Docx

 
 

Genereer en beheer Word DOCX via de JavaScript-bibliotheek

Open Source JavaScript-bibliotheek voor het maken, wijzigen en converteren van Microsoft Word DOCX-documenten. Voeg alinea's, kop- en voetteksten, tabellen, opsommingstekens en cijfers toe in Word-bestanden.

Docx is een open source JavaScript-API die de mogelijkheid biedt om eenvoudig Word DOCX-bestanden in hun eigen JavaScript-toepassing te genereren en te beheren. De bibliotheek kan zowel voor Node als voor de browser probleemloos werken. De bibliotheek is zeer stabiel en gemakkelijk te gebruiken. Met slechts een paar regels code kunnen ontwikkelaars Word-documenten maken en manipuleren zonder externe afhankelijkheden.

De Docx API biedt ondersteuning voor verschillende belangrijke functies met betrekking tot het werken met Word-documenten, zoals het maken van Word-documenten, het wijzigen van DOCX-bestanden, het toevoegen van een alinea aan een Word-bestand, het toevoegen en beheren van kop- en voetteksten, het invoegen en bewerken van tabellen, ondersteuning voor opsommingstekens en nummering , Inhoudsopgave maken, documentmarges instellen, paginagrootte instellen, tekstuitlijning, lettertypen en lettergroottes beheren, documentsecties maken en nog veel meer.

Previous Next

Aan de slag met Docx

De meest recente release van DOCX kan rechtstreeks vanuit de online DOCX-repository worden geïnstalleerd door de volgende opdracht toe te passen.

Installeer DOCX via npm

npm install --save docx 

Word Docx-bestandscreatie via JavaScript-API

De open source DOCX API stelt softwareontwikkelaars in staat om met slechts een paar regels JavaScript-code nieuwe Word-documenten in DOCX-bestandsindelingen te genereren. Zodra het document is gemaakt, kunt u het eenvoudig wijzigen en al uw inhoud, zoals alinea's, afbeeldingen, tabellen, enz. eraan toevoegen. U kunt ook Word-documenteigenschappen openen en toevoegen, zoals maker, beschrijving, titel, onderwerp, trefwoorden, lastModifiedBy en revisie.

Installeer DOCX via npm

//create a new document
const doc = new docx.Document();
// add properties to document 
const doc = new docx.Document({
  creator: "Dolan Miu",
});

Sectie van Word Docx-bestand beheren

Secties zijn onderverdelingen van een Word-document dat zijn eigen pagina-opmaak bevat. Een sectie kan een verzameling alinea's zijn die een specifieke set eigenschappen hebben, zoals paginaformaat, paginanummers, paginaoriëntatie, kopteksten, randen en marges. Deze eigenschappen worden gebruikt om de pagina's te beschrijven waarop de tekst zal verschijnen. De DOCX-bibliotheek ondersteunt het maken van secties en alle relevante eigenschappen met betrekking tot een sectie volledig.

Creëert Simple Section in Woord Document via

const doc = new Document({
  sections: [{
    children: [
      new Paragraph({
        children: [new TextRun("Hello World")],
      }),
    ],
  }];
});

Tabellen in een Word-bestand beheren

Tabellen zijn een van de meest voorkomende opmaakelementen die we gebruiken in Microsoft Word. Tabellen helpen gebruikers om hun inhoud op verschillende manieren te ordenen. De open source DOCX-bibliotheek geeft softwareontwikkelaars de mogelijkheid om tabellen in hun eigen JavaScript-applicaties te gebruiken. De bibliotheek ondersteunt het toevoegen van een rij aan tabellen, het herhalen van tabelrijen, het toevoegen van cellen aan de tabel, het instellen van de breedte van een cel, het toevoegen van tekst aan een cel, het toevoegen van de geneste tabel, het samenvoegen van cellen, het toevoegen van kolommen, het toevoegen van een rand aan een tabel, kolommen samenvoegen en nog veel meer.

Voeg Table toe in Woord Documents via C

const docx = require('docx@6.0.1');
const express = require("@runkit/runkit/express-endpoint/1.0.0");
const app = express(exports);
const { Document, Packer, Paragraph, Table, TableCell, TableRow } = docx;
app.get("/", async (req, res) => {
  const table = new Table({
    rows: [
      new TableRow({
        children: [
          new TableCell({
            children: [new Paragraph("Hello")],
          }),
          new TableCell({
            children: [],
          }),
        ],
      }),
      new TableRow({
        children: [
          new TableCell({
            children: [],
          }),
          new TableCell({
            children: [new Paragraph("World")],
          }),
        ],
      }),
    ],
  });
  const doc = new Document({
    sections: [{
      children: [table],
    }],
  });
  const b64string = await Packer.toBase64String(doc);
  res.setHeader('Content-Disposition', 'attachment; filename=My Document.docx');
  res.send(Buffer.from(b64string, 'base64'));
});

Kop-/voetteksten beheren in Word DOCX

De open source DOCX-bibliotheek biedt volledige ondersteuning voor het toevoegen en beheren van aangepaste kop- en voetteksten in Word DOCX-bestanden. Met de bibliotheek kunnen ontwikkelaars eenvoudig tabellen, afbeeldingen, tekst en grafieken in de kop- en voettekstsectie invoegen. Met de bibliotheek kunnen we ook meerdere kop- en voetteksten toevoegen door meer secties te maken. U stelt eenvoudig nieuwe kop- en voetteksten in volgens Sectie.

Vertaling:

const docx = require('docx@6.0.1');
const express = require("@runkit/runkit/express-endpoint/1.0.0");
const app = express(exports);
const { Document, Footer, Header, Packer, Paragraph } = docx;
app.get("/", async (req, res) => {
  const doc = new Document({
    sections: [{
      headers: {
        default: new Header({
          children: [new Paragraph("Header text")],
        }),
      },
      footers: {
        default: new Footer({
          children: [new Paragraph("Footer text")],
        }),
      },
      children: [new Paragraph("Hello World")],
    }],
  });
  const b64string = await Packer.toBase64String(doc);
  res.setHeader('Content-Disposition', 'attachment; filename=My Document.docx');
  res.send(Buffer.from(b64string, 'base64'));
});
 Dutch