Open Source JavaScript-bibliotek for bildebehandling

JavaScript API for bruk av ulike effekter på bilder ved hjelp av ulike typer filtre som gaussian, gråtoner, highpass, invert, laplacian, mirror, RGB, Roberts, saturation og mer.

Lena.js er et veldig enkelt lett bildebehandlingsbibliotek som gjør det mulig for programvareutviklere å jobbe med forskjellige typer bilder fra JavaScript-applikasjonene deres. Det er et rent JavaScript-bibliotek som kan fungere på Node så vel som i nettleseren uten noen eksterne avhengigheter. Biblioteket er åpen kildekode og er tilgjengelig under MIT-lisensen. Biblioteket er ikke veldig bra med tunge bilder inne i nettleseren, men er veldig effektivt for manipulering av små bilder.

Lena.js er veldig enkel å bruke og kan bruke forskjellige effekter på bilder. Bildefiltrene gjør det mulig for programvareapper å bruke forskjellige effekter på bilder med bare ett klikk. Biblioteket har inkludert støtte for flere viktige bildefiltre, noen viktige er gaussisk, gråtoner, høypass, invert, laplacian, speil, støy, Prewitt, RGB, Roberts, metning, sepia, skarphet og mange flere. Biblioteket støtter også bruk av flere filtre på et bilde. Filtrene er lagret i den samme globale variabelen LenaJS og kan nås via id-en ved hjelp av nøkkel- eller punktnotasjonen.

Previous Next

Komme i gang med LenaJs

Den anbefalte måten å installere LenaJs på via NPM. Bruk følgende kommando for å installere den.

Installer Lena.Js via NPM

 npm install lena.js --save 

Bruk filtre på bildet via JavaScript

Lena.js-biblioteket med åpen kildekode har gitt et sett med nyttige filtre som kan brukes til å bruke forskjellige typer effekter på bilder i JavaScript-applikasjoner. Oppgi først riktig adresse til bildet og velg deretter filteret fra listen over tilgjengelige filtre. Du kan bruke metodene filterImage og redrawCanvas for enkelt å bruke et filter på det valgte bildet. Et bilde og et lerret vil bli brukt til å bruke filteret.

Legg til støyfilter via JavaScript

 
const noise = function (pixels, amount = 0) {
 const level = amount * 255 * 0.1
 let random;
 for (let i = 0; i < pixels.data.length; i += 4) {
  random = (0.5 - Math.random()) * level;
  pixels.data[i] += random;
  pixels.data[i + 1] += random;
  pixels.data[i + 2] += random;
 }
 return pixels
}
export default noise
 

Bruk av flere filtre på bilder

Lena.js-biblioteket gjør det mulig for programvareutviklere å bruke flere filtre på bildene sine i sine egne JavaScript-apper. Vanligvis brukes et enkelt filter på et bilde etter filterImage-metoden. For å bruke flere filtre på et bilde må du bruke redrawCanvas-metoden i stedet for filterImage. Du må sende et bilde som allerede er gjengitt med et filter som det første argumentet, og du må sende et nytt filter som et andre argument som enkelt vil bli lagt til bildet.

Behandler bilder via JavaScript API

LenaJs-biblioteket gir programvareprogrammerere muligheten til å programmere legge til et filter i bilder inne i JavaScript. Å bruke filtre med LenaJs er ganske enkelt, API gir to måter å legge til filtre på; filterImage() og redrawCanvas(). Du må gi et bilde og et lerret til metoden for å bruke filteret. For å få filteret kan du bruke LenaJs['filernavn']-metoden og bruke den på bildet ved å bruke filterImage()-metoden.

Bruk kontrastfilter på bilder<

 
const contrast = function (pixels, amount) {
 const level = Math.pow((amount + 100) / 100, 2)
 let data = pixels.data
 let r
 let g
 let b
 for (let i = 0; i < data.length; i += 4) {
  r = data[i]
  g = data[i + 1]
  b = data[i + 2]
  r = r / 255
  r -= 0.5
  r *= level
  r += 0.5
  r *= 255
  g = g / 255
  g -= 0.5
  g *= level
  g += 0.5
  g *= 255
  b = b / 255
  b -= 0.5
  b *= level
  b += 0.5
  b *= 255
  r = r < 0 ? 0 : r > 255 ? 255 : r
  g = g < 0 ? 0 : g > 255 ? 255 : g
  b = b < 0 ? 0 : b > 255 ? 255 : b
  data[i] = r
  data[i + 1] = g
  data[i + 2] = b
 }
 return pixels
}
export default contrast
 
 Norsk