1. Produkter
 2.   Bilde
 3.   JavaScript
 4.   Cropper
 
  

JavaScript API for å beskjære bilder

Open Source JavaScript-bibliotek som støtter beskjæring av JavaScript-apper.

Cropper er et JavaScript-bibliotek med åpen kildekode som tillater beskjæring av bilder i nettleseren din. Ved å bruke API kan du legge til forbedrede beskjæringsfunksjoner til applikasjonen din med 27 forskjellige metoder, 39 forskjellige alternativer og 6 hendelser. Ved å bruke API kan du enkelt jobbe og beskjære bildene dine i nettleseren din.

Dette biblioteket gir støtte til et bredt spekter av beskjæringsfunksjoner. Den støtter beskjæring av bilder via berøringsskjerm, zooming, rotering, skalering og vending, bruk av flere beskjærere, tillater beskjæring av bilder på lerret, tillater beskjæring av bilder på lerret på nettlesersiden med støtte for flere nettlesere.

Previous Next

Komme i gang med Cropper

Den anbefalte måten å installere cropper på via NPM. Bruk følgende kommando for å installere den.

Installer cropper via NPM

 npm install cropperjs 

Beskjær bilder i JavaScript-apper

Cropper-biblioteket gir programvareprogrammerere muligheten til å beskjære bildene sine ved hjelp av JavaScript. For å beskjære et bilde, må du laste inn bildet og sørge for at størrelsen på bildet passer perfekt til beholderen. Etter at du har bildet klart, kan du utføre et sett med beskjæringsfunksjoner på de gitte x- og y-koordinatene, inkludert rotering, vending, skalering og innstilling av høyde og bredde i henhold til dine krav. .

Beskjær bilde og lagre det via JavaScript API

 // vars
let result = document.querySelector('.result'),
img_result = document.querySelector('.img-result'),
img_w = document.querySelector('.img-w'),
img_h = document.querySelector('.img-h'),
options = document.querySelector('.options'),
save = document.querySelector('.save'),
cropped = document.querySelector('.cropped'),
dwn = document.querySelector('.download'),
upload = document.querySelector('#file-input'),
cropper = '';
// on change show image with crop options
upload.addEventListener('change', e => {
 if (e.target.files.length) {
  // start file reader
  const reader = new FileReader();
  reader.onload = e => {
   if (e.target.result) {
    // create new image
    let img = document.createElement('img');
    img.id = 'image';
    img.src = e.target.result;
    // clean result before
    result.innerHTML = '';
    // append new image
    result.appendChild(img);
    // show save btn and options
    save.classList.remove('hide');
    options.classList.remove('hide');
    // init cropper
    cropper = new Cropper(img);
   }
  };
  reader.readAsDataURL(e.target.files[0]);
 }
});
// save on click
save.addEventListener('click', e => {
 e.preventDefault();
 let imgSrc = cropper.getCroppedCanvas({
  width: img_w.value // input value
 }).toDataURL();
 cropped.classList.remove('hide');
 img_result.classList.remove('hide');
 cropped.src = imgSrc;
 dwn.classList.remove('hide');
 dwn.download = 'imagename.png';
 dwn.setAttribute('href', imgSrc);
});

Beskjær bilder i nettleseren ved hjelp av JavaScript

Du kan legge til bildebeskjæringsfunksjonalitet i appene dine, og brukere kan beskjære bilder direkte fra nettleseren. Brukere kan laste opp eller dra-slipp bilder i nettleseren og bruke beskjæringsfunksjoner på den. API gir kompatibilitet på tvers av nettlesere. API-en fungerer fint med den nyeste versjonen av Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge og Internet Explorer.

Beskjær bilder online via JavaScript

 //instantiate Cropper
var cropper = canvas.cropper({
 aspectRatio: 16 / 9
});
//Crop Image
$('#btnCrop').click(function() {
 // Get a string base 64 data url
 var croppedImageDataURL = canvas.cropper('getCroppedCanvas').toDataURL("image/png");
 $result.append( $('').attr('src', croppedImageDataURL) );
});

Bruke beskjæringsmetoder i JavaScript

For å gi fleksibilitet tilbyr API en haug med metoder for å beskjære bilder. Disse metodene hjelper utvikleren med å legge til bildebeskjæringsfunksjoner til applikasjonen enkelt. API-en gir metoden crop() for å beskjære bildet. Videre kan du bruke reset(), clear(), replace(), enable(), disable(), destroy(), move(), zoom(), rotate(), scale(), getData(), setData (), getCanvasData() og mer.

Zoom lerret til absolutt forhold via JavaScript

 cropper.zoomTo(1); // 1:1 (canvasData.width === canvasData.naturalWidth)
const containerData = cropper.getContainerData();
// Zoom to 50% from the center of the container.
cropper.zoomTo(.5, {
 x: containerData.width / 2,
 y: containerData.height / 2,
});
 Norsk