1. Producten
  2.   Spreadsheet
  3.   Python
  4.   Aspose.Cells for Python via .NET

Aspose.Cells for Python via .NET

 
 

C# .NET API voor het maken en converteren van Excel-spreadsheets

Met een handige Python-bibliotheek kunnen ontwikkelaars Microsoft Excel Spreadsheet programmatisch genereren, bewerken, manipuleren en converteren.

Aspose.Cells voor Python via .NET is een zeer nuttige en flexibele bibliotheek waarmee ontwikkelaars en manipuleer Microsoft Excel-bestanden programmatisch met behulp van Python-code. De bibliotheek biedt ondersteuning voor een breed scala aan Microsoft Excel-bestandsindelingen, waaronder XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM, XLAM, enzovoort. Deze bibliotheek is gebouwd bovenop het .NET-framework en biedt een eenvoudig te gebruiken interface voor Python-ontwikkelaars om toegang te krijgen tot de functies van de Aspose.Cells-bibliotheek.

Aspose.Cells voor Python via .NET API is goed gedocumenteerd, met veel voorbeelden en voorbeeldcode beschikbaar om ontwikkelaars op weg te helpen. Er zijn verschillende belangrijke functies in de bibliotheek, zoals het toevoegen van nieuwe werkbladen, het kopiëren of verplaatsen van werkbladen tussen werkmappen, het automatisch maken van filters, het toevoegen van opmerkingen aan Excel-cellen, het weergeven van werkbladen in rasterafbeeldingen, het weergeven van werkbladen in PDF, het implementeren van gegevenssortering, het berekenen van complexe Excel-formules, hyperlinks invoegen om gegevens te koppelen, werkbladen beveiligen/de beveiliging opheffen, draaitabellen en draaigrafieken maken, bestanden coderen, paginarichting aanpassen, paginaschaling, papierformaat instellen, alle tekenopmaak toepassen en nog veel meer.

Aspose.Cells voor Python via .NET is heel gemakkelijk te gebruiken en maakt het werk van softwareontwikkelaars gemakkelijk door hen een uitgebreide reeks functies te bieden voor het maken, lezen, schrijven, afdrukken, exporteren en manipuleren van Excel-bestanden. De bibliotheek biedt een reeks Python-klassen en -methoden die rechtstreeks verband houden met de functionaliteit van de Aspose.Cells-bibliotheek. Dit maakt het voor ontwikkelaars gemakkelijk om met Excel-bestanden te werken zonder complexe .NET-code te hoeven schrijven. De bibliotheek biedt krachtig geheugenbeheer en geoptimaliseerde code-uitvoering, waardoor het eenvoudig is om grote Excel-bestanden snel en efficiënt uit te voeren.

Previous Next

Aan de slag met Aspose.Cells voor Python via .NET

Aspose.Cells voor Python via .NET wordt gedistribueerd als een ZIP-archief. Om te kunnen installeren, moet je Python 3.6 of hogere versies hebben. Je kunt Aspose.Cells voor Python eenvoudig gebruiken via .NET van pypi met de volgende opdracht.

Installeer Aspose.Cells voor Python via .NET via pypi

 $ pip install aspose-cells-python 
U kunt het ook rechtstreeks downloaden vanaf de Aspose-productreleasepagina.

Excel-spreadsheet maken via Python API

Aspose.Cells voor Python via .NET biedt volledige ondersteuning voor het maken en beheren van Microsoft Excel Spreadsheets met behulp van Python-opdrachten. De bibliotheek heeft verschillende belangrijke functies voor het maken en beheren van eenvoudige of complexe spreadsheets, zoals het toevoegen van een nieuw werkblad aan een bestaande werkmap, het maken van gedeelde werkbladen, het kopiëren en verplaatsen van werkbladen, het toevoegen van afbeeldingen en grafieken aan werkbladen, het toevoegen van belangrijke tekst aan een spreadsheet, het vervangen van tekst in werkbladen , documenteigenschappen beheren, stijlen toevoegen voor de opmaak van inhoud, rijen en kolommen samenvoegen, en nog veel meer.

Een nieuwe werkmap in verschillende formaten maken via de Python API

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook

# Create an instance of the Workbook class.
workbook = Workbook()

# Insert the words Hello World! into a cell accessed.
workbook.worksheets.get(0).cells.get("A1").put_value("Hello World")

# Save as XLS file
workbook.save("output.xls")

# Save as XLSX file
workbook.save("output.xlsx")

# Save as ods file
workbook.save("output.ods")

Excel-spreadsheet beveiligen via Python API

Aspose.Cells voor Python via .NET biedt volledige mogelijkheden voor het beschermen en opheffen van de beveiliging van hun Excel-spreadsheetdocumenten in hun eigen Python-applicaties. Met de bibliotheek kunnen softwareontwikkelaars voorkomen dat anderen toegang krijgen tot gegevens in Excel-bestanden, het Excel-bestand beveiligen met een wachtwoord, voorkomen dat verborgen werkbladen worden bekeken, de structuur van uw Excel-werkmap beveiligen met een wachtwoord, het hele Excel-werkblad vergrendelen tegen per ongeluk of opzettelijk wijzigen, verplaatsen of gegevens in een werkblad verwijderen, enzovoort.

Gecodeerde Excel-bestanden openen via Python

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook, LoadOptions, LoadFormat

# The path to the documents directory.
dataDir = ""

# Opening Microsoft Excel 2007 Xlsx Files
loadOptions = LoadOptions(LoadFormat.XLSX)

# Specify the password
loadOptions.password = "1234"

# Create a Workbook object and opening the file from its path
wbEncrypted = Workbook(dataDir + "EncryptedExcel.xlsx", loadOptions)
print("Encrypted excel file opened successfully!")

Gebruik formules om gegevens te verwerken via de Python API

Aspose.Cells voor Python via .NET biedt de mogelijkheid om gegevens te verwerken met formules en functies. De bibliotheek beschikt over een groot aantal ingebouwde functies en formules waarmee softwareontwikkelaars met gemak complexe berekeningen kunnen uitvoeren. De bibliotheek ondersteunt een enorme reeks wiskundige, string-, Booleaanse, datum/tijd-, statistische, database-, opzoek- en referentieformules. Bovendien is het ook mogelijk om door de gebruiker gedefinieerde formules toe te voegen die gebruikers als Excel-invoegtoepassing willen opnemen. U kunt ook een matrixformule gebruiken of een R1C1-referentiestijlformule toevoegen aan een cel in uw Python-toepassingen.

Excel-spreadsheetconversie via Python API

Aspose.Cells voor Python via .NET API is een zeer handig hulpmiddel voor het converteren van Excel Spreadsheet naar andere ondersteunde bestandsformaten binnen Python-applicaties. Er zijn verschillende belangrijke functies in de bibliotheek, zoals het exporteren van spreadsheets naar het Markdown-formaat, het converteren van Excel-spreadsheet naar PDF, werkmap naar XPS, het converteren van Excel-bestanden naar OpenOffice en LibreOffice Calc, Excel-werkmap naar MHTML, het converteren van een werkmap naar JSON, Excel naar TIFF en nog veel meer.

Excel-spreadsheets converteren naar andere bestandsformaten via de Python API

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook,SaveFormat
 
#load file to be converted
wk = Workbook("Book.xlsx");

#Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wk.save("output.pdf", SaveFormat.PDF);

wk.save("output.xps", SaveFormat.XPS);

wk.save("houtput.html", SaveFormat.HTML);
 Dutch