1. Produkty
  2.   Audio
  3.   Python
  4.   Librosa 

Librosa 

 
 

Biblioteka Open Source Python do przetwarzania dźwięku

Python API, który umożliwia programistom ładowanie i odtwarzanie dźwięku z dysku, obliczanie różnych reprezentacji spektrogramów i wiele więcej.

Librosa to bardzo przydatna biblioteka Pythona do analizy muzyki i dźwięku, która pomaga twórcom oprogramowania w tworzeniu aplikacji do pracy z formatami plików audio i muzycznych za pomocą Pythona. Biblioteka jest bardzo łatwa w użyciu i może obsługiwać zarówno podstawowe, jak i zaawansowane zadania związane z przetwarzaniem dźwięku i muzyki. Biblioteka jest open source i jest swobodnie dostępna na licencji ISC.

Biblioteka zapewnia dużą elastyczność doświadczonym użytkownikom, a jednocześnie jest niesamowita dla początkujących użytkowników, którzy są bardziej zainteresowani przetwarzaniem plików audio. Biblioteka zawiera obsługę kilku ważnych funkcji związanych z przetwarzaniem i wyodrębnianiem plików audio, takich jak ładowanie dźwięku z dysku, obliczanie różnych reprezentacji spektrogramów, separacja źródeł harmoniczno-perkusyjnych, ogólny rozkład spektrogramu, ładowanie i dekodowanie dźwięku, przetwarzanie dźwięku w dziedzinie czasu, modelowanie sekwencyjne, integracja separacji harmoniczno-perkusyjnej, synchronizacja bitów i wiele innych.

Previous Next

Rozpoczęcie pracy z Librosą 

Najłatwiejszym sposobem zainstalowania Librosa jest użycie Python Package Index (PyPI). Użyj następującego polecenia, aby zakończyć instalację.

Zainstaluj Librosę za pomocą PyPI

 python -m pip install librosa 

Ładowanie i wizualizacja plików audio za pomocą Pythona

Biblioteka Pythona Librosa umożliwia programistom ładowanie i wizualizację plików audio w ich własnej aplikacji Python. Przede wszystkim musisz załadować plik audio i odtworzyć go za pomocą polecenia Pythona w Jupyter Notebook. Następnie możesz łatwo zwizualizować próbkowany sygnał i wykreślić go. Można użyć wizualizacji przebiegu amplitudy w funkcji czasu reprezentacji sygnału lub można również użyć wizualizacji spektrogramu lub osi logarytmicznej.

Twórz i zapisuj sygnał audio za pomocą Pythona

Sygnały analogowe i cyfrowe to różne typy sygnałów, które mogą przenosić informacje. Cyfrowy sygnał audio to tablica NumPy o określonej częstotliwości i częstotliwości próbkowania. Z drugiej strony, analogowy format fali sygnału audio reprezentuje funkcję. Biblioteka Librosa open source Pythona daje programistom możliwość tworzenia sygnału audio i zapisywania go w wybranym przez nich miejscu za pomocą kodu Pythona.

Wyodrębnij funkcję audio za pomocą Pythona

Biblioteka Librosa open source w języku Python daje programistom możliwość ładowania i wyodrębniania funkcji audio we własnych aplikacjach za pomocą poleceń Pythona. Istnieją różne sposoby wyodrębniania funkcji z danych dźwiękowych, takich jak współczynnik przejścia przez zero, częstotliwość spektralna, współczynniki cepstralne częstotliwości Mel (MFCC), częstotliwości chromatyczne i wiele innych.

 Polski