JavaScript API for å generere PPTX-presentasjon

Open Source JavaScript PowerPoint-bibliotek for å lage, redigere og konvertere PPTX-filer, legge til diagrammer, lysbilder og bilder.

JS-PPTX er et åpen kildekode rent JavaScript-bibliotek som gir funksjonalitet for lesing, skriving og redigering av PowerPoint PPTX-presentasjoner i deres egne JavaScript-applikasjoner. Utviklere krever Node.js eller en nettleser for å kjøre den jevnt. API-en er svært brukervennlig og gir utviklere muligheten til å lage en presentasjon med bare et par JavaScript-kommandoer.

API-en tillater lesing, skriving og redigering av presentasjoner på alle populære nettlesere som Chrome, Firefox og IE. Den inkluderer støtte for flere viktige funksjoner som å lese en eksisterende presentasjon, legge til lysbilde, form og diagrammer, sette inn tabeller samt tekst til lysbilder og mye mer.

Previous Next

Komme i gang med JS-PPTX

Bruk følgende kommando for å installere JS-PPTX.

Installer via npm kommando

 npm install protobi/js-pptx 

Du kan også installere det via nettleseren, men det anbefales ikke

Installer via nettleser

 <script src="/js-pptx.js"></script> 

Generer ny PowerPoint PPTX-presentasjon ved hjelp av JavaScript API

JS-PPTX-biblioteket lar programvarefagfolk lage en ny PowerPoint PPTX-presentasjon. Du kan oppgi plasseringen og navnet på den nye filen. Etter presentasjonsopprettingen kan utviklere lage et nytt regneark med ønsket antall rader og kolonner. API-en gir også muligheten til å legge til nye lysbilder, diagrammer, tabeller, former, bilder, etc.

Legg til lysbilder og bilder til en PPTX-presentasjon

Open source API støtter fullt ut lysbilder og bilder til PowerPoint PPTX-presentasjoner. Programvareprogrammerere kan enkelt legge til lysbilder til en eksisterende presentasjon på ønsket sted. På samme måte som lysbilder er det også mulig å legge til bilder i en eksisterende presentasjon for å vise data på en brukervennlig måte og en bedre måte.

Legge til diagrammer i en PowerPoint-presentasjon

JS-PPTX API gir programvareutviklere muligheten til å legge til et diagram til en PowerPoint PPTX-presentasjon i sine egne JavaScript-applikasjoner. Først må du generere en midlertidig excel-fil for lagring av diagrammets data. Etter det kan du skrive overskriften ved å bruke serienavnet og kan skrive kategorikolonnen i den første kolonnen. Nå kan du skrive dataene i de ønskede kolonnene og radene for å fullføre oppgaven.

 Norsk