Parse enkelt Microsoft® Word med Node Office

Node office er en enkel, brukervennlig pakke som kan installeres for å analysere tekstbehandlingsdokumenter.

Hva er NodeOffice?

Hvis du leter etter en enkel pakke å bruke for å analysere dokumenter, er Node Office veien å gå. Som en åpen kildekode-filparser kan du bruke Node Office for ethvert Node.js-prosjekt ettersom det er fullstendig utviklet ved hjelp av JavaScript. Node Office kan brukes på forskjellige operativsystemer, inkludert de nyeste versjonene av Windows, Mac OS og Linux.

Som en åpen kildekode-filparser som er gratis å bruke, kan Node office brukes til å analysere filtyper inkludert DOC, DOCX og mer.

Previous Next

Komme i gang med NodeOffice

Den anbefalte måten å installere NodeOffice-biblioteket på er via npm. Bruk følgende kommando for en jevn installasjon

Installer NodeOffice via npm

npm install office 

Parse DOCX via gratis JavaScript API

NodeOffice er en åpen kildekode JavaScript API for å analysere Microsoft® Office-dokumenter gratis. Det er et enkelt og lett verktøy for å analysere tekstbehandlingsdokumenter. Ved å bruke følgende enkle kodelinjer kan du analysere DOCX-en din ved å bruke JavaScript.

  1. Inkluder NodeOffice
  2. Parse DOCX

Parse DOCX - JavaScript

var office = require('office');
office.parse('word.docx', function(err, data) {
    console.log(data);
});
            
 Norsk