1. Produkter
  2.   Regneark
  3.   Perl
  4.   Excel-Writer-XLSX
 
  

Gratis Perl API for å lage og konvertere Excel-regneark

Open Source Perl Excel-bibliotek som tillater Excel XLSX-oppretting, redigering og manipulering. Det tillater dataimport/eksport, diagramgenerering, formelstøtte og så videre.

Microsoft Excel er et kraftig verktøy som er mye brukt for datamanipulering, analyse og rapportering. Når det gjelder å manipulere Excel-filer programmatisk ved hjelp av Perl, skiller Excel-Writer-XLSX-biblioteket seg ut som en pålitelig og funksjonsrik løsning. Excel-Writer-XLSX er en åpen kildekode Perl-modul som gjør det mulig å lage og manipulere Excel-filer i XLSX-formatet, som er standardformatet brukt av Microsoft Excel siden 2007. Det gir programvareutviklere et praktisk sett med verktøy og funksjoner for å generere, endre og formatere Excel-regneark, noe som gjør det til en viktig ressurs for automatisering av databehandlingsoppgaver.

Excel-Writer-XLS Perl-biblioteket åpner en verden av muligheter for utviklere som ønsker å samhandle med Excel-filer programmatisk. Det er flere viktige funksjoner i biblioteket, som å håndtere flere regneark, arbeide med strenger og tall, støtte for celleformatering, arbeide med formler, sette inn og administrere bilder, arbeide med diagrammer, støtte for datavalidering, betinget formatering, sette inn og administrere tabeller , Støtte for rike strengformater, håndtere hyperkoblinger, sideoppsett og utskriftsalternativer og mange flere.

Excel-Writer-XLSX er et allsidig og brukervennlig Perl-bibliotek som forenkler Excel-filgenerering og manipuleringsoppgaver. Biblioteket støtter oppretting av formler i celler og gir flere funksjoner for å sette formler ved hjelp av standard Excel-syntaks, slik at utviklere kan utføre beregninger og automatisere dataanalyse i Perl-applikasjonene sine. Enten du trenger å generere rapporter, behandle store datasett eller integrere Excel-funksjonalitet i Perl-applikasjonene dine, gir Excel-Writer-XLSX de nødvendige verktøyene for å strømlinjeforme arbeidsflyten din.

Previous Next

Kom i gang med Excel-Writer-XLSX

Den anbefalte måten å installere Excel-Writer-XLSX på er å bruke standard Perl-prosedyre. Bruk følgende kommando for en jevn installasjon.

Installer Excel-Writer-XLSX via CPAN

cpan Excel::Writer::XLSX 

Du kan også laste den ned direkte fra GitHub.

Opprett og administrer Excel-regneark via Perl

Open source Excel-Writer-XLSX-biblioteket lar programvareutviklere lage og manipulere Excel-regneark inne i Perl-applikasjonene sine. Den tillater generering av nye Excel-regneark fra bunnen av med bare et par linjer med Perl-kode. Den har funksjoner for å definere regneark, angi celleverdier, formatere celler og bruke ulike stilalternativer som skriftstørrelse, fet/kursiv, cellekanter, bakgrunnsfarger og mer. Denne fleksibiliteten gjør det mulig å lage visuelt tiltalende og informative regneark. Følgende eksempel viser hvordan programvareutviklere kan lage Excel-regneark og fylle regnearket med data ved å spesifisere rad- og kolonneindekser ved hjelp av Perl-kommandoer.

Hvordan lage Excel-filer ved hjelp av Perl API?

use Excel::Writer::XLSX;

// initialize a new Excel workbook and add a worksheet:

my $workbook = Excel::Writer::XLSX->new('output.xlsx');
my $worksheet = $workbook->add_worksheet();

//Populate the worksheet with data by specifying row and column indices

$worksheet->write('A1', 'Hello');
$worksheet->write('A2', 'Excel');
$worksheet->write('B1', 'Welcome');
$worksheet->write('B2', 'to');
$worksheet->write('C1', 'excel-writer-xlsx'); 

Legge til og administrere diagrammer i regneark via Perl

Visualisering av data i form av diagrammer er et vanlig krav i Excel. Open source Excel-Writer-XLSX-biblioteket tilbyr støtte for å lage ulike typer diagrammer, inkludert stolpediagram, linjediagram, sektordiagram og mer. Programvareutviklere kan spesifisere diagramdataområdet, tilpasse diagramutseendet og legge til titler, etiketter og legender for å forbedre den visuelle representasjonen av data. Følgende eksempel viser hvordan du setter inn diagram i et Excel-regneark ved hjelp av Perl-kode.

Hvordan legge til diagram i et Excel-regneark via Perl-kode?

 my $chart = $workbook->add_chart(type => 'column', embedded => 1);

$chart->add_series(
    categories => '=Sheet1!$A$1:$A$3',
    values     => '=Sheet1!$B$1:$B$3',
);

$worksheet->insert_chart('C4', $chart);

Importer og eksporter data fra Excel-fil

Open source Excel-Writer-XLSX-biblioteket gjør det enkelt for programvareutviklere å importere og eksportere data fra en Excel-fil i Perl-applikasjoner. Biblioteket støtter sømløs dataimport og eksport fra ulike datakilder. Den kan lese data fra arrays, hashes, databasespørringsresultater og CSV-filer, noe som gjør det praktisk å fylle Excel-ark med eksisterende data. På samme måte gjør det mulig å eksportere data fra Excel-ark til disse formatene, noe som letter datautvinning og integrering i andre systemer.

 Norsk