1. Produkter
 2.   Presentasjon
 3.   JavaScript
 4.   Officegen-PPTX

Officegen-PPTX

 
 

JavaScript-bibliotek for PowerPoint-presentasjoner

Open Source JavaScript API for å lese, skrive, redigere og konvertere PPTX-presentasjoner.

Open Source ren JavaScript API som lar dataprogrammerere generere PowerPoint-presentasjoner (PPTX) for Microsoft Office 2007 og nyere. Det fine med Officegen er at det kan fungere i flere miljøer. Den kan brukes i alle de miljøene som støtter Node.js, inkludert Linux, OSX og Windows.

Flere viktige funksjoner støttes fullt ut av Officegen-PPTX for å generere Microsoft PowerPoint-dokumenter (.pptx-fil) som å legge til lysbilder, lage native diagrammer, legge til bilder, støtte for skjulte lysbilder, støtte for lysbildeoppsett, legge til dato, klokkeslett og gjeldende lysbildenummer, legge til fonter, farger og bakgrunn osv.

Previous Next

Komme i gang med Officegen

Den nyeste versjonen av officegen kan brukes ved å installere den direkte fra officegen-repositoriet ved å ringe kommandoen nedenfor. 

Installer ved hjelp av officegen-repository

 $ npm install Ziv-Barber/officegen#master 

JavaScript-bibliotek for å lage PowerPoint PPTX-presentasjon

Officegen-PPTX API lar utviklere lage en PowerPoint 2007-presentasjon i sine egne JavaScript-applikasjoner. Det er nødvendig å lage minst ett lysbilde i PPTX- eller PPSX-presentasjonsfilen. Når lysbildet er opprettet, kan du plassere forskjellige objekter, for eksempel tekstboks, former, bilder osv

Opprett PPTX-fil - JavaScript

const officegen = require('officegen')
const fs = require('fs')
// Create an empty PPTX file
let pptx = officegen('pptx')
// Add slide
let slide = pptx.makeTitleSlide('FileFormat', 'FileFormat Developer Guide')
// Set output path
let out = fs.createWriteStream('slide.pptx')
// Save
pptx.generate(out)

Legg til objekter til PPTX-presentasjon

Officegen-PPTX gir utviklere muligheten til å legge til et bilde til PowerPoint PPTX-presentasjon i JavaScript-applikasjoner. Når du har opprettet et nytt lysbilde, kan du enkelt legge til et objekt på dette lysbildet. Objektet kan være en tekstboks, former eller bilder osv. Du kan enkelt stille inn egenskaper for objekter, som navn, farge, show osv.

Legg til bilde i PPTX - JavaScript

const officegen = require('officegen')
const fs = require('fs')
// Create a new PPTX file
let pptx = officegen('pptx')
// Create a new slide
let slide = pptx.makeNewSlide();
// Add Image 
slide.addImage('sample.jpg')
// Set save path
let out = fs.createWriteStream('image.pptx')
// Save
pptx.generate(out)

Legg til diagram i PPTX-lysbildet

Programvareprogrammerere kan enkelt legge til diagrammer i PowerPoint PPTX Slide ved hjelp av Officegen-PPTX. Utviklere kan bruke flere typer diagrammer i sine JavaScript-applikasjoner, for eksempel kolonnediagrammer, sektordiagrammer og stolpediagram.

Legg til diagram i lysbilde - JavaScript

const officegen = require('officegen')
const fs = require('fs')
// Create a new PPTX file
let pptx = officegen('pptx')
// Create a new slide
let slide = pptx.makeTitleSlide('FileFormat', 'FileFormat Developer Guide')
// Creata a new column chart
slide = pptx.makeNewSlide();
slide.name = 'Chart slide';
slide.back = 'ffffff';
slide.addChart(
   renderType: 'column',
   valAxisTitle: 'Costs/Revenues ($)',
   catAxisTitle: 'Category',
   valAxisNumFmt: '$0',
    valAxisMaxValue: 24,
 data: [ // each item is one serie
 {
  name: 'Income',
  labels: ['2005', '2006', '2007', '2008', '2009'],
  values: [23.5, 26.2, 30.1, 29.5, 24.6],
  color: 'ff0000' // optional
 },
 {
  name: 'Expense',
  labels: ['2005', '2006', '2007', '2008', '2009'],
  values: [18.1, 22.8, 23.9, 25.1, 25],
  color: '00ff00' // optional
 }]
 }
)
// Set save path
let out = fs.createWriteStream('Chart.pptx')
// Save
pptx.generate(out)
 Norsk