1. Produkty
 2.   PDF
 3.   GO
 4.   Aspose.PDF Cloud Go SDK

Aspose.PDF Cloud Go SDK

 
 

GO Cloud SDK do generowania i konwersji plików PDF

Wiodący interfejs API REST do generowania, modyfikowania, manipulowania i eksportowania plików PDF do formatów HTML, PCL, XPS, TIFF, JPEG, SVG i innych bez użycia programu Adobe Acrobat.

Aspose.PDF Cloud to potężny interfejs API REST, który umożliwia programistom tworzenie, edytowanie, dodawanie adnotacji, konwertowanie i manipulowanie plikami PDF w chmurze. Aspose.PDF Cloud Go SDK zapewnia bardzo prosty i skuteczny sposób umożliwienia programistom Go korzystania z Aspose.PDF Cloud API do obsługi dokumentów PDF w swoich aplikacjach. Go SDK ułatwia twórcom oprogramowania konwersję plików PDF na szeroką gamę formatów plików, w tym XLS, XLSX, PPTX, DOC, DOCX, MobiXML, JPEG, EMF, PNG, BMP, GIF, TIFF, tekst i inne . Biblioteka zapewnia także obsługę konwersji plików innych niż PDF do formatu PDF w aplikacjach Go.

Aspose.PDF Cloud Go SDK jest bardzo elastyczny i zawiera kilka przydatnych funkcji, które pozwalają użytkownikom wykonywać różne operacje na plikach PDF, takie jak tworzenie nowych dokumentów PDF, konwertowanie plików PDF do różnych formatów, dodawanie znaków wodnych i adnotacji do plików PDF, dodawanie lub usuwanie stron, aktualizowanie tekstu lub obrazów, ustawianie uprawnień bezpieczeństwa, dodawanie komentarzy i wiele innych. Twórcy oprogramowania mogą używać pakietu SDK do pracy z formularzami PDF, w tym do tworzenia, wypełniania i przesyłania formularzy. Programiści mogą także wykonywać operacje optymalizacji plików PDF, takie jak zmniejszanie rozmiaru pliku PDF, usuwanie nieużywanych zasobów i optymalizacja obrazów.

Aspose.PDF Cloud Go SDK umożliwia programistom łatwe wyodrębnianie różnych elementów dokumentów PDF, takich jak wyodrębnianie adnotacji i obrazów z dokumentów PDF, w tym formatów GIF, JPEG, PNG i TIFF, i zapisywanie ich w wybranym miejscu. Kolejną wspaniałą funkcją obsługiwaną przez pakiet SDK jest dodawanie warstw OCR do plików PDF i tworzenie dokumentów z możliwością przeszukiwania na podstawie zeskanowanych plików PDF. Dzięki szerokiej gamie funkcji do tworzenia, edytowania i manipulowania plikami PDF pakiet SDK może pomóc w tworzeniu zaawansowanych aplikacji opartych na plikach PDF w chmurze.

Previous Next

Pierwsze kroki z pakietem SDK Aspose.PDF Cloud Go

Zalecany sposób instalacji zestawu SDK Aspose.PDF Cloud Go wykorzystuje GitHub. Aby instalacja przebiegła bezproblemowo, użyj poniższego polecenia.

Zainstaluj pakiet SDK Aspose.PDF Cloud Go przez GitHub

 go get -u github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-go/v23

Możesz pobrać bibliotekę bezpośrednio ze strony produktu Aspose.PDF

Twórz dokumenty PDF w innych formatach za pomocą Go

Aspose.PDF Cloud Go SDK zapewnia pełną obsługę tworzenia dokumentów PDF i zarządzania nimi w aplikacjach opartych na chmurze. Biblioteka zawiera wiele funkcji do generowania plików PDF z innych formatów plików, takich jak tworzenie plików PDF z obrazów, HTML, JPEG, PNG, TIFF, XML i wiele innych przy użyciu interfejsów API Go REST. Poniższy przykład ilustruje sposób tworzenia pustych dokumentów PDF za pomocą poleceń Go.

Utwórz pusty plik PDF za pomocą interfejsu Go REST API

// For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "input.pdf"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

options := map[string]interface{}{
	"storage": "First Storage",
}

//Create empty document
documentResponse, response, _ := client.PdfApi.PutCreateDocument(fileName, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(documentResponse.Document.Pages.List[0].Id)

Konwertuj dokument PDF na inne formaty za pomocą Go

Konwertowanie dokumentów PDF na inny format pliku to częste zadanie, przed którym staje wielu programistów. Aspose.PDF Cloud Go SDK ułatwia twórcom oprogramowania, zapewniając pełną funkcjonalność ładowania i konwertowania dokumentów PDF do wielu innych obsługiwanych formatów plików. SDK obsługuje konwersję do formatów EPUB, HTML, MHT, PCL, DOC, PDFA, PPTX, SVG, TIFF, XLS, XLSX, XML, XPS, PS PCL, BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF i wiele innych. Twórcy oprogramowania mogą również przesłać powstały plik na dysk i wykorzystać go według własnych potrzeb. Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować plik PDF na format Doc w aplikacjach Go.

Konwertuj plik PDF na plik DOC za pomocą interfejsu Go REST API

import (
 "github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-go/pdf_api"
)

pdfApi, err := pdf_api.NewPdfApi("Client ID", "Client Secret", "API Version")

convertToFormatRequest := pdf_api.ConvertToFormatRequest{Name: "input.pdf", Format: "doc"}
response, err := pdfApi.ConvertToFormat(ctx, convertToFormatRequest)
It
// Save the output DOC file:

outputFile, err := os.Create("output.doc")
defer outputFile.Close()

io.Copy(outputFile, response)

Wstaw obraz w formacie PDF i zarządzaj nim za pośrednictwem interfejsu Go API

Aspose.PDF Cloud Go SDK udostępnia kilka przydatnych funkcji do obsługi różnych typów obrazów w dokumentach PDF przy użyciu Go REST API. Pakiet SDK obsługuje popularne formaty plików graficznych, takie jak BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF i inne. Biblioteka zawiera kilka ważnych funkcji umożliwiających pracę z obrazami w plikach PDF, takich jak wstawianie nowych obrazów do pliku PDF, odczytywanie informacji o obrazach, zastępowanie istniejących obrazów w formacie PDF, wyodrębnianie określonego obrazu z pliku PDF, eksportowanie obrazów dokumentów do innego formatu , i wiele więcej. Poniższy przykład pokazuje, jak twórcy oprogramowania mogą zastąpić istniejący obraz w dokumentach PDF za pomocą poleceń Go.

Jak zamienić obrazy w dokumencie PDF za pośrednictwem Go API?

 // For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "4pages.pdf"
filePath := "data/4pages.pdf"

imageFile := "butterfly.jpg"
imageFilePath := "data/butterfly.jpg"

imageID := "GE5TKOBSGI2DWMJQHAWDOMRMGEYDSLBXGM"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

// Upload document
file, _ := os.Open(filePath)
_, _, err1 := client.PdfApi.UploadFile(fileName, file, nil)
if err1 != nil {
 fmt.Println(err1)
}

// Upload image
imgFile, _ := os.Open(imageFilePath)
_, _, err2 := client.PdfApi.UploadFile(imageFile, imgFile, nil)
if err2 != nil {
 fmt.Println(err2)
}

options := map[string]interface{}{
 "storage":    "First Storage",
 "imageFilePath": imageFile,
 "image":     imgFile,
}

//Replace image
imageResponse, response, _ := client.PdfApi.PutReplaceImage(fileName, imageID, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(imageResponse.Image.Id)

Zarządzaj stronami w pliku PDF za pomocą interfejsu Go REST API

Aspose.PDF Cloud Go SDK ułatwia programistom pracę ze stronami PDF w ich własnych aplikacjach chmurowych Go. Pakiet SDK zawiera kilka ważnych funkcji do obsługi stron, takich jak dodawanie nowych stron do plików PDF, pobieranie informacji o stronach PDF, przenoszenie stron do nowej lokalizacji w plikach PDF, usuwanie niechcianych stron PDF, konwersja strony pliku PDF do formatu obrazu, pobieranie strony liczenie plików PDF, podpisywanie stron PDF, uzyskiwanie liczby stron PDF i wiele innych. Poniższy przykład pokazuje, jak dodać nową stronę do dokumentu PDF w aplikacjach Go.

Wstaw nową stronę do dokumentu PDF za pośrednictwem interfejsu API Go REST

 // For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "4pages.pdf"
filePath := "data/4pages.pdf"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

// Upload 1st document
file, _ := os.Open(filePath)
_, _, err1 := client.PdfApi.UploadFile(fileName, file, nil)
if err1 != nil {
 fmt.Println(err1)
}

options := map[string]interface{}{
 "storage": "First Storage",
}

//Add new page to PDF doc
documentPageResponse, response, _ := client.PdfApi.PutAddNewPage(fileName, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(documentPageResponse.Pages.List[0].Id)

 Polski