1. Produkter
 2.   Presentasjon
 3.   Swift
 4.   Presentation
 
  

Swift Library for å lage og administrere presentasjoner og lysbilder

Swift-bibliotek med åpen kildekode for å lage og administrere lysbilder, overganger, animasjoner og andre presentasjonsrelaterte funksjoner i Swift-applikasjoner.

Presentation er et kraftig Swift-bibliotek med åpen kildekode som hjelper programvareutviklere med å lage og administrere presentasjonsfiler i deres Swift-applikasjon uten å bruke Microsoft PowerPoint. Programvare med åpen kildekode har blitt mer populær gjennom årene ettersom den gir utviklere tilgang til kode og biblioteker som fritt kan brukes, endres og distribueres. En annen fordel med Presentation API er at den er designet for å fungere godt med andre Swift-biblioteker og -rammeverk. Biblioteket gir utviklere muligheten til å lage og administrere lysbilder, overganger, animasjoner og andre presentasjonsrelaterte funksjoner på en enkel måte.

Presentasjons-APIet er designet for å være svært enkelt å håndtere og fleksibelt, slik at programvareutviklere kan lage presentasjoner for en rekke bruksområder. Biblioteket har inkludert støtte for flere viktige funksjoner for å jobbe med presentasjoner som å lage et nytt lysbilde, administrere eksisterende lysbilder, legge til innhold til hvert lysbilde, sette inn bilder i et lysbilde, legge til overganger og animasjoner til presentasjon, kontrollere tidspunktet for produksjonen, angi varigheten av hvert lysbilde, legg til triggere på lysbildene deres og mange flere.

Presentasjonsbiblioteket lar deg lage dynamiske og engasjerende presentasjoner med mindre innsats og kostnader. Det kan være spesielt nyttig for utviklere som ønsker å tilpasse API for å passe deres spesifikke behov. Presentation API er også designet for å være på tvers av plattformer, noe som betyr at den kan brukes på iOS, macOS og andre plattformer som støtter Swift. Totalt sett er Presentation API et kraftig og fleksibelt bibliotek for å lage og administrere presentasjoner i Swift. Enten du lager en enkel lysbildefremvisning eller en kompleks interaktiv presentasjon, har Presentation API funksjonene du trenger for å få jobben gjort.

Previous Next

Kom i gang med 'Presentasjon'

Den anbefalte måten å installere Presentation Swift-biblioteket på er å bruke CocoaPods. Bruk følgende kommando for en jevn installasjon.

Installer 'Presentasjon' via CocoaPods

pod 'Presentation' 

Installer presentasjon via Cartfile

github "hyperoslo/Presentation" 

Du kan laste ned direkte fra GitHub

Legg til og administrer lysbilder i presentasjoner via Swift

Open source Swift Presentation-biblioteket lar programvareutviklere jobbe med presentasjonslysbilder i sine egne Swift-applikasjoner. Det hjelper programvareutviklere å bruke tilpassede posisjonerings- og animasjonsfunksjoner på sidene sine. Det er flere andre funksjoner som kan brukes til å forbedre presentasjonen, for eksempel å legge til animasjon til lysbilder, sette inn animasjonsikoner, sette inn tekst i lysbilder, slette uønskede lysbilder, legge til et bilde på lysbilder, sette inn flere lysbilder på en side og mange flere. Programvareutviklere kan bruke addSlide()-metoden i Presentation-klassen for å legge til et nytt lysbilde i presentasjonen.

Importer PPTX-presentasjonsdata via Ruby API

let presentation = Presentation(url: Bundle.main.url(forResource: "MyPresentation", withExtension: "pptx")!)
let title = Text(content: "My Slide Title", style: TextStyle(font: "Arial", size: 36), position: CGPoint(x: 0, y: 0))
let bullets = [
  Text(content: "Bullet Point 1", style: TextStyle(font: "Arial", size: 24), position: CGPoint(x: 0, y: 50)),
  Text(content: "Bullet Point 2", style: TextStyle(font: "Arial", size: 24), position: CGPoint(x: 0, y: 80))
]
let slide = Slide(background: .color(.white), elements: [title] + bullets)
presentation.addSlide(slide)

try presentation.save(to: URL(fileURLWithPath: "MyModifiedPresentation.pptx"))

Legg til og administrer animasjon via Swift Library

Det gratis Swift Presentation-biblioteket gjør det mulig for programvareutviklere å lage og bruke animasjon på presentasjonssidene sine i Swift-applikasjoner. Biblioteket lar utviklere enkelt animere utseendet til en visning på en bestemt side. Presentasjonsbiblioteket har gitt en rekke alternativer for å tilpasse animasjonen. Du kan bruke forskjellige typer animasjon som popanimasjon, oppløsningsanimasjon, overgangsanimasjon og mange flere. Følgende eksempel viser hvordan du bruker sideanimasjon ved hjelp av Swift-kode.

Hvordan bruker jeg sideanimasjon via Swift API?

 let contents = ["Slide 1", "Slide 2", "Slide 3"].map { title -> Content in
 let label = UILabel(frame: CGRect(x: 0, y: 0, width: 200, height: 100))
 label.text = title

 let position = Position(left: 0.3, top: 0.4)

 return Content(view: label, position: position)
}

var slides = [SlideController]()

for index in 0...2 {
 let content = contents[index]
 let controller = SlideController(contents: [content])
 let animation = TransitionAnimation(
  content: content,
  destination: Position(left: 0.5, top: content.initialPosition.top),
  duration: 2.0,
  dumping: 0.8,
  reflective: true)
 controller.add(animations: [animation])

 slides.append(controller)
}

presentationController.add(slides)

 Norsk