1. Produkter
 2.   Tekstbehandling
 3.   .NET
 4.   Open XML SDK
 
  

.NET-bibliotek for å lage tekstbehandlingsdokumenter

Les, skriv, manipuler og konverter Word-filer, opprett tabeller i DOCX via Open Source .NET API.

Open XML SDK er en åpen kildekode API, utviklet av Microsoft og distribuert under Microsofts åpen kildekode for atferd for å manipulere tekstbehandlingsdokumenter, inkludert DOCXDOTXDOCMDOTM filformater

Ved å bruke API kan du legge til tekst, topptekst, bunntekst, sluttnoter, fotnoter, stiler, temaer og mer. Den lar deg generere høyytelses word-dokumenter og trekke ut data fra dem. API-en støtter ulike .NET-plattformer, inkludert .NET 3.5, .NET 4.0, .NET 4.6 og .NET Standard 1.3.

Previous Next

Komme i gang med Open XML SDK

Først av alt må du ha .NET Framework 3.5 eller nyere. Etter det, last ned depotet manuelt fra GitHub eller installer det fra NuGet.

Installasjon  Open XML SDK fra NuGet

 Install-Package DocumentFormat.OpenXml

Manipuler DOCX-fil med C#

Open XML SDK lar .NET-programmerere lage og endre tekstbehandling fra sine egne .NET-applikasjoner. For å endre en eksisterende fil, kan du åpne en eksisterende fil og legge til endringer som tekst, avsnitt, tabeller og mer.

Legg til avsnitt i DOCX - C#

// Open an existing word processing document
using (WordprocessingDocument wordprocessingDocument = WordprocessingDocument.Open("fileformat.docx", true))
{
 Body body = wordprocessingDocument.MainDocumentPart.Document.Body;
 // Add paragraph
 Paragraph para = body.AppendChild(new Paragraph());
 Run run = para.AppendChild(new Run());
 run.AppendChild(new Text("File Format Developer Guide"));
}

Lag en tabell i DOCX med C#

API-en lar utviklerne legge til en tabell i tekstbehandlingsdokumenter. Du kan legge til en tabell, angi tabellegenskaper, angi tabellrutenett og kolonnerutenettegenskaper. Videre kan du administrere tabellceller og rader ved å bruke henholdsvis TableCell- og TableRow-klasser.

Lag tabell i DOCX - C#

// Open an existing word processing document
using (WordprocessingDocument wordprocessingDocument = WordprocessingDocument.Open("fileformat.docx", true))
{
 Body body = wordprocessingDocument.MainDocumentPart.Document.Body;
 // Create a table.
 Table table = new Table();
 // Set the style and width for the table.
 TableProperties tableProperties = new TableProperties();
 TableStyle tableStyle = new TableStyle() { Val = "TableGrid" };
 // Make the table width 100% of the page width.
 TableWidth tableWidth = new TableWidth() { Width = "5000", Type = TableWidthUnitValues.Pct };
 // Apply
 tableProperties.Append(tableStyle, tableWidth);
 table.AppendChild(tableProperties);
 // Add columns
 TableGrid tableGrid = new TableGrid(new GridColumn(), new GridColumn(), new GridColumn());
 table.AppendChild(tableGrid);
 // Create 1 row to the table.
 TableRow tableRow = new TableRow();
 // Add a cell to each column in the row.
 TableCell tableCell = new TableCell(new Paragraph(new Run(new Text("Column 1"))));
 TableCell tableCell1 = new TableCell(new Paragraph(new Run(new Text("Column 2"))));
 //Append data
 tableRow.Append(tableCell, tableCell1);
 // Add row to the table.
 table.AppendChild(tableRow);
 // Add the table to the document
 body.AppendChild(table);
}

Topp- og bunntekst i tekstbehandlingsdokument

Riktig organisering av dokumenter er svært viktig og er behovet for enhver organisasjon. Topp- og bunntekst er nøkkeldelene i dokumenter som kan hjelpe til med å organisere tekstbehandlingsdokumentene på riktig måte ved å plassere noe tilleggsinformasjon som relevante datoer, emner, forfatterens navn, bilder, sidetall og så videre. Den støtter også tillegg av flere overskrifter.

Administrer overskrifter i Word-dokument

 
public static void ApplyHeader(WordprocessingDocument doc)
{
 // Get the main document part.
 MainDocumentPart mainDocPart = doc.MainDocumentPart;
 HeaderPart headerPart1 = mainDocPart.AddNewPart("r97");
 Header header1 = new Header();
 Paragraph paragraph1 = new Paragraph(){ };
 Run run1 = new Run();
 Text text1 = new Text();
 text1.Text = "Header stuff";
 run1.Append(text1);
 paragraph1.Append(run1);
 header1.Append(paragraph1);
 headerPart1.Header = header1;
 SectionProperties sectionProperties1 = mainDocPart.Document.Body.Descendants().FirstOrDefault();
 if (sectionProperties1 == null)
 {
 sectionProperties1 = new SectionProperties() { };
 mainDocPart.Document.Body.Append(sectionProperties1);
 }
 HeaderReference headerReference1 = new HeaderReference() { Type = HeaderFooterValues.Default, Id = "r97" };
 sectionProperties1.InsertAt(headerReference1,0);
}

Administrer bunntekst i Word-dokument

 
public static void ApplyFooter(WordprocessingDocument doc)
{
 // Get the main document part.
 MainDocumentPart mainDocPart = doc.MainDocumentPart;
 FooterPart footerPart1 = mainDocPart.AddNewPart("r98");
 Footer footer1 = new Footer();
 Paragraph paragraph1 = new Paragraph() { };
 Run run1 = new Run();
 Text text1 = new Text();
 text1.Text = "Footer stuff";
 run1.Append(text1);
 paragraph1.Append(run1);
 footer1.Append(paragraph1);
 footerPart1.Footer = footer1;
 SectionProperties sectionProperties1 = mainDocPart.Document.Body.Descendants().FirstOrDefault();
 if (sectionProperties1 == null)
 {
  sectionProperties1 = new SectionProperties() { };
  mainDocPart.Document.Body.Append(sectionProperties1);
 }
 FooterReference footerReference1 = new FooterReference() { Type = DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.HeaderFooterValues.Default, Id = "r98" };
 sectionProperties1.InsertAt(footerReference1, 0);
}
 Norsk