1. Produkter
 2.   Regneark
 3.   GO
 4.   Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Aspose.Cells Cloud SDK for Go

 
 

Gå til API for å lage og konvertere Excel-regneark

Opprett, modifiser, manipuler, skriv ut, analyser, del, slå sammen og konverter Excel-regnearkdokumenter i skyen ved hjelp av Go Excel-biblioteket.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go er en kraftig og pålitelig skybasert løsning som lar programvareutviklere jobbe med Excel-filer i skyen. En av hovedfordelene med å bruke Aspose.Cells Cloud SDK for Go er at den er skybasert. Dette betyr at du enkelt kan få tilgang til Excel-filene dine fra hvor som helst og på hvilken som helst enhet. Så brukerne trenger ikke å installere programvare eller bekymre seg for problemer med filkompatibilitet, og alt håndteres trygt i skyen. SDK-en kan brukes til å utvikle programvareapplikasjoner for et bredt spekter av operativsystemer, som Windows, Linux, Mac OS og mange andre.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go har inkludert et rikt sett med funksjoner som kan hjelpe programvareutviklere med å automatisere mange Excel-relaterte oppgaver, som å utføre komplekse beregninger, formatere celler, legge til diagrammer og mye mer. Det er veldig enkelt å håndtere og har gitt støtte for noen populære Microsoft Excel-filformater som XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT (TabDelimited), HTML, MHTML, DIF, PDF, XPS, TIFF, SVG, SXC, FODS og mange flere. Ved å bruke Aspose.Cells Cloud SDK-programvare kan utviklere beskytte Excel-filene sine med et passord, samt oppheve beskyttelsen av filer som er passordbeskyttet.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go er veldig enkel å håndtere og har inkludert flere avanserte funksjoner som gjør det mulig for programvareutviklere å manipulere Microsoft Excel-regneark, for eksempel å bruke automatisk filtrering, håndtering av pivottabeller, administrere betinget formatering, konvertere ListObject eller tabell til en celleområde, administrer rader og celler, søk og erstatt tekst i Excel-regneark, legge til en bakgrunn i arbeidsboken, sette inn form på et regneark, legge til en pivottabell på et Excel-regneark, skjule rader i et Excel-regneark, automatisk tilpasse kolonner på arbeidsboken og mange flere.

Previous Next

Kom i gang med Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Den anbefalte måten å installere Aspose.Cells Cloud SDK for Go på er å bruke GitHub. Bruk følgende kommando for en jevn installasjon.

Installer Aspose.Cells Cloud SDK for Go via GitHub

go get -u github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/cellsapi 
Du kan også laste den ned direkte fra Aspose-produktutgivelsessiden.

Beskytt Excel-fil via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK har inkludert en svært nyttig funksjon som lar programvareutviklere beskytte Excel Spreadsheet mot uautorisert tilgang i sine egne Go-applikasjoner. Biblioteket har inkludert ulike funksjoner for å beskytte Excel-regneark, som å legge til digital signatur for Excel-arbeidsbok, beskytte Excel-filer uten å bruke lagring, kryptere Excel-arbeidsbøker, dekryptere Excel-arbeidsbøker, oppheve beskyttelse av Excel-arbeidsbøker, låse opp Excel-filer uten å bruke lagring og så videre. Følgende eksempel viser hvordan programvareutviklere kan legge til digital signatur i Excel-arbeidsboken i Go-applikasjoner.

Legg til digital signatur for Excel-arbeidsbok via GO

package main
import (
"os"
asposecellscloud "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v22"
)

func main() {
instance := asposecellscloud.NewCellsApiService(os.Getenv("ProductClientId"), os.Getenv("ProductClientSecret"))
uploadOpts := new(asposecellscloud.UploadFileOpts)
uploadOpts.Path = "roywang.pfx"
file, err := os.Open("roywang.pfx")
if err != nil {
return
}
_, _, err = instance.UploadFile(file, uploadOpts)

if err != nil {

return

}

requestOpts := new(asposecellscloud.CellsWorkbookPostDigitalSignatureOpts)
requestOpts.Digitalsignaturefile = "roywang.pfx"
requestOpts.Folder = "CellsTests"
requestOpts.Name = "Book1.xlsx"
requestOpts.Password = "123456"
_, _, err = instance.CellsWorkbookPostDigitalSignature(requestOpts)

if err != nil {
return

}

}

Eksporter Excel-arbeidsbok og interne objekter via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK har inkludert svært kraftige funksjoner for eksport av en Excel-arbeidsbok og dens interne objekter til andre støttede filformater i Go-applikasjoner. Den tillater eksport av arbeidsbok, listeobjekt, diagram, form, bilde og mange andre objekter fra Excel-fil til et spesifikt format, for eksempel PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS og så videre. Følgende eksempler viser hvordan du eksporterer Excel-arbeidsboken til PDF-format ved hjelp av Go-kommandoer.

Eksporter Excel-arbeidsboken til PDF-format via Go API

outputFile := "Book1.pdf"

pdfSaveOptions := &models.PdfSaveOptions{
  OnePagePerSheet:  true,
  Quality:     "Print",
  SecurityOptions: &models.PdfSecurityOptions{ 
    // set PDF security options if needed
  },
}

exportRequest := &cellsapi.PostWorkbookSaveAsRequest{
  Name:      "Book1.xlsx",
  Newfilename:  outputFile,
  SaveOptions:  pdfSaveOptions,
  Folder:     "input",
  Format:     "pdf",
}

_, _, err = cellsApi.PostWorkbookSaveAs(context.Background(), exportRequest)
if err != nil {
  fmt.Println("Error:", err)
  return
}

Opprett og administrer Excel-arbeidsbok via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK gjør det mulig for programvareutviklere å lage og endre Excel-arbeidsbok uten å bruke Microsoft Office Excel eller andre programmer. Biblioteket har inkludert ulike funksjoner for å jobbe med Excel-regneark, for eksempel generere en tom Excel-arbeidsbok, opprette Excel-arbeidsbok fra en malfil, legge til nytt regneark i eksisterende arbeidsbok, gi nytt navn til regneark, sette inn diagram i eksisterende arbeidsbok, generere Excel-arbeidsbok fra en smart markørmal og mange flere.

Opprett en ny Excel-arbeidsbok via Go API

ctx := context.Background()
request := &models.PutWorkbookCreateRequest{
  Name: "MyWorkbook.xlsx",
}
response, _, err := cellsApi.PutWorkbookCreate(ctx, request)
if err != nil {
  fmt.Println("Error creating workbook:", err)
  return
}
fmt.Println("Workbook created successfully:", response.Status)

Opprett og administrer rader/kolonne via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK gjør det enkelt for programvareutviklere å jobbe med rader og kolonner i Excel-regneark ved å bruke Go-kommandoer. Biblioteket støtter å legge til tomme rader eller kolonner på et Excel-regneark, slette valgte rader eller kolonner fra regnearket, kopiere rader eller kolonner på regneark, skjule rader eller kolonner på et Excel-regneark, automatisk tilpasse rader eller kolonner i en Excel-arbeidsbok, gruppere rader eller kolonner på et Excel-regneark og mange flere.

Kopier en rad fra ett sted til et annet i et regneark ved hjelp av Go SDK

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/model"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api/cellsapi"
)
func main() {
  // Set up authentication and initialization
  configuration := cellsapi.NewConfiguration()
  configuration.AppKey = "your_app_key"
  configuration.AppSid = "your_app_sid"
  cellsAPI := api.NewCellsApiWithConfig(configuration)
  // Copy the row from source location to destination location
  sourceWorksheet := "Sheet1"
  sourceRowIndex := int32(1)
  destinationRowIndex := int32(2)
  copyOptions := &model.CopyOptions{
    ColumnNumber: nil,
    DestinationWorksheet: nil,
    Range: "",
    RowNumber: &destinationRowIndex,
    Worksheet: &sourceWorksheet,
  }

  _, err := cellsAPI.PostWorksheetRows(context.Background(), "test.xlsx", sourceWorksheet, sourceRowIndex, 1, copyOptions)

  if err != nil {
    fmt.Println("Error: ", err)
    os.Exit(1)
  }

  fmt.Println("Row copied successfully")
}
 Norsk