E-mail Interfejsy API formatów plików dla C++

 
 

Open Source C++ APIs dla plików e-mail

Czytaj, zapisuj i wyodrębniaj załączniki z plików MSG i EML za pomocą C++.

 Polski