachtwoord beveiligde bestanden lezen met behulp van de wachtwoordinstelling in de configuratie van ExcelReaderConfiguration en deze openen met de methode CreateOpenXmlReader().

Hoe kan je Formatting aan Spreadsheet Cells toepassen via C-API

// Use the following code to Access your protected Spreadsheet file 
var conf = new ExcelReaderConfiguration { Password = "yourPassword" };
excelReader = ExcelReaderFactory.CreateOpenXmlReader(excelStream, conf);

Apply Formatting to Excel Spreadsheet Cells met C

De open bron van Excel DataReader bibliotheek laat software programmeurs zich aanpassen aan hun excel cellen met slechts een paar lijnen C-code. Let alsjeblieft op dat Excel DataReader geen formaat ondersteunt. Je moet het nummer van de cel terughalen met de format string en gebruik maken van de derde-party ExcelNumberFormat bibliotheek voor het formateren van doelen. De volgende voorbeelden zullen je helpen het te bereiken.

Hoe kan je Formatting aan Spreadsheet Cells toepassen via C-API

string GetFormattedValue(IExcelDataReader reader, int columnIndex, CultureInfo culture)
{
  var value = reader.GetValue(columnIndex);
  var formatString = reader.GetNumberFormatString(columnIndex);
  if (formatString != null)
  {
    var format = new NumberFormat(formatString);
    return format.Format(value, culture);
  }
  return Convert.ToString(value, culture);
}
 Dutch