1. Producten
 2.   Spreadsheet
 3.   Perl
 4.   Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

 
 

Gratis Perl API voor het maken en converteren van Excel-bestanden

Perl REST API waarmee programmeurs Microsoft Excel- en OpenOffice-spreadsheets kunnen maken, bewerken, manipuleren en converteren in cloudgebaseerde applicaties.

In de huidige datagestuurde wereld zijn Excel-spreadsheets een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Van data-analyse en rapportage tot complexe berekeningen: Excel biedt een veelzijdig platform voor het beheren en manipuleren van gegevens. Om de kracht van Excel in de cloud te benutten, kunnen ontwikkelaars zich wenden tot Aspose.Cells Cloud SDK voor Perl. Deze software development kit (SDK) biedt een uitgebreide set tools en functionaliteiten voor het werken met Excel-bestanden, waardoor een naadloze integratie in Perl-applicaties mogelijk is. Het biedt ondersteuning voor een aantal populaire spreadsheetbestandsindelingen, zoals XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT, HTML, MHTML, enzovoort.

Aspose.Cells Cloud SDK voor Perl dient als brug tussen uw Perl-applicaties en de krachtige functies van Aspose.Cells Cloud, een cloudgebaseerde service voor de verwerking van Excel-bestanden. Met deze SDK kunnen softwareontwikkelaars moeiteloos een breed scala aan taken uitvoeren, zoals het helemaal opnieuw maken van Excel-bestanden, het wijzigen van bestaande Excel-bestanden, het converteren van Excel-bestanden naar vele andere ondersteunde bestandsindelingen, het extraheren van gegevens uit spreadsheets, het genereren van rapporten en het maken van visueel aantrekkelijke grafieken , grafieken toevoegen aan Excel-rapporten, een celgebied toevoegen of verwijderen voor voorwaardelijke opmaak, werkmappen invoegen of verwijderen, invoegen of samenvoegen, horizontaal of veAspose.Cells Cloud SDK voor Perl

De uitgebreide functies van de Aspose.Cells Cloud SDK voor Perl bieden softwareontwikkelaars een robuuste toolkit voor het werken met Excel-bestanden, waardoor ze eenvoudig efficiënte en functierijke applicaties kunnen bouwen. De SDK biedt eenvoudige en uitgebreide API-documentatie, samen met codevoorbeelden, waardoor ontwikkelaars gemakkelijk snel aan de slag kunnen. Met naadloze integratie, uitgebreide documentatie en een focus op beveiliging stelt het softwareontwikkelaars in staat krachtige en efficiënte Excel-gestuurde oplossingen in de cloud te bouwen. Deze cloudgebaseerde Perl SDK is een waardevol bezit voor elke Perl-ontwikkelaar die zijn Excel-bestandsbeheerprocessen wil stroomlijnen.

Previous Next

Aan de slag met Aspose.Cells Cloud SDK voor Perl

Om Aspose.Cells Cloud SDK voor Perl te gebruiken, moet Perl op uw systeem zijn geïnstalleerd. De aanbevolen manier om de SDK te installeren is met behulp van Comprehensive Perl Archive Network (CPAN). Gebruik de volgende opdracht voor een vlotte installatie.

Installeer Aspose.Cells Cloud SDK voor Perl T via CPAN

cpan AsposeCellsCloud 

Je kunt het ook rechtstreeks downloaden van GitHub.

Maak een Excel-spreadsheet op verschillende manieren via de Swift API

Aspose.Cells Cloud SDK voor Perl biedt volledige ondersteuning voor het genereren en beheren van Excel-spreadsheetdocumenten in verschillende bestandsformaten binnen Swift-applicaties. Met de bibliotheek kunnen softwareontwikkelaars op verschillende manieren werkmappen maken en beheren, zoals het helemaal opnieuw maken van een lege werkmap, het maken van een Excel-werkmap met een slimme markeringssjabloon of het maken van een Excel-werkmap met een sjabloonbestand, het tellen van pagina's in een Excel-werkmap, wachtwoord instellen en wissen voor een Excel-werkmap, kolommen automatisch aanpassen aan een Excel-werkmap en nog veel meer.

Maak een nieuw Excel-bestand in de cloud via de Perl API

Aspose.Cells Cloud SDK voor Perl biedt zeer krachtige ondersteuning voor het maken en manipuleren van Excel-spreadsheets in verschillende bestandsformaten zoals XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, enzovoort. Met de SDK kunnen softwareontwikkelaars geheel nieuwe Excel-bestanden maken, bestaande wijzigen, afbeeldingen invoegen, een nieuwe werkmap toevoegen, werkmappen samenvoegen en specifieke gegevens extraheren met behulp van een eenvoudige en intuïtieve API. U kunt onder meer werkbladen programmatisch toevoegen of verwijderen, rijen en kolommen invoegen of verwijderen, opmaak toepassen en formules instellen. De volgende voorbeelden laten zien hoe softwareontwikkelaars een lege werkmap kunnen maken in hun eigen Perl-applicaties.

Maak een lege werkmap in Perl-applicaties

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorkbookCreateExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorkbookCreateRequest request = new PutWorkbookCreateRequest { name = "Book1.xlsx", folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorkbookCreate(request);
    }
  }
}

Conversie van Excel-spreadsheets naar andere formaten via Perl

Aspose.Cells Cloud SDK voor Perl bevat een zeer krachtige spreadsheetconverter waarmee softwareontwikkelaars verschillende soorten Excel-spreadsheets kunnen laden en converteren naar veel ondersteunde bestandsindelingen met slechts een paar regels Perl-code. De SDK maakt naadloze conversie mogelijk tussen verschillende spreadsheetformaten, zoals XLS, XLSX, XLSB, CSV, TSV, XLSM, ODS, TXT, PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS en nog veel meer. Deze veelzijdigheid zorgt voor compatibiliteit tussen verschillende systemen en vereenvoudigt de gegevensuitwisseling tussen verschillende applicaties. Het volgende voorbeeld laat zien hoe softwareontwikkelaars een Excel-bestand kunnen converteren via de Perl API.

Hoe converteer ik een Excel-werkmap via de Perl API?

  @api = AsposeCellsCloud::CellsApi.new("appsid","appkey")
  my $format = 'pdf'; # replace NULL with a proper value
  my $password = undef; # replace NULL with a proper value
  my $out_path = undef; # replace NULL with a proper value
  my $Book1_data =undef;
  my @fileinfos = stat("D:\\Projects\\Aspose\\Aspose.Cloud\\Aspose.Cells.Cloud.SDK\\src\\TestData\\Book1.xlsx");
  my $filelength = @fileinfos[7];
  open(DATA, " $api, 'file'=>$name ,'folder' =>$folder) ; 
  $result = $api->cells_workbook_put_convert_workbook( workbook => $Book1_data, format => $format, password => $password, out_path => $out_path,folder =>$folder);conver

Werken met hyperlinks in een Excel-bestand

Hyperlinks in Excel-bestanden bieden een handige manier om snel naar andere locaties, websites of bestanden te navigeren. Aspose.Cells Cloud SDK voor Perl heeft een aantal prachtige functies geboden voor het werken met Excel-bestanden, waardoor softwareontwikkelaars efficiënt hyperlinks in Excel-werkbladen kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen met slechts een paar regels Perl-code. Het volgende voorbeeld laat zien hoe softwareontwikkelaars bestaande hyperlinks in hun Perl-applicaties kunnen wijzigen.

Hoe kan ik bestaande hyperlinks in een Excel-bestand wijzigen via de Perl API?

use AsposeCellsCloud;

# Set up your credentials
my $api = AsposeCellsCloud::CellsApi->new(client_id => "Your_App_SID", client_secret => "Your_App_Key");

# Specify the file name and worksheet name

my $filename = "sample.xlsx";
my $sheet_name = "Sheet1";
# Define the cell name of the hyperlink to be modified
my $cell_name = "A1";
# Define the new hyperlink URL and text
my $new_hyperlink_url = "https://www.updated-example.com";
my $new_hyperlink_text = "Updated Example Website";

# Update the hyperlink in the cell
my $response = $api->post_worksheet_hyperlink($filename, $sheet_name, $cell_name, $new_hyperlink_url, $new_hyperlink_text);

print "Hyperlink updated successfully.\n";

Creëer en beheer grafieken in Excel-bestanden via Perl

Aspose.Cells Cloud SDK voor Perl maakt het voor softwareontwikkelaars gemakkelijk om een nieuw diagram te maken of bestaande diagrammen in een Excel-werkblad te wijzigen met behulp van Perl-opdrachten. Het maken van visueel aantrekkelijke diagrammen en grafieken is eenvoudig gemaakt met de mogelijkheden voor het genereren van diagrammen van de SDK. Het stelt softwareontwikkelaars in staat om dynamisch verschillende soorten grafieken te genereren, hun uiterlijk aan te passen en ze in Excel-bestanden in te sluiten of ze naar afbeeldingsformaten te exporteren. Het volgende voorbeeld laat zien hoe u een diagram kunt toevoegen aan een Excel-werkblad in Perl-toepassingen.

Hoe kan ik een diagram toevoegen aan een Excel-werkblad via Perl-code?

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorksheetAddChartExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorksheetAddChartRequest request = new PutWorksheetAddChartRequest { name = "Book1.xlsx", sheetName = "Sheet4",
        chartType="pie",
        upperLeftRow = 5,
        upperLeftColumn = 5,
        lowerRightRow = 10,
        lowerRightColumn = 10,
        area = "C7:D11",
        isVertical = true, folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorksheetAddChart(request);
    }
  }
}
 Dutch