1. Produkter
  2.   Lyd
  3.   .NET
  4.   MediaToolkit
 
  

Free.NET-bibliotek for manipulering av lydfilformater

Konverter og bearbeid lydfiler via .NET API.

MediaTookit API is a wrapper for FFmpeg. It is a free multimedia framework containing multiple audio codecs.

Ved å bruke API-en kan du løse lydmetadata og omkode lyd til andre formater ved å bruke parametere, inkludert bithastighet, bildefrekvens, oppløsning, sideforhold, søkeposisjon, varighet, samplingsfrekvens og medieformat.

Previous Next

Komme i gang med MediaToolkit

Den beste måten å installere MediaToolkit på er via NuGet du kan kjøre følgende kommando og installere MediaToolkit i applikasjonen din.

Installer MediaToolkit fra NuGet

 Install-Package MediaToolkit

Gratis C# API for å hente lydmetadata

API-en lar utviklerne hente metadata av lydfilformater. Utviklerne kan trekke ut lydmetadata i sine egne applikasjoner. For å få metadata av lydfilformat, gir API-en GetMetadata()-metoden. Ved å bruke følgende kodelinjer kan du enkelt få metadata av lydfilformat.

Hent lydmetadata

  1. Importer mediefil
  2. Initialiser MediaToolkits motor og få lydmetadata ved å bruke Engine.GetMetadata(inputFile)-metoden og send MediaFile som parameter
  3. Skriv ut metadata

Hent lydmetadata via C#

var inputFile = new MediaFile {Filename = @"C:\Path\Audio.mp3"};
using (var engine = new Engine())
{
  engine.GetMetadata(inputFile);
}
Console.WriteLine(inputFile.Metadata.Duration);
 Norsk