1. Produkty
 2.   PDF
 3.   .NET
 4.   Magicodes.IE
 
  

Interfejsy API .NET dla dokumentów PDF

Open-Source API do importowania i eksportowania danych z formatu pliku PDF

Co to jest Magicodes.PL?

Często pracując z dokumentami PDF trzeba programowo importować i eksportować dane. Magicodes.IE to czysta biblioteka .NET, która daje programistom możliwość importowania i eksportowania danych z formatu PDF. Korzystając z interfejsu API, możesz eksportować dane PDF, dostosowywać szablony PDF, eksportować dokumenty i zbiorczo eksportować dokumenty.

Podczas eksportowania plików PDF interfejs API umożliwia ustawienie kilku atrybutów, w tym tytułu dokumentu, rozmiaru czcionki, orientacji poziomej lub pionowej, rodzaju papieru, włączenia stronicowania, ustawień nagłówka i ustawień stopki. Nie tylko możesz eksportować pojedyncze dane, ale możesz je eksportować zbiorczo. Ponadto interfejs API umożliwia łatwe dostarczanie zbiorczych potwierdzeń.

Previous Next

Pierwsze kroki z Magicodes.IE

Najlepszym sposobem zainstalowania Magicodes.IE jest użycie NuGet, użyj następującego polecenia, aby zainstalować interfejs API.

Zainstaluj Magicodes.IE z NuGet

 Install-Package Magicodes.IE.Pdf
              

Eksportuj potwierdzenia w formacie PDF za pośrednictwem bezpłatnego interfejsu .NET API

Magicodes.IE umożliwia programistom .NET programowe eksportowanie paragonów w formacie PDF. Interfejs API umożliwia eksportowanie danych PDF, dostosowywanie szablonów PDF, eksportowanie dokumentów i zbiorcze eksportowanie dokumentów. Eksport do formatu PDF obsługuje wszystkie platformy, w tym Windows i Linux, x86 i x64.

Zainstaluj Magicodes.IE z NuGet

 Install-Package Magicodes.IE.Pdf
              
 Polski