1. Produkter
 2.   Tekstbehandling
 3.   JavaScript
 4.   Officegen-DOCX

Officegen-DOCX

 
 

Open Source JavaScript-bibliotek for tekstbehandling 

Opprett, modifiser og konverter Microsoft® Word DOCX-dokumenter via APIer med åpen kildekode.

Hva er Officegen-DOCX?

Officegen-DOCX er et JavaScript-bibliotek med åpen kildekode som lar programvareutviklere jobbe med Office Open XML-filer og lage Word (Docx) for MS Office 2007 og senere i sine egne JavaScript-applikasjoner. Officegen-DOCX er veldig fleksibel og kan brukes på flere miljøer. Miljøene som støtter Node.js er fullt kompatible med det, for eksempel Linux, OSX og Windows.

Den støtter også flere tekstbehandlingsfunksjoner for Microsoft Word-dokumenter (DOCX-fil) som å lage Word-dokumenter, legge til ett eller flere avsnitt, legge til bilder, støtte for topptekst og bunntekst, støtte for bokmerker og hyperkoblinger.

Previous Next

Komme i gang med Officegen-DOCX

Den nyeste utgivelsen av officegen-DOCX kan installeres direkte fra det elektroniske Officegen-DOCX-depotet ved å bruke følgende kommando.

Installer ved hjelp av officegen-depot

 $ npm install Ziv-Barber/officegen#master 

Opprett Word-dokument via gratis JavaScript API

Officegen-DOCX gjør det mulig for programvareprogrammerere å lage et nytt Word DOCX-dokument i JavaScript-applikasjoner. Det gjør det også mulig for utviklere å endre eksisterende Microsoft Word-dokumenter i henhold til deres behov. Du kan også sette inn avsnitt, legge til bilder, justere tekst eller objekter, legge til topp- og bunntekst, støtte for bokmerker og hyperkoblinger, endre skriftstiler og mer. Følgende enkle kodelinjer kan lage et Word-dokument i JavaScript.

 1. Instantiate officegen
 2. Lag et tomt Word-dokument
 3. Angi utdatabane og lagre dokument

Opprett en tom DOCX - JavaScript

const officegen = require('officegen')
const fs = require('fs')
// Create an empty Word document
let docx = officegen('docx')
// Set output path
let out = fs.createWriteStream('empty.docx')
// Save
docx.generate(out)
  

Sette inn bilder i Word DOCX-filer

Officegen-DOCX gir dataprogrammerere muligheten til å legge til bilder i Word DOCX-dokumentet i JavaScript-applikasjoner med få linjer med kode. For å legge til et bilde i Word-dokumenter må du oppgi navnet samt plasseringen av bildet.

Legg til bilde i DOCX - JavaScript

const officegen = require('officegen')
const fs = require('fs')
// Create a new word document
let docx = officegen('docx')
// Create a new paragraph
let pObj = docx.createP()
// Add Image 
pObj.addImage('sample.jpg')
// Set output path
let out = fs.createWriteStream('image.docx')
// Save 
docx.generate(out)
  

Legg til avsnitt til Word DOCX-filer 

Officegen-DOCX gjør det mulig for dataprogrammerere å legge til innhold i sine Word DOCX-filer i sine egne JavaScript-applikasjoner. API-en støtter å legge til ett eller flere avsnitt i word-dokumenter. Det gjør det også lettere for deg å stille inn fonter, farger, justering osv. for innholdet ditt på en enkel måte.

Legg til avsnitt i DOCX - JavaScript


const officegen = require('officegen')
const fs = require('fs')
// Create a new word document 
let docx = officegen('docx')
// Add Paragraph
let pObj = docx.createP()
// Add Text in it 
pObj.addText('FileFormat Developer Guide')
// Set output path
let out = fs.createWriteStream('fileformat.docx')
// Save
docx.generate(out)
  
 Norsk