1. Produkty
  2.   Kompresja
  3.   PHP
  4.   PhpZip
 
  

Biblioteka Open Source PHP do pracy z archiwami ZIP

Twórz, aktualizuj, usuwaj i wyodrębniaj formaty plików kompresji, takie jak ZIP lub BZIP2 oraz archiwa chronione hasłem za pomocą PHP API.

PhpZip to biblioteka PHP typu open source, która zapewnia funkcjonalność do pracy z archiwami ZIP. Interfejs API generuje plik Zip w pamięci (lub plik tymczasowy) i umożliwia użytkownikom zapisanie ostatecznego pliku Zip w sugerowanej przez użytkownika lokalizacji. Daje możliwość uzyskania informacji o każdym wpisie w archiwum. Obsługuje również komentarze archiwalne, a także indywidualne komentarze wpisów.

Interfejs API obsługuje kilka ważnych funkcji, takich jak tworzenie i modyfikowanie archiwów ZIP, otwieranie i rozpakowywanie plików ZIP, dołączanie do istniejących plików ZIP, WinZip AES, kompresja BZIP2, zewnętrzne atrybuty plików i rozszerzenia ZIP64, zapisywanie archiwum do pliku i jeszcze.

Previous Next

Pierwsze kroki z PHPZip

Przede wszystkim musisz mieć PHP 5.5 i nowsze, aby bezproblemowo uruchomić bibliotekę. Najłatwiejszym sposobem instalacji jest zainstalowanie Kompozytora na swoim komputerze. Po zainstalowaniu kompozytora musisz dodać to wymaganie do swojego pliku composer.json.

Oto polecenie

 "phpzip/phpzip": ">=2.0.7"  

Dodaj wpisy do archiwum za pomocą biblioteki PHP

Programiści oprogramowania mogą łatwo dodawać pliki do archiwum ZIP za pomocą biblioteki PhpZip we własnych aplikacjach PHP. Aby dodać plik należy podać nazwę wpisu w archiwum oraz podać ścieżkę. API zapewnia również możliwość dodania wpisu ze strumienia do archiwum ZIP. Zapewnia również obsługę dodawania nowego katalogu.

Usuń wpisy z archiwum ZIP

Biblioteka PhpZip udostępnia funkcję usuwania wpisów z archiwum ZIP. Dostępnych jest kilka opcji usuwania wpisów, takich jak usuwanie wpisu z archiwum przy użyciu jego nazwy, usuwanie wszystkich wpisów w archiwum ZIP, usuwanie wpisów przy użyciu wzorca glob oraz usuwanie wpisów przy użyciu wzorca PCRE.

Praca z archiwami chronionymi hasłem

Biblioteka PhpZip zapewnia obsługę tradycyjnej kompresji deflate oraz kompresji BZIP2 z rozszerzeniem php-bz2. Biblioteka PHPZip wymaga PHP 5.5 i nowszych do pracy z archiwami chronionymi hasłem. Umożliwia programistom ustawienie hasła do odczytu wszystkich lub niektórych wpisów w archiwum, zmianę hasła do archiwum, usunięcie hasła archiwum, ustawienie hasła lub metody szyfrowania i wiele innych opcji.

 Polski