1. Produkty
  2.   Audio
  3.   .NET
  4.   Taglib-Sharp
 
  

Bezpłatna biblioteka .NET do obsługi metadanych dokumentów audio

Odczytuj i zapisuj metadane formatu pliku audio.

Taglib-Sharp to interfejs API typu open source opracowany do odczytywania i zapisywania metadanych w formatach plików audio. Korzystając z interfejsu API, możesz odczytywać i zapisywać standardowe tagi w formacie pliku audio, a także tworzyć i wyodrębniać metadane tagów niestandardowych. Interfejs API jest przeznaczony do wyodrębniania dowolnego formatu, dowolnego kontenera używanego przez format pliku audio.

TagLib-Sharp w wolnym oprogramowaniu wydanym na licencji LGPL. Deweloper może tworzyć własne aplikacje do ekstrakcji i tworzenia metadanych za pomocą interfejsu API. Co więcej, API pozwala im pracować z szeroką gamą formatów plików audio w celu manipulacji metadanymi.

Previous Next

Pierwsze kroki z Taglib-Sharp

Najlepszym sposobem zainstalowania taglib-sharp jest użycie narzędzia NuGet, w którym można uruchomić następujące polecenie i zainstalować taglib-sharp w swojej aplikacji.

Zainstaluj Taglib-Sharp z NuGet

 Install-Package Taglib-Sharp

Wyodrębnij tagi metadanych z audio za pośrednictwem bezpłatnego interfejsu .NET API

Taglib-Sharp umożliwia programistom .NET łatwe wyodrębnianie znaczników metadanych z formatów plików audio. Możesz wyodrębnić tagi niezależnie od kontenera formatu tagu. Aby wyodrębnić tag metadanych, należy najpierw załadować plik audio za pomocą metody TagLib.File.Create() i odczytać tag np. Tytuł za pomocą właściwości TagFile.Tag.Title.

Darmowe API C# do pisania tagów metadanych audio

Open source API TagLib-Sharp umożliwia programistom .NET pisanie standardowych i niestandardowych tagów metadanych w formatach plików audio. W celu zapisu można odczytać plik audio za pomocą metody TagLib.File.Create() i nową wartość znacznika za pomocą właściwości Tag.Tile.

 Polski