1. Produkty
  2.   Kompresja
  3.   Java
  4.   Jarchivelib
 
  

Biblioteka Open Source do kompresji i archiwizacji Javy

Generowanie i wyodrębnianie archiwów ZIP, TAR i GZIP za pomocą bezpłatnego interfejsu Java API Open Source 

Jarchivelib to biblioteka Java typu open source, która umożliwia programistom tworzenie nowego archiwizatora do obsługi archiwów zip we własnych aplikacjach. Jest to prosta biblioteka do archiwizacji i kompresji, która automatycznie generuje zarchiwizowany kod źródłowy ZIP, TAR.gz, TAR.bz2 i TAR.

Jarchivelib zawiera obsługę kilku ważnych funkcji, takich jak tworzenie archiwów ZIP przy użyciu wszystkich dostępnych plików w katalogu, tworzenie plików ZIP chronionych hasłem, wyodrębnianie zawartości pliku ZIP do katalogu i wiele innych.

Previous Next

Pierwsze kroki z Jarchivelib

Aby uruchomić swój projekt za pomocą Jarchivelib, musisz mieć przede wszystkim Javę 7 lub nowszą. Możesz ręcznie pobrać repozytorium z GitHub. Użyj następującego polecenia, aby go zainstalować.

Zainstaluj za pomocą polecenia Git

 git clone https://github.com/thrau/jarchivelib.git 

Zależność Jarchivelib Maven

<dependency>
<groupId>org.rauschig</groupId>
<artifactId>jarchivelib</artifactId>
<version>0.7.1</version>
</dependency>
<dependency>

Kompresuj i dekompresuj pliki za pomocą biblioteki Java

Jarchivelib zapewnia funkcjonalnie kompresję i dekompresję plików wewnątrz aplikacji Java. Pozwala skompresować podany plik wejściowy do podanego katalogu lub pliku docelowego. Wymaga, aby źródło było czytelnym plikiem, a miejscem docelowym był plik lub katalog. Interfejs API obsługuje również dekompresję danego pliku źródłowego do podanego katalogu lub pliku docelowego.

Utwórz nowe archiwum ZIP za pomocą Java

Jarchivelib umożliwia programistom tworzenie nowego archiwizatora do obsługi archiwów zip we własnych aplikacjach Java. Jeśli Plik ma rozszerzenie pliku kompozytowego, takie jak „.tar.gz”, utworzony Archiver obsługuje również kompresję „.gz”. Deweloperzy mogą pominąć rozszerzenie nazwy pliku w nazwie archiwum, ponieważ zostanie ono automatycznie dodane przez archiwizator, jeśli go nie ma. Deweloperzy mogą również utworzyć nowe archiwum tar z kompresją gzip, które może zawierać cały katalog.

 Polski