1. Produkter
 2.   Komprimering
 3.   .NET
 4.   DotNetZip
 
  

Open Source C# og VB.NET bibliotek for komprimeringsformater

Opprett, les og manipuler populære komprimeringsfilformater som ZIP, ZIP64 og BZIP2-arkiver via  Gratis .NET API

DotNetZip er et .NET-bibliotek med åpen kildekode som lar utviklere programmere lage og lese ZIP-filer i .NET-applikasjoner. DotNetZip er et veldig RASK GRATIS klassebibliotek samt et verktøysett for å manipulere zip-filer. Biblioteket kan kjøres på PC-er med full .NET Framework, og kan også brukes på mobile enheter som krever .NET Compact Framework. Det flotte med biblioteket er at det er et 100 % administrert kodebibliotek og kan brukes i alle .NET-applikasjoner.

Programvareeksperter kan lese og skrive zip-filer ved hjelp av VB, C# eller et hvilket som helst .NET. Den kan brukes i en Silverlight-app for dynamisk å lage zip-filer eller ASP.NET-app eller WPF-program som oppdaterer eksisterende arkiver – endre oppføringsnavn, slette arkivoppføringer eller legge til nye oppføringer i et arkiv. Den kan også brukes med SSIS-skript, WCF-tjeneste, Windows Forms-app, gammeldags ASP-applikasjon, opprettelse eller lagring av zip-filer fra strøminnhold og selvutpakkende arkiver.

Previous Next

Komme i gang med DotNetZip

For å bygge biblioteket trenger du .NET Framework SDK v3.5 eller nyere; eller Visual Studio 2008 eller nyere. Biblioteket kan brukes av .NET 2.0 og senere, men for å bygge det trenger du .NET 3.5 eller nyere fordi noen av funksjonene ble introdusert i C# v3.0. Du kan enkelt installere pakken ved å bruke NuGet, gå til NuGet Package Manager -> NuGet Package Manager-konsollen, og ved å bruke kommandoen nedenfor.

Installer DotNetZIP fra NuGet

PM> Install-Package DotNetZip -Version # 

Generer og del ZIP-filer via .NET Library

ZIP er et av de ledende filformatene som brukes i bransjen for å komprimere og dekomprimere filer. Open Source-biblioteket DotNetZip lar utviklere enkelt generere en ZIP-fil i sine egne .NET-applikasjoner. Det gir også funksjonalitet for å dele ZIP-filer. Den gir også funksjoner for å søke i innholdet i en ZIP-fil.

Lag Zip Free - C#

using (ZipFile zip = new ZipFile())
{
 // Add images
 zip.AddFile("fileformat.png", "images");
 // Add files
 zip.AddFile("fileformat.pdf", "files");
 zip.AddFile("fileformat.txt");
 // Save Zip
 zip.Save("fileformat.zip");
}
        

Lag en selvutpakkende ZIP-fil

Det gratis DotNetZip-biblioteket gjør det mulig for programvareprogrammerere å lage selvutpakkende ZIP-filer i sine egne applikasjoner. De selvutpakkende arkivene kan enten være Windows (GUI) apper eller kommandolinjeapplikasjoner. Du må ha .NET 2.0 på datamaskinen for å utføre selvutvinning. DotNetZip kan lese selvutpakkende arkiver (SFX) generert av WinZip, og WinZip kan lese SFX-filer generert av DotNetZip.

Les Excel-data - C#

// Add Directory
zip.AddDirectory("C:\\ZipFiles", System.IO.Path.GetFileName("C:\\ZipFiles"));
zip.Comment = "File Format Developer Guide";
// Set self extractor save options
var options = new SelfExtractorSaveOptions
{
 Flavor = SelfExtractorFlavor.WinFormsApplication,
 DefaultExtractDirectory = "%USERPROFILE%\\ExtractHere",
 SfxExeWindowTitle = "FilFormat",
 RemoveUnpackedFilesAfterExecute = true
};
// Save Zip
zip.SaveSelfExtractor("archive.exe", options);         
        

Zipping eller Unzipping arkiv fra Stream

DotNetZip støtter funksjoner for å komprimere filer og lagre zip-arkivet til en strøm. Utviklere kan også lese et zip-arkiv fra en åpen strøm. Det fine er at lesing og skriving til strømmer viser muligheten som brukere kan lagre til en fil i tillegg til å lese fra en fil. Lagre til strøm viser dessuten hvordan du skriver ut et zip-arkiv uten å opprette en mellomfil.

 Norsk