1. Producten
 2.   Spreadsheet
 3.   .NET
 4.   NetOffice
 
  

Gratis .NET-bibliotheek voor het maken van spreadsheetdocumenten

Lezen, schrijven, manipuleren en converteren van Excel-bestanden via Open Source .NET API.

Met NetOffice API kunnen .NET-ontwikkelaars Excel-bestanden lezen, schrijven, manipuleren en converteren via open source .NET API. De API maakt het mogelijk om Microsoft Excel-spreadsheets te automatiseren en Microsoft Excel-invoegtoepassingen te ontwikkelen. Met behulp van de API zal de ontwikkelaar alle opties gebruiken die zijn opgenomen in MS Office-versies 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 en 2016. De API vertrouwt op COM-architectuur waar u COM-proxy-objecten in uw toepassing ophaalt.

Om met Microsoft Excel-documenten te kunnen werken, hebt u ExcelApi.dll nodig met OfficeApi.ddl, VBIDEApi.dll en NetOffice.dll als afhankelijkheden. Alle Office-toepassingen gebruiken typen die zijn gedefinieerd in andere componenten/typebibliotheken. Deze afhankelijke typebibliotheken worden daarom gegeven als een onafhankelijke assembly. Voor elke assembly is ook de assembly NetOffice.dll vereist.

Previous Next

Aan de slag met NetOffice

Allereerst moet u .NET Framework 4.5 of hoger hebben. Download daarna de repository handmatig van GitHub of installeer het vanuit NuGet.

Installatie NetOffice van NuGet

 Install-Package NetOfficeFw.Excel

Vormen toevoegen in Excel met behulp van gratis C# API

Met NetOffice kunnen .NET-programmeurs programmatisch vormen toevoegen aan Microsoft Excel-spreadsheets. Om eerst vormen in het Excel-bestand toe te voegen, moet u een Excel.Application initialiseren en berichtvensters uitschakelen. Nadat uw Excel-toepassing is gestart, kunt u er een nieuw document aan toevoegen met de ExcelApplication.Workbooks.Add()-methode. U kunt tekst invoegen in uw nieuw gemaakte Excel-bestand met behulp van de eigenschap workSheet.Cells[1, 1].Value en vorm aan het bestand toevoegen met de methode WorkSheet.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShape32pointStar, 10, 50, 200, 20).

Insert Shapes to Excel Spreadsheet File via C

  // start excel and turn off msg boxes
  Excel.Application excelApplication = new Excel.Application();
  excelApplication.DisplayAlerts = false;
  // create a utils instance, not need for but helpful to keep the lines of code low
  CommonUtils utils = new CommonUtils(excelApplication);
  // add a new workbook
  Excel.Workbook workBook = excelApplication.Workbooks.Add();
  Excel.Worksheet workSheet = (Excel.Worksheet)workBook.Worksheets[1];
  workSheet.Cells[1, 1].Value = "NetOffice Excel Example 04";
  // create a star
  Excel.Shape starShape = workSheet.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShape32pointStar, 10, 50, 200, 20);
  // create a simple textbox
  Excel.Shape textBox = workSheet.Shapes.AddTextbox(MsoTextOrientation.msoTextOrientationHorizontal, 10, 150, 200, 50);
  textBox.TextFrame.Characters().Text = "text";
  textBox.TextFrame.Characters().Font.Size = 14;
  // create a wordart
  Excel.Shape textEffect = workSheet.Shapes.AddTextEffect(MsoPresetTextEffect.msoTextEffect14, "WordArt", "Arial", 12,
                                        MsoTriState.msoTrue, MsoTriState.msoFalse, 10, 250);
  // save the book 
  string workbookFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example04", DocumentFormat.Normal);
  workBook.SaveAs(workbookFile);
  // close excel and dispose reference
  excelApplication.Quit();
  excelApplication.Dispose();
  / show end dialog
  HostApplication.ShowFinishDialog(null, workbookFile);

Maak een grafiek in Excel met C#

Met NetOffice kunnen .NET-programmeurs programmatisch grafieken toevoegen aan Microsoft Excel-bestanden. Om grafieken in Excel-bestand toe te voegen; eerst moet u een Excel.Application initialiseren en berichtvensters uitschakelen en een nieuw werkblad toevoegen met de xcelApplication.Workbooks.Add()-methode. U kunt grafieken invoegen in uw nieuw gemaakte Excel-bestand door Excel.ChartObject te initialiseren en deze in te stellen met ((Excel.ChartObjects)workSheet.ChartObjects()).Add(70, 100, 375, 225) methode U kunt de gegevensbron van uw nieuw gemaakte grafiek met behulp van de Chart.SetSourceData()-methode

Vertaling:

  // start excel and turn off msg boxes
  Excel.Application excelApplication = new Excel.Application();
  excelApplication.DisplayAlerts = false;
  // create a utils instance, no need for but helpful to keep the lines of code low
  CommonUtils utils = new CommonUtils(excelApplication);
  // add a new workbook
  Excel.Workbook workBook = excelApplication.Workbooks.Add();
  Excel.Worksheet workSheet = (Excel.Worksheet)workBook.Worksheets[1];
  // we need some data to display
  Excel.Range dataRange = PutSampleData(workSheet);
  // create a nice diagram
  Excel.ChartObject chart = ((Excel.ChartObjects)workSheet.ChartObjects()).Add(70, 100, 375, 225);
  chart.Chart.SetSourceData(dataRange);
  // save the book 
  string workbookFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example05", DocumentFormat.Normal);
  workBook.SaveAs(workbookFile);
  // close excel and dispose reference
  excelApplication.Quit();
  excelApplication.Dispose();
  // show end dialog
  HostApplication.ShowFinishDialog(null, workbookFile);
 Dutch