1. Produkter
  2.   Presentasjon
  3.   .NET
  4.   Open XML SDK
 
  

.NET-bibliotek for manipulering av presentasjonsdokumenter

Les, skriv, manipuler og konverter presentasjonsfiler via .NET API.

Open XML SDK er en åpen kildekode API, utviklet av Microsoft og distribuert under Microsofts åpen kildekode for oppførsel for å manipulere presentasjonsdokumenter

Ved å bruke API kan du legge til tekst, topptekst, bunntekst, sluttnotater, fotnoter, stiler, temaer og mer. Den lar deg generere presentasjonsdokumenter med høy ytelse og trekke ut data fra dem. API-en støtter ulike .NET-plattformer, inkludert .NET 3.5, .NET 4.0, .NET 4.6 og .NET Standard 1.3.

Previous Next

Komme i gang med Open XML SDK

Du må ha .NET Framework 3.5 eller nyere. Når du har oppfylt forutsetningene, kan du manuelt laste ned depotet fra GitHub eller installere fra NuGet.

Installer Open XML SDK fra NuGet

 Install-Package DocumentFormat.OpenXml

Manipuler PPTX-fil ved hjelp av C#

Open XML SDK lar .NET-programmerere lage og endre presentasjoner fra sine egne .NET-applikasjoner. For å endre en eksisterende fil, kan du åpne en eksisterende fil og legge til endringer som tekst, avsnitt, tabeller og mer.

Lag PPTX - C#

using (PresentationDocument doc = PresentationDocument.Create("Presentation.pptx", PresentationDocumentType.Presentation))
{
  // Insert other code here.
}
            

Lag en tabell i PPTX med C#

API-en lar utviklerne legge til en tabell i presentasjonsdokumenter. Du kan legge til en tabell, angi tabellegenskaper, angi tabellrutenett og kolonnerutenettegenskaper. Videre kan du administrere tabellceller og rader ved å bruke henholdsvis TableCell- og TableRow-klasser.

 Norsk