Biblioteka JavaScript typu Open Source dla plików kompresji 

Programistyczne tworzenie, modyfikowanie i manipulowanie plikami ZIP przy użyciu kilku linijek kodu za pomocą interfejsu API JavaScript.

Bardzo prosta i stabilna biblioteka JavaScript typu Open Source, która daje specjalistom ds. oprogramowania możliwość tworzenia, odczytywania i modyfikowania plików ZIP we własnych aplikacjach JavaScript. API jest bardzo przyjazne dla użytkownika i użyteczne. Daje możliwość łatwego wybierania i pobierania obrazów z galerii.

Instancja JSZip reprezentuje zestaw plików. To pozwala je dodawać, usuwać lub modyfikować. Obsługuje również generowanie pliku ZIP poprzez importowanie istniejącego pliku ZIP. Co więcej, obsługuje również mniejsze zużycie pamięci i lepszą kompatybilność z webworkerami. Wspaniałą rzeczą jest to, że działa płynnie we wszystkich głównych przeglądarkach i generuje plik ZIP z kilkoma linijkami kodu.

Previous Next

Pierwsze kroki z JSZip

Zalecany sposób instalacji za pomocą NPM. Użyj następującego polecenia, aby płynnie zainstalować bibliotekę JSZip..

Zainstaluj przez npm

Install via npm

 npm install jszip 

Zainstaluj przez Bower

Install via Altana

bower install Stuk/jszip 

Twórz pliki ZIP za pomocą biblioteki JavaScript

Biblioteka open source JSZip zapewnia funkcjonalność generowania plików ZIP w aplikacjach JavaScript. Umożliwia dodawanie pojedynczych plików o dostosowanych nazwach i zawartości, a także losowych katalogów. Po dodaniu zawartości JSZip może asynchronicznie wygenerować plik ZIP.

Załaduj i przeczytaj plik ZIP za pomocą JavaScript

Biblioteka JSZip umożliwia programistom ładowanie i odczytywanie plików ZIP w naprawdę łatwy i prosty sposób wewnątrz własnych aplikacji JavaScript. Interfejs API obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak lokalne buforowanie pliku ZIP, wyodrębnianie jego zawartości i udostępnianie w ramach usługi Service Worker. API zapewnia, że pliki ZIP mogą być odczytywane i generowane bez potrzeby korzystania z serwera.

Wyodrębnij obraz z pliku ZIP

Biblioteka JSZip daje programistom możliwość wyodrębniania obrazów z jednego pliku ZIP, zamiast oddzielnego odczytywania każdego obrazu z serwera. Aby to zrobić, musisz dołączyć plik jszip_min.js jako jeden ze swoich skryptów <script> pliki wraz z hanis_min.js.

 Polski