1. Producten
 2.   Spreadsheet
 3.   Swift
 4.   CoreXLSX
 
  

Open Source Swift-bibliotheek voor Microsoft® Excel-spreadsheets

Open Source Swift-bibliotheek waarmee ontwikkelaars gegevens kunnen parseren en ophalen uit Microsoft Excel-bestandsindelingen (XLSX, XLSM, XLSB). NET-bibliotheek.

Wat is CoreXLSX?

CoreXLSX is een zeer nuttige open source Swift-bibliotheek waarmee softwareontwikkelaars Microsoft Excel-bestanden op een efficiënte en eenvoudige manier kunnen openen, lezen, parseren en manipuleren. De bibliotheek is gebaseerd op het XML-formaat dat door Microsoft Excel wordt gebruikt, waardoor het eenvoudig te integreren is met andere Swift-projecten. De bibliotheek ondersteunt het lezen en bekijken van Excel-bestanden in talloze bestandsformaten, zoals XLSX, XLSM, XLSB en nog veel meer. De bibliotheek is open-source, wat betekent dat deze vrij beschikbaar is voor elk gebruik en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke organisatie of individu.

De open source CoreXLSX-bibliotheek is ontworpen om zeer snel en efficiënt te zijn en helpt softwareontwikkelaars grote Excel-bestanden te verwerken zonder prestatieproblemen in hun eigen Swift-applicaties. Er zijn verschillende essentiële functies in de bibliotheek, zoals het laden van bestaande Excel-bestanden, het gemakkelijk parseren van grote bestanden, het delen van tekenreeksen tussen meerdere werkbladen, het lezen van bepaalde gegevens uit een Excel-bestand, het afdrukken van onbewerkte celgegevens, de exacte positie van een cel, het verkrijgen van lege celinformatie, een cel zoeken op basis van een celverwijzing, stijlinformatie ontleden en nog veel meer.

CoreXLSX kan worden gebruikt om gegevens uit Excel-bestanden te extraheren voor visualisatie in tools zoals Tableau of Power BI. Over het algemeen is de Open source CoreXLSX-bibliotheek een uitstekende keuze voor het werken met Excel-bestanden in Swift-projecten. Het biedt een breed scala aan functies en voordelen, waardoor het gemakkelijk wordt om Excel-bestanden efficiënt en effectief te verwerken binnen Swift-applicaties. Als je in je Swift-projecten met Excel-bestanden moet werken, is CoreXLSX zeker het overwegen waard.

Previous Next

Aan de slag met CoreXLSX

De aanbevolen manier om CoreXLSX te installeren is met behulp van CocoaPods. Gebruik het volgende commando voor een vlotte installatie.

Installeer CoreXLSX via CocoaPods

 pod 'CoreXLSX', '~> 0.14.1'

pod install

Je kunt het rechtstreeks downloaden van GitHub.

Gegevens Excel XLSX-bestand lezen via Swift API

Met de open source CoreXLSX-bibliotheek kunnen Swift-ontwikkelaars een bestaand Excel XLSX-document openen en er gegevens uit lezen en ophalen met behulp van Swift-opdrachten. Om gegevens uit een Excel-bestand te halen, moet u eerst het bestand laden en vervolgens toegang krijgen tot de afzonderlijke werkbladen in het bestand met behulp van de sheet(named:)-methode. Nadat u het blad hebt geopend, kunt u de rijen en kolommen doorlopen om de celwaarden te lezen. Het volgende voorbeeld laat zien hoe u het eerste werkblad in het Excel-bestand op het opgegeven pad leest en de inhoud van elke cel in het werkblad afdrukt.

Hoe lees ik het eerste werkblad van het Excel-bestand via de Swift API?

import CoreXLSX

guard let file = XLSXFile(filepath: "path/to/file.xlsx") else {
  fatalError("XLSX file not found")
}

do {
  let sheet = try file.parseWorksheet(at: 0)
  for row in sheet.data?.rows ?? [] {
    for cell in row.cells {
      print(cell)
    }
  }
} catch {
  print(error.localizedDescription)
}

Zoek en vind een cel met de Swift API

De open source CoreXLSX-bibliotheek heeft een zeer nuttige functie geboden waarmee softwareontwikkelaars de celgegevens van een werkblad kunnen doorzoeken met behulp van een celverwijzing in hun Swift-toepassing. De bibliotheek heeft de eigenschap ‘worksheet.cells’ geleverd waarmee ontwikkelaars toegang hebben tot de cellen in het werkblad. Gebruik vervolgens de ‘at’-methode om de cel met de opgegeven referentie te verkrijgen. Het volgende voorbeeld laat zien hoe u toegang krijgt tot bepaalde cellen in het werkblad met behulp van Swift-code.

Hoe krijg ik toegang tot bepaalde cellen in een werkblad met Swift?

import CoreXLSX

# Load Excel File 

guard let file = XLSXFile(filepath: "/path/to/your/file.xlsx") else {
  fatalError("XLSX file at path not found")
}

# Access the worksheet that contains the cell

guard let worksheet = try file.parseWorksheet(at: "/xl/worksheets/sheet1.xml") else {
  fatalError("Worksheet not found")
}

# access the cells in the worksheet
guard let cell = worksheet.cells[at: "B3"] else {
  fatalError("Cell not found")
}

# Display Cell Value

print(cell.value)

Parse stijlinformatie van XLSX-bestand via Swift API

De open source CoreXLSX-bibliotheek bevat sinds versie 0.5.0 een zeer nuttige functie voor het parseren van stijlinformatie van XLSX-bestanden. Softwareontwikkelaars kunnen de nieuwe functie parseStyles() gebruiken om stijlinformatie uit het archief in hun Swift-applicatie te parseren. Met de bibliotheek kunnen ontwikkelaars een lijst met gebruikte lettertypen ophalen, de opmaak voor een bepaalde cel opvragen, informatie over vulling en randen krijgen, enzovoort. Met de volgende code wordt een lijst met gebruikte lettertypen en opmaak voor een bepaalde cel weergegeven met behulp van Swift-opdrachten.

Hoe haalt u een lijst op met lettertypen die worden gebruikt via Swift-opdrachten?

let styles = try file.parseStyles()
let fonts = styles.fonts?.items.compactMap { $0.name?.value }

//get formatting for a given cell

let styles = try file.parseStyles()
let format = worksheet.data?.rows.first?.cells.first?.format(in: styles)
let font = worksheet.data?.rows.first?.cells.first?.font(in: styles)

 Dutch