1. Produkter
  2.   Lyd
  3.   GO
  4.   GoAudio
 
  

Gratis GO-bibliotek for manipulering av lydfilformater

Spill av, ta opp, kode, les og konverter lydfiler via GO API.

GoAudio er en åpen kildekode API for å manipulere lydfiler programmatisk. Ved å bruke API kan Go-utvikleren for øyeblikket kun behandle WAVE-filer. Utvikleren kan lese og skrive WAVE-filer, lage forskjellige bølgeformer ved hjelp av forskjellige typer oscillatorer. Videre lar APIen lage automatiseringsspor og konvolutter.

Ved å bruke API kan du bruke stereopanorering, konvertere monofiler til stereo og jobbe med bruddpunktfiler gjennom lineær interpolasjon. I tillegg tillater API-en å trekke ut informasjon fra WAVE-filformatet og tillater å skrive ned dine egne lyddata i den.

Previous Next

Komme i gang med GoAudio

Den anbefalte måten å installere GoAudio på i prosjektet ditt er å bruke GitHub. Bruk følgende kommando for en jevn installasjon.

Installer GoAudio fra GitHub

go get github.com/DylanMeeus/GoAudio
go build -i github.com/DylanMeeus/GoAudio/...

Lag Audio Sine Wave via Free GO API

GoAudio lar GO-utviklere lage lydsinusbølger fra sine egne Go-applikasjoner. For å generere dette kan du kalle math.Sin(x)-metoden til API og sende x som radianer. For å få sinusbølgen ut av denne metoden, må du iterere over et område.

Generer lyd ved å bruke Open-Source GO API

API-en lar utviklerne generere lyder direkte fra go-applikasjonen din. Først av alt må du sette opp samplingsfrekvenser og varighet. En samplerate forteller deg hvor mange samples per sekund som brukes til å kode lyden din. Etter det må du stille inn frekvensen på lyden, du kan bruke en frekvens på 440HZ som tonehøydestandard.

Endre Amplitude av Wave-fil via GO

API-en lar utviklerne endre amplituden til wave-filer. For å endre amplituden definerer du inngangsfilen, utdatafilen og faktoren som vi skalerer amplituden med. Deretter kan du analysere disse verdiene, lese lyddataene fra inngangsfilen og endre rålyddatatypen Sample = float64 for å endre til amplituden til lydfilen.

 Norsk