docxtemplater

 
 

Genereer Word DOCX van sjablonen via JavaScript

JavaScript-bibliotheek om Microsoft® Word DOCX-bestanden te maken, aan te passen en te converteren. 

Wat is docxtemplate?

docxtemplater is een open source JavaScript-bibliotheek die helpt bij het maken en bewerken van Word DOCX-bestanden vanuit een sjabloon. Met de Word JavaScript-bibliotheek kunnen gebruikers gegenereerde documenten aanpassen met Word zelf. De bibliotheek is gemakkelijk te hanteren en vereist geen technische vaardigheden om een Word-sjabloon te bewerken. De bibliotheek heeft ook verschillende modules voor specifieke functionaliteit geleverd.

De docxtemplater-bibliotheek ondersteunt verschillende functies met betrekking tot het maken en verwerken van DOCX-bestanden, zoals het toevoegen van afbeeldingen, het invoegen van opgemaakte tekst in een Word-document, het invoegen van kopteksten/voetteksten, het vervangen van afbeeldingen door bestaande eigenschappen, het maken van tabellen, het toevoegen van watermerktekst, het bijwerken van paginamarges, invoegen voetnoten bij een document en nog veel meer.

Previous Next

Hoe installeer ik docxtemplater?

De aanbevolen en gemakkelijkste manier om docxtemplater te installeren is via npm. Gebruik de volgende opdracht voor een vlotte installatie.

Installeer docxtemplater via npm

 npm install docxtemplater pizzip 

Genereer Word DOCX via JavaScript

De docxtemplater-bibliotheek helpt bij het gemakkelijk maken van DOCX-documenten in een Node.js-app en in de browser. Het maakt het ook mogelijk om de bestaande DOCX-documenten aan te passen om tabellen, afbeeldingen, tekst, alinea's en meer in te voegen.

Quality over Quantity (QoQ) Releases Vertaling:

const PizZip = require("pizzip");
const Docxtemplater = require("docxtemplater");
const fs = require("fs");
const path = require("path");
// Load the docx file as binary content
const content = fs.readFileSync(
  path.resolve(__dirname, "input.docx"),
  "binary"
);
const zip = new PizZip(content);
const doc = new Docxtemplater(zip, {
  paragraphLoop: true,
  linebreaks: true,
});
// Render the document (Replace {first_name} by John, {last_name} by Doe, ...)
doc.render({
  first_name: "John",
  last_name: "Doe",
  phone: "0652455478",
});
const buf = doc.getZip().generate({
  type: "nodebuffer",
  compression: "DEFLATE",
});
// buf is a nodejs Buffer, you can either write it to a
// file or res.send it with express for example.
fs.writeFileSync(path.resolve(__dirname, "output.docx"), buf);

Tabellen invoegen en beheren in Word-documenten

Met de docxtemplater-bibliotheek kunnen softwareontwikkelaars een tabel maken met slechts een paar regels JavaScript-code. De bibliotheek heeft verschillende methoden opgenomen voor het maken en beheren van tabellen in een document, zoals het maken van tabellen vanaf het begin, het maken van verticale loop-tabellen of door cellen te kopiëren, cellen van een tabel samen te voegen, rijen en kolommen in te voegen, een breedte voor rijen en kolommen te definiëren enzovoort.

Voetnoot toevoegen aan een Word-document

De gratis docxtemplater-bibliotheek biedt ondersteuning voor het toevoegen van voetnoten aan een DOCX Word-document. De bibliotheek geeft volledige controle over het aanpassen van de voetnoten. U kunt nummers in superscript toevoegen en gemakkelijk verschillende stijlen toepassen op de inhoud van de voetnoot.

Voet Footnote toe aan Documenten via JavaScript

const imageOpts = {
  getProps: function (img, tagValue, tagName) {
    /*
     * If you don't want to change the props
     * for a given tagValue, you should write :
     *
     * return null;
     */
    return {
      rotation: 90,
      // flipVertical: true,
      // flipHorizontal: true,
    };
  },
  getImage: function (tagValue, tagName) {
    return fs.readFileSync(tagValue);
  },
  getSize: function (img, tagValue, tagName) {
    return [150, 150];
  },
};
const doc = new Docxtemplater(zip, {
  modules: [new ImageModule(imageOpts)],
});

Afbeeldingen toevoegen en wijzigen in DOCX

De open source docxtemplater-bibliotheek geeft softwareprogrammeurs de mogelijkheid om afbeeldingen in een Word-document in te voegen. Met de bibliotheek kunt u de breedte en hoogte van de afbeelding instellen, afbeeldingen uitlijnen, een bijschrift voor de afbeeldingen toevoegen, hoekige uitdrukkingen gebruiken om afbeeldingsformaten in te stellen, enzovoort. U kunt ook afbeeldingsgegevens ophalen uit elke gegevensbron, zoals base64-gegevens, bestandssysteem, URL en Amazon S3 opgeslagen afbeelding. Een geweldige functie van de bibliotheek is dat u afbeeldingen kunt vermijden die groter zijn dan hun container.

Rotate en Flip Images via JavaScript

const imageOpts = {
  getProps: function (img, tagValue, tagName) {
    /*
     * If you don't want to change the props
     * for a given tagValue, you should write :
     *
     * return null;
     */
    return {
      rotation: 90,
      // flipVertical: true,
      // flipHorizontal: true,
    };
  },
  getImage: function (tagValue, tagName) {
    return fs.readFileSync(tagValue);
  },
  getSize: function (img, tagValue, tagName) {
    return [150, 150];
  },
};
const doc = new Docxtemplater(zip, {
  modules: [new ImageModule(imageOpts)],
});
 Dutch