1. Produkty
  2.   Kompresja
  3.   Minizip
 
  

Twórz i modyfikuj archiwa ZIP chronione hasłem za pomocą C Library

Open Source Free C Library do generowania, modyfikowania, usuwania lub wyodrębniania archiwów ZIP oraz dodawania/usuwania plików we własnych aplikacjach. 

Minizip to biblioteka C typu open source, która ułatwia programistom pracę z archiwami zip we własnych aplikacjach C. Biblioteka Minizip jest bardzo stabilna i jest jedną z lepszych i łatwiejszych w użyciu. Zawsze używał kompresji Deflate podczas dodawania plików do archiwum. Minizip to czysta biblioteka C, której można z łatwością używać w systemach Windows, macOS i Linux. Biblioteka obsługuje również szyfrowanie i deszyfrowanie PKWARE i WinZIP AES.

Interfejs API Minizip zapewnia pełną obsługę wielu zaawansowanych funkcji związanych z kompresją i rozpakowywaniem archiwów ZIP, takich jak tworzenie i rozpakowywanie archiwów ZIP, dodawanie lub usuwanie wpisów z archiwów ZIP, odczytywanie i zapisywanie archiwów ZIP z pamięci, ochrona hasłem, obsługa buforowanego przesyłania strumieniowego, dzielenie archiwów zip na wiele plików, Unicode przez kodowanie UTF-8, obsługa kodowania znaków, śledzenie i przechowywanie dowiązań symbolicznych i wiele innych.

Previous Next

Pierwsze kroki z Minizip

CMake jest wysoce zalecane do kompilowania biblioteki Minizip. Możesz go łatwo pobrać ze strony cmake.

Poniżej podano typowy kod instalacyjny

Utwórz bibliotekę Minizip z CMake

cmake . -DMZ_BUILD_TEST=ON
cmake --build 

Utwórz nowe archiwum ZIP za pomocą biblioteki C

Biblioteka Free Minizip zapewnia funkcjonalność generowania nowego archiwum ZIP w aplikacjach C. Biblioteka kompresji obsługuje również edycję istniejącego archiwum ZIP poprzez wstawianie lub usuwanie znajdujących się w nim plików. Możesz łatwo wyświetlić listę wszystkich dostępnych plików w archiwum ZIP. Możesz także otwierać, modyfikować, zamykać lub usuwać katalog lub plik w archiwum ZIP za pomocą kilku prostych poleceń C.

Obsługa archiwów chronionych hasłem

Biblioteka Minizip o otwartym kodzie źródłowym zapewnia możliwość łatwej obsługi archiwów ZIP chronionych hasłem. Zapewnia zestaw funkcji, które pozwalają twórcom oprogramowania chronić swoje archiwa poprzez ustawienie hasła, umożliwiając odczyt wszystkich lub niektórych wpisów w archiwum, zmianę hasła do archiwum, usunięcie hasła archiwum, ustawienie metod szyfrowania i deszyfrowania i wiele więcej.

Dodaj lub usuń pliki z archiwum ZIP

Biblioteka Minizip o otwartym kodzie źródłowym zapewnia możliwość łatwej obsługi archiwów ZIP chronionych hasłem. Zapewnia zestaw funkcji, które umożliwiają twórcom oprogramowania ochronę ich archiwów poprzez ustawienie hasła, umożliwienie odczytu wszystkich lub niektórych wpisów w archiwum, zmianę hasła do archiwum, usunięcie hasła archiwum, ustawienie metod szyfrowania i deszyfrowania i wiele więcej .

Wyodrębnij pliki z archiwów ZIP na dysk

Biblioteka Minizip o otwartym kodzie źródłowym umożliwia programistom komputerowym łatwe odczytywanie i wyodrębnianie zawartości archiwum. Możesz łatwo wyodrębnić pliki i foldery w wybrane przez siebie miejsce na dysku. Daje również możliwość wyodrębnienia pełnych danych z archiwum, a także wyodrębnienia określonych plików. Biblioteka zapewnia również możliwość generowania i weryfikacji podpisów CMS dla każdego wpisu.

 Polski