Open source Python-API voor spreadsheets

Python-bibliotheek voor het lezen en formatteren van XLS- en XLSX-bestandsindelingen.

Xlrd is een open source python API voor het lezen en formatteren van Microsoft Excel (XLS, XLSX) bestandsformaat. Met de API kan de Python-ontwikkelaar Excel-bestanden lezen, Unicode erin verwerken, datums beheren, cellen en kolommen opmaken, constanten, formules, macro's en meer gebruiken. Bovendien biedt de API het laden van werkbladen met on-demand functionaliteit waarmee ontwikkelaars geheugen kunnen besparen door alleen de vereiste werkbladen te laden.

De ontwikkelaar onderhoudt de API niet meer en beschadigde en niet-standaard Excel-bestanden werken niet met deze API. De API negeert ook VBA-modules, opmerkingen, hyperlinks, autofilters, geavanceerde filters en enkele andere Excel-functies.

Previous Next

Aan de slag met XLrd

U moet Python 2.7 of 3.4+ of hoger op uw systeem hebben geïnstalleerd om Xlrd soepel te laten werken. De aanbevolen manier om via PIP te installeren. Gebruik de volgende opdracht.

Installeer XLrd via PIP-opdracht

pip install xlrd

Lees Excel-werkbladen via gratis Python API

XLrd API maakt het mogelijk om Microsoft Excel XLS & XLSX-bestanden te lezen met Python. De ontwikkelaars kunnen eenvoudig bestaande werkmappen openen met de xlrd.open_workbook()-methode. U kunt werkbladen en bladnamen van uw Excel-bestand krijgen met respectievelijk de eigenschappen workbook.nsheets & workbook.sheet_names. Om rijen en kolommen te lezen, kunt u een blad selecteren met de methode workbook.sheet_by_index() en respectievelijk worksheet.nrows & worksheet.ncols gebruiken.

Open Access Content of Excel Cookbook via Python API

from mmap import mmap,ACCESS_READ
from xlrd import open_workbook
print open_workbook('simple.xls')
with open('simple.xls','rb') as f:
print open_workbook(
file_contents=mmap(f.fileno(),0,access=ACCESS_READ)
)
aString = open('simple.xls','rb').read()
print open_workbook(file_contents=aString)

Werkbladen op aanvraag laden met Python

Met de open source-spreadsheetbibliotheek XLrd kunnen softwareontwikkelaars werkbladen op aanvraag laden. De functionaliteit vermindert het geheugengebruik en laadt alleen de vereiste werkbladen. U kunt de laadfunctionaliteit op aanvraag gebruiken door het argument on_demang te gebruiken.

Werk met Large Excel Cookbook via Python API

 from xlrd import open_workbook
book = open_workbook('simple.xls',on_demand=True)
for name in book.sheet_names():
if name.endswith('2'):
sheet = book.sheet_by_name(name)
print sheet.cell_value(0,0)
book.unload_sheet(name

Informatin opmaken in Excel met Python

Xlrd-bibliotheek geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om Excel-spreadsheetinhoud op een scherm of naar een ander bestand te lezen, weer te geven en weer te geven zonder de mogelijkheid te verliezen om het weer te geven / weer te geven. Standaardopmaak wordt toegepast op alle lege cellen. De API zal eerst de Rowinfo & Colinfo-klasse gebruiken om de eigenschappen op te halen. Als de klasse-eigenschappen van Rowinfo & Colinfor niet beschikbaar zijn, gebruikt de API de standaardeigenschappen.

 Dutch