C API do kompresji i dekompresji plików danych

Open Source C Data Compression Library do tworzenia archiwizatora, który umożliwia programistom kompresowanie i dekompresowanie plików danych.

Bezpłatna biblioteka C kompresji danych zlib o otwartym kodzie źródłowym umożliwia programistom tworzenie archiwum do pracy z formatami plików skompresowanych w ich własnych aplikacjach. Jest to bezstratna biblioteka do kompresji danych do użytku na praktycznie każdym sprzęcie komputerowym i systemie operacyjnym. Wspaniałą rzeczą jest to, że format danych zlib jest sam w sobie przenośny na różnych platformach.

Biblioteka zlib jest stabilna, przenośna i bezpłatna. Silnik Zlib korzysta z prostego interfejsu API, który mechanizuje kompresję i dekompresję plików. Biblioteka korzysta z funkcji wirtualnych, które umożliwiają użytkownikom dostosowanie interfejsu użytkownika do zlib. zlib jest również kluczowym składnikiem wielu platform oprogramowania, w tym Linux, macOS i iOS. Biblioteka oferuje możliwości kontrolowania wykorzystania procesora i pamięci.

Previous Next

Pierwsze kroki z zlib

Aby uruchomić swój projekt za pomocą zlib, musisz pobrać repozytorium z GitHub. Użyj następującego polecenia, aby go zainstalować.

Oto polecenie

 git clone https://github.com/madler/zlib.git

Kompresowanie ciągu danych

zlib zapewnia funkcjonalnie kompresję ciągu danych we własnych aplikacjach. Pozwala skompresować podane dane wejściowe do podanego katalogu lub pliku docelowego. Biblioteka zlib udostępnia nam funkcję compress, której można użyć do skompresowania ciągu danych. Wymaga dwóch argumentów dla danych, które mają być skompresowane oraz parametru określającego poziom kompresji.

Zapisywanie skompresowanych danych do pliku

Biblioteka zlib o otwartym kodzie źródłowym zapewnia nam przydatny zestaw funkcji do kompresji plików. Ułatwia użytkownikom i aplikacjom zapisywanie skompresowanych danych w pliku lub przestrzeni dyskowej i używanie ich później. Musisz podać dane oraz nazwę pliku, aby zapisać skompresowane dane. Po zapisaniu skompresowanych danych możesz później je przeglądać i wykorzystywać zgodnie z własnymi potrzebami.

Dekompresja ciągu danych i danych pliku

Biblioteka zlib o otwartym kodzie źródłowym ułatwia również użytkownikom i aplikacjom archiwizującym dekompresję ciągu danych w ich własnych aplikacjach. W tym celu udostępniono kilka przydatnych zestawów funkcji. Możesz łatwo zdekompresować skompresowany ciąg danych za pomocą funkcji dekompresji. Obsługuje również dekompresowanie dużych strumieni danych oraz skompresowanych danych zawartych w pliku.

 Polski