1. Produkter
 2.   Regneark
 3.   Perl
 4.   Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

 
 

Gratis Perl API for oppretting og konvertering av Excel-filer

Perl REST API som lar programmerere opprette, redigere, manipulere og konvertere Microsoft Excel og OpenOffice-regneark i skybaserte applikasjoner.

I dagens datadrevne verden har Excel-regneark blitt en integrert del av forretningsdriften. Fra dataanalyse og rapportering til komplekse beregninger, Excel tilbyr en allsidig plattform for å administrere og manipulere data. For å utnytte kraften til Excel i skyen, kan utviklere henvende seg til Aspose.Cells Cloud SDK for Perl. Dette programvareutviklingssettet (SDK) gir et omfattende sett med verktøy og funksjoner for arbeid med Excel-filer, noe som muliggjør sømløs integrasjon i Perl-applikasjoner. Den har inkludert støtte for noen populære regnearkfilformater, som XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT, HTML, MHTML og så videre.

Aspose.Cells Cloud SDK for Perl fungerer som en bro mellom dine Perl-applikasjoner og de kraftige funksjonene til Aspose.Cells Cloud, en skybasert tjeneste for Excel-filbehandling. Med denne SDK-en kan programvareutviklere enkelt utføre et bredt spekter av oppgaver, som å lage Excel-filer fra bunnen av, endre eksisterende Excel-filer, konvertere Excel-filer til mange andre støttede filformater, trekke ut data fra regneark, generere rapporter, lage visuelt tiltalende diagrammer , legge til diagrammer i Excel-rapporter, legge til eller fjerne et celleområde for betinget formatering, sette inn eller slette, sette inn eller slå sammen arbeidsbøker, horisontal eller veAspose.Cells Cloud SDK for Perl

Aspose.Cells Cloud SDK for Perl omfattende funksjoner gir programvareutviklere et robust verktøysett for å jobbe med Excel-filer, som gir dem mulighet til å bygge effektive og funksjonsrike applikasjoner med letthet. SDK-en gir en enkel og omfattende API-dokumentasjon, sammen med kodeeksempler, noe som gjør det enkelt for utviklere å komme raskt i gang. Med sømløs integrasjon, omfattende dokumentasjon og fokus på sikkerhet, gjør det programvareutviklere i stand til å bygge kraftige og effektive Excel-drevne løsninger i skyen. Denne skybaserte Perl SDK er en verdifull ressurs for enhver Perl-utvikler som ønsker å strømlinjeforme Excel-filbehandlingsprosessene.

Previous Next

Komme i gang med Aspose.Cells Cloud SDK for Perl

For å bruke Aspose.Cells Cloud SDK for Perl, må du ha Perl installert på systemet ditt. Den anbefalte måten å installere SDK på er å bruke Comprehensive Perl Archive Network (CPAN). Bruk følgende kommando for en jevn installasjon.

Installer Aspose.Cells Cloud SDK for Perl T via CPAN

cpan AsposeCellsCloud 

Du kan også laste den ned direkte fra GitHub.

Lag Excel-regneark på forskjellige måter via Swift API

Aspose.Cells Cloud SDK for Perl har inkludert fullstendig støtte for å generere og administrere Excel-regnearkdokumenter i ulike filformater i Swift-applikasjoner. Biblioteket gjør det mulig for programvareutviklere å lage og administrere arbeidsbøker på forskjellige måter, for eksempel å lage en tom arbeidsbok fra bunnen av, lage en Excel-arbeidsbok med en smart markørmal eller lage en Excel-arbeidsbok med en malfil, få antall sider i en Excel-arbeidsbok, angi og fjern passord for en Excel-arbeidsbok, automatisk tilpasning av kolonner på en Excel-arbeidsbok og mange flere.

Opprett en ny Excel-fil i Cloud via Perl API

Aspose.Cells Cloud SDK for Perl har inkludert svært sterk støtte for oppretting og manipulering av Excel-regneark i ulike filformater som XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, og så videre. SDK lar programvareutviklere lage nye Excel-filer fra bunnen av, endre eksisterende, sette inn bilder, legge til ny arbeidsbok, slå sammen arbeidsbøker og trekke ut spesifikke data ved hjelp av en enkel og intuitiv API. Du kan blant annet legge til eller fjerne regneark, sette inn eller slette rader og kolonner, bruke formatering og angi formler. Følgende eksempler viser hvordan programvareutviklere kan lage en tom arbeidsbok i sine egne Perl-applikasjoner.

Lag en tom arbeidsbok i Perl-applikasjoner

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorkbookCreateExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorkbookCreateRequest request = new PutWorkbookCreateRequest { name = "Book1.xlsx", folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorkbookCreate(request);
    }
  }
}

Konvertering av Excel-regneark til andre formater via Perl

Aspose.Cells Cloud SDK for Perl har inkludert en veldig kraftig regnearkkonvertering som gjør det mulig for programvareutviklere å laste og konvertere ulike typer Excel-regneark til mange støttede filformater med bare et par linjer med Perl-kode. SDK-en muliggjør sømløs konvertering mellom forskjellige regnearkformater, som XLS, XLSX, XLSB, CSV, TSV, XLSM, ODS, TXT, PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS og mange flere. Denne allsidigheten sikrer kompatibilitet på tvers av ulike systemer og forenkler datautveksling mellom ulike applikasjoner. Følgende eksempel viser hvordan programvareutviklere kan konvertere en Excel-fil via Perl API.

Hvordan konverterer jeg en Excel-arbeidsbok via Perl API?

  @api = AsposeCellsCloud::CellsApi.new("appsid","appkey")
  my $format = 'pdf'; # replace NULL with a proper value
  my $password = undef; # replace NULL with a proper value
  my $out_path = undef; # replace NULL with a proper value
  my $Book1_data =undef;
  my @fileinfos = stat("D:\\Projects\\Aspose\\Aspose.Cloud\\Aspose.Cells.Cloud.SDK\\src\\TestData\\Book1.xlsx");
  my $filelength = @fileinfos[7];
  open(DATA, " $api, 'file'=>$name ,'folder' =>$folder) ; 
  $result = $api->cells_workbook_put_convert_workbook( workbook => $Book1_data, format => $format, password => $password, out_path => $out_path,folder =>$folder);conver

Arbeid med hyperkoblinger på en Excel-fil

Hyperkoblinger i Excel-filer gir en praktisk måte å navigere raskt til andre steder, nettsteder eller filer. Aspose.Cells Cloud SDK for Perl har gitt noen fantastiske funksjoner for å jobbe med Excel-filer som lar programvareutviklere effektivt legge til, endre og fjerne hyperkoblinger i Excel-regneark med bare et par linjer med Perl-kode. Følgende eksempel viser hvordan programvareutviklere kan endre eksisterende hyperkoblinger i Perl-applikasjonene sine.

Hvordan endrer du eksisterende hyperkoblinger i Excel-filen via Perl API?

use AsposeCellsCloud;

# Set up your credentials
my $api = AsposeCellsCloud::CellsApi->new(client_id => "Your_App_SID", client_secret => "Your_App_Key");

# Specify the file name and worksheet name

my $filename = "sample.xlsx";
my $sheet_name = "Sheet1";
# Define the cell name of the hyperlink to be modified
my $cell_name = "A1";
# Define the new hyperlink URL and text
my $new_hyperlink_url = "https://www.updated-example.com";
my $new_hyperlink_text = "Updated Example Website";

# Update the hyperlink in the cell
my $response = $api->post_worksheet_hyperlink($filename, $sheet_name, $cell_name, $new_hyperlink_url, $new_hyperlink_text);

print "Hyperlink updated successfully.\n";

Opprett og administrer diagrammer i Excel-fil via Perl

Aspose.Cells Cloud SDK for Perl gjør det enkelt for programvareutviklere å lage et nytt diagram eller endre eksisterende diagrammer i et Excel-regneark ved å bruke Perl-kommandoer. Det er enkelt å lage visuelt tiltalende diagrammer og grafer med SDK-ens kartgenereringsmuligheter. Det lar programvareutviklere dynamisk generere forskjellige typer diagrammer, tilpasse utseendet og bygge dem inn i Excel-filer eller eksportere dem til bildeformater. Følgende eksempel viser hvordan du legger til diagram i Excel-regneark i Perl-applikasjoner.

Hvordan legge til diagram i Excel-regneark via Perl-kode?

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorksheetAddChartExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorksheetAddChartRequest request = new PutWorksheetAddChartRequest { name = "Book1.xlsx", sheetName = "Sheet4",
        chartType="pie",
        upperLeftRow = 5,
        upperLeftColumn = 5,
        lowerRightRow = 10,
        lowerRightColumn = 10,
        area = "C7:D11",
        isVertical = true, folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorksheetAddChart(request);
    }
  }
}
 Norsk