1. Produkter
 2.   PDF
 3.   Java
 4.   iText 7  

iText 7  

 
 

Open Source Java API for PDF-dokumenter 

Java Library lar utviklere lese, skrive, redigere og konvertere tekst til PDF-filer i Java-apper.

iText 7 er en Open Source Java API som gjør det mulig for programvareutviklere å lage sin egen PDF-løsning. Den gir viktige funksjoner for å integrere PDF-funksjonalitet i Java-applikasjoner eller -produkter. Det hjelper deg å lage en smart dokumentarbeidsflyt. Dokumentarbeidsflyt er en viktig prosess i en bedrift.

Portable Document Format (PDF) er et av verdens mest brukte dokumentformater og er fortsatt revolusjonerende. Data spiller alltid en nøkkelrolle i suksessen til en organisasjon. iText 7 hjelper organisasjonen din ved å transformere dataene dine til PDF-dokumenter. Det kan hjelpe deg å spare tid og penger.

Previous Next

Komme i gang med iText 7

For å bruke iTexts biblioteker riktig trenger du to ting. En gyldig lisensnøkkelfil og den nyeste versjonen av lisensnøkkelbiblioteket. Du kan enkelt laste ned lisensnøkkelbiblioteket. 

iText 7 er dobbeltlisensiert som AGPL/kommersiell programvare. AGPL er en fri/åpen kildekode programvarelisens. Du kan bruke det sentrale depotet til å laste ned iText 7 Core.

iText 7 Core er tilgjengelig via Maven på The Central repository. Du kan velge om du vil bruke én modul eller alle moduler. Hvis du vil bruke alle iText 7-modulene, må du bare legge til følgende XML-kodebit i pom.xml. Maven vil gjøre alt det harde arbeidet for deg og laste ned de nødvendige modulene fra The Central Repository.

Du må ha et lisensnøkkelbibliotek (itext-licensekey-x.y.z.jar) på klassebanen.

Her er kommandoen

 mvn clean instal 

Den vil kompilere Java-kildene og pakke de binære klassene inn i jar-pakker som standard.

Java API for å lage og manipulere PDF-dokumenter

iText 7 gjør det mulig for programvareutviklere å lage og manipulere et PDF-dokument i Java-applikasjoner. PDF-filformatet er et av de mest populære filformatene som brukes i dag. I tillegg kan du enkelt endre de eksisterende PDF-dokumentene. Biblioteket gir også utviklere muligheten til å enkelt sette inn nye sider og legge til nytt innhold på en eksisterende PDF-side.

Manipulere PDF-dokument - Java

// Initialize document
PdfDocument pdfDoc = new PdfDocument(new PdfReader("input.pdf"),
          new PdfWriter("output.pdf"));
          // Add annotation in it
PdfAnnotation ann = new PdfTextAnnotation(new Rectangle(400, 795, 0, 0))
  .setTitle(new PdfString("FileFormat"))
  .setContents("Developer Guide for fileformats");
pdfDoc.getFirstPage().addAnnotation(ann);
// Close document
pdfDoc.close();

Konverter tekst til PDF-dokumenter

PDF Java API gjør det mulig for Java-programmerere å enkelt konvertere tekst til PDF-dokumenter i sine egne Java-applikasjoner. Det er veldig enkelt å eksportere ren tekstfil til et PDF-dokument. Det gir deg muligheten til å definere justeringen på dokumentnivå. Dessuten støtter den siste utgivelsen flere layoutfunksjoner som gjør det lettere å lese sammenlignet med de eldre versjonene.

Konverter tekst til PDF - Java

// Initialize output document
PdfDocument pdf = new PdfDocument(new PdfWriter("TextToPDF.pdf"));
Document document = new Document(pdf);
// Open txt document
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"));
String line;
// Add each line
while ((line = br.readLine()) != null) {
 document.add(new Paragraph(line));
}
// Save document
document.close();

Det er alltid veldig viktig for enhver organisasjon å beskytte og sikre sine viktige data så vel som sine dokumenter. iText 7 Java-biblioteket har gitt en rekke teknikker for sikkerhet for bruksdokumenter, for eksempel å dele det med autoriserte brukere eller redaktører ved å bruke passord på det, bruke digitale signaturer og så videre. Følgende Java-kodeeksempel viser hvordan du legger til et passord til et eksisterende PDF-dokument.

Legg til passord til sikre PDF-filer via Java

PdfReader reader = new PdfReader(src);
WriterProperties props = new WriterProperties()
  .setStandardEncryption(USERPASS, OWNERPASS, EncryptionConstants.ALLOW_PRINTING,
    EncryptionConstants.ENCRYPTION_AES_128 | EncryptionConstants.DO_NOT_ENCRYPT_METADATA);
PdfWriter writer = new PdfWriter(new FileOutputStream(dest), props);
PdfDocument pdfDoc = new PdfDocument(reader, writer);
pdfDoc.close();
 Norsk