1. Produkty
  2.   Audio
  3.   .NET
  4.   MediaToolkit
 
  

Biblioteka Free.NET do manipulowania formatami plików audio

Konwertuj i przetwarzaj pliki audio przez .NET API.

MediaTookit API is a wrapper for FFmpeg. It is a free multimedia framework containing multiple audio codecs.

Korzystając z interfejsu API, możesz rozwiązywać metadane audio i transkodować dźwięk do innych formatów przy użyciu parametrów, takich jak Szybkość transmisji, Szybkość klatek, Rozdzielczość, Współczynnik proporcji, Pozycja wyszukiwania, Czas trwania, Częstotliwość próbkowania i Format multimediów.

Previous Next

Pierwsze kroki z MediaToolkit

Najlepszym sposobem na zainstalowanie MediaToolkit jest użycie NuGet. Możesz uruchomić następujące polecenie i zainstalować MediaToolkit w swojej aplikacji.

Zainstaluj MediaToolkit z NuGet

 Install-Package MediaToolkit

Darmowe API C# do pobierania metadanych audio

API pozwala programistom na pobieranie metadanych formatów plików audio. Programiści mogą wyodrębniać metadane audio we własnych aplikacjach. Aby uzyskać metadane formatu pliku audio, API udostępnia metodę GetMetadata(). Korzystając z poniższych wierszy kodu, możesz łatwo uzyskać metadane formatu pliku audio.

Pobierz metadane audio

  1. Importuj plik multimedialny
  2. Zainicjuj silnik MediaToolkit i pobierz metadane audio za pomocą metody Engine.GetMetadata(inputFile) i przekaż MediaFile jako parametr
  3. Drukuj metadane

Pobierz metadane audio za pomocą C#

var inputFile = new MediaFile {Filename = @"C:\Path\Audio.mp3"};
using (var engine = new Engine())
{
  engine.GetMetadata(inputFile);
}
Console.WriteLine(inputFile.Metadata.Duration);
 Polski