1. Produkty
 2.   Obraz
 3.   JavaScript
 4.   Pageres
 
  

Biblioteka Open Source JavaScript do przetwarzania obrazu

Przechwytuj zrzuty ekranu stron internetowych w różnych rozdzielczościach.

Co to jest Pagere?

Pageres to darmowy i otwarty interfejs API, który umożliwia programistom JavaScript robienie zrzutów ekranu stron internetowych w sposób programowy. Celem API jest upewnienie się, że Twoja witryna jest responsywna. Jest lekki i szybki i może wygenerować 100 zrzutów ekranu z 10 różnych stron internetowych w nieco ponad minutę. Wykonuje zrzuty ekranu w różnych rozdzielczościach, aby upewnić się, że witryna jest responsywna. Ponadto API może być również używane do renderowania obrazów SVG.

Aby wykonać zrzuty ekranu witryny, musisz podać adres URL witryny. Możesz określić rozmiar, szerokość, wysokość, datę i godzinę wyjściowego zrzutu ekranu. Co więcej, możesz określić przyrostową nazwę dla zrzutów ekranu - więc jeśli plik istnieje, dołącza przyrostowy numer.

Previous Next

Pierwsze kroki z Pageres

Zalecany sposób instalacji Pageres przez NPM. Użyj następującego polecenia, aby go zainstalować.

Zainstaluj Pageres przez NPM

 npm install pageres 

Przechwytywanie zrzutu ekranu witryny za pomocą bezpłatnego interfejsu API JavaScript

Biblioteka Pageres o otwartym kodzie źródłowym umożliwia programistom JavaScript wykonywanie zrzutów ekranu stron internetowych w sposób programowy. W celu wykonania zrzutów ekranu strony API udostępnia metodę Pageres(). Podczas robienia zrzutów ekranu możesz ustawić opóźnienie, limit czasu, przycinanie, CSS i inne opcje. Dla pliku wyjściowego możesz ustawić rozmiar, szerokość, wysokość, datę i godzinę. Korzystając z poniższego kodu, możesz wykonać zrzuty ekranu swojej witryny.

Przechwytywanie zrzutów ekranu w JavaScript

 1. Importuj bibliotekę
 2. Przechwytywanie zrzutów ekranu

Przechwytywanie zrzutów ekranu strony internetowej w JavaScript

const Pageres = require('pageres');
(async () => {
  await new Pageres({delay: 2})
    .src('https://products.fileformat.com', ['480x320', '1024x768', 'iphone 5s'], {crop: true})
    .dest(__dirname)
    .run();
  console.log('Finished generating screenshots!');
})();
});
 Polski